https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

Samhällsplanerare – Utbildning och information

Här hittar du information om hur man utbildar sig till Samhällsplanerare samt relaterad information om hur mycket en Samhällsplanerare tjänar i lön, hur det är att jobba som Samhällsplanerare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Samhällsplanerare utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

Läs mer

Vad är och gör en Samhällsplanerare?

Samhällsplanering är ett brett yrke som omfattar utveckling av bebyggelse, service, kommunikation, infrastruktur och miljö. Samhällsplanering inbegriper stadsplanering och hur samhällsintressen skall utvecklas. En Samhällsplanerare ansvarar för att man har en hållbar inställning gentemot framtida förändringar i till exempel infrastrukturen. Det är en rad olika saker man måste ta hänsyn till för en hållbar utveckling.

En Samhällsplanerare måste tänka ur ett miljömässigt perspektiv ha ett öppet sinne då problem kan uppstå under vägen. Som samhällsplanerare måste man identifiera och analysera olika problem redan innan dem uppstår. Till samhällsplanering hör ekonomisk och sociala planering då det är en del i hur ett samhälle är uppbyggt. Man måste kunna samla in nödvändiga fakta som behövs för att man ska veta vad som behövs göras. Vid ett bygge är det många saker man måste ha i aktning som exempel hur vägarna ska gå, vilka förbindelser ska man ha med platsen, miljöpåverkan ska inte vara för stor, och byggnaden måste stå i proportion till folkmängd.

Arbetsuppgifter

Samhällsplaneringens uppgift är att ge beslutsfattare råd och vägledning inför beslut som har betydelse för hela samhällets utveckling. Man ska visa på olika möjliga åtgärder för att uppnå önskade resultat, valmöjligheter och konsekvenser av olika val. Arbetsuppgifter som innebär både ritningar med CAD, och planering, utredning och även

  • ta reda å faktiska förhållanden
  • förbereda beslutsunderlag
  • olika moment i samhällsplaneringsprocessen
  • analysera komplexa problemställningar
  • strukturera en mångfacetterad verklighet
  • bedöma konsekvenser av olika handlingar

Var arbetar man?

Samhällsplanerare är en specialist som kan finnas inom kommunen, men även inom länsstyrelser, i statlig och privat verksamhet som bygg- och konsultföretag. 

Videointervju med en Samhällsplanerare

Ingen videointervju för tillfället

Vilken utbildning krävs för att bli Samhällsplanerare

Utbildningen ges vid en rad universitet/högskolor och efter avklarad utbildning så får man en kandidatexamen och efter denna kan man plugga vidare på en masterutbildning.

Att studera till Samhällsplanerare

Utbildningen behandlar många samhällsvetenskapliga områden men varvas med mycket naturvetenskapligt.

Behörighetskrav för att plugga till Samhällsplanerare

Behörighetskraven för utbildningar till Samhällsplanerare hittar du i områdesbehörighet A4.

Studera till Samhällsplanerare utomlands

Mer information inom kort.

Studier i Norge

Du kan läsa mer om hur man studerar till Samhällsplanerare i Norge på Søk Utdanning.

Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

Det finns magister- och masterprogram för Samhällsplanerare, t.ex. kan du läsa en master i samhällsplanering och stadsutformning eller hållbart samhällsbyggande. Se Magister/Master i filtret till vänster för eventuell vidareutbildning för Samhällsplanerare.

Specialisering och inriktningar

Man kan som Samhällsplanerare rikta in sig på ett område exempelvis som Mark- och exploateringsingenjör i en kommun. Då arbetar man brett med mark- och exploateringsfrågor ur tekniska, ekonomiska och juridiska perspektiv.

Skillnad mot liknande yrken

Jämför yrket med en Kulturgeograf som arbetar med att kartlägga och analysera behov för att sedan samordna intressen och föreslå var man ska placera till exempel bostäder, vägar, industrier, skolor eller idrottsanläggningar. 

Stipendier för Samhällsplanerare

Det kan finnas stipendium för Samhällsplanerare oavsett ifall du ska studera, forska eller redan arbetar som Samhällsplanerare:

Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

Internship och traineeprogram för Samhällsplanerare
Kompetensutveckling för Samhällsplanerare

Frågor på studievägledningen relaterad till samhällsplanerare

Frågor på studievägledningen relaterad till samhällsplanerare

...