https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Ekonomi, handel & administration

 • Revisor – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Revisor samt relaterad information om hur mycket en Revisor tjänar i lön, hur det är att jobba som Revisor, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Revisor utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Revisor?

  En Revisor kommer i kontakt med alla slags företag och hjälper både egenföretagare och stora företag med revisionsarbete, I en revision granskar Revisorn ett företags redovisning och förvaltning, det vill säga hur ledningen styr verksamheten. Med hjälp av den information som framgår i redovisningen och i andra ekonomiska rapporter bedömer revisorn om företagets ekonomi är god och om verksamheten bedrivs effektivt. Att undersöka om det finns fungerande interna kontrollsystem ingår också i arbetet. Revisorn ger också råd om vad som bör förbättras inför ett nytt verksamhetsår. Iakttagelser och bedömningar sammanfattas i en granskningsrapport. Revisionsarbetet avslutas med en revisionsberättelse.

  Revisorer kan fungera som rådgivare inom andra områden än redovisning och skatt. Revisorn som har erfarenhet från många olika företag och branscher kan vara rådgivare när affärssystem eller nya rapporteringsstrukturer tas i bruk. Andra vanliga uppgifter är att hjälpa till med deklarationer och affärsutredningar, exempelvis värdering i samband med att ett företag ska överlåtas. Att ge råd om vilken företagsform som är bäst när ett företag ska etablera sig kan också ingå i arbetet. Revisorn måste dock alltid beakta sitt oberoende innan han/hon accepterar uppdrag som rådgivare.

  Arbetsuppgifter

  Att arbeta som Revisor innebär att man är ute på uppdrag en stor del av arbetstiden och revisionsarbetet kan vara koncentrerat till vissa perioder under året, vanligen vinterhalvåret. Bland annat arbetar man med att

  • träffa kunder
  • ge råd ekonomi- och skattefrågor
  • granska företagets ekonomisystem
  • möten med arbetsgrupper på företaget
  • gå igenom redovisningen
  • deklarationsarbete
  • gör prognoser
  • gör årsbokslut
  • göra värderingar vid överlåtelse

  Var arbetar man?

  Revision i aktiebolag görs av revisorer som har examen som godkänd revisor eller auktoriserad revisor. De är anställda vid revisionsbyråer eller har egen byrå. Internrevisorer är anställda i företag, myndigheter och organisationer. En Internrevisor granskar hur effektivt verksamheten styrs och om den ekonomiska redovisningen är rättvisande och görs enligt de lagar och regler som gäller. Skatterevisorer är anställda vid Riksrevisionen.

  Videointervju med en Revisor

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Revisor

  Kraven för att bli Revisor är att du uppfyller kraven som godkänd revisor eller auktoriserad revisor enligt de krav som nämns på Revisorsnämndens hemsida. Revision i aktiebolag görs av revisorer som har examen som godkänd Revisor eller auktoriserad Revisor. Dessförinnan är det vanligt att man tagit en civilekonomexamen. Kraven för att bli civilekonom eller ekonom är följande: Du kan läs Ekonomprogrammet är 3 år (180 högskolepoäng) som leder till en kandidatexamen eller Civilekonomprogrammet som är 4 år (240 högskolepoäng) och leder till civilekonomexamen, som är en yrkesexamen. Den som har en kandidatexamen kan bygga på den med 1 år för att få en magisterexamen eller 2 år för att få en masterexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen, som omfattar 2 respektive 4 år.

  Att studera till Revisor

  Som nyexaminerad civilekonom är det vanligt att börja som junior revisor/revisorsassistent. Det innebär att man assisterar mer erfarna kolleger i granskningsarbetet för att på sikt kunna arbeta mer självständigt.

  Behörighetskrav för att plugga till Revisor

  Behörighetskraven för utbildningar till Revisor, det vill säga civilekonom, hittar du i områdesbehörighet A4.

  Studera till Revisor utomlands

  Mer information inom kort.

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Revisor i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Det kan finnas aktuella magister- och masterprogram, men framförallt måste en revisor hålla sig konstant uppdaterad på nya revisionsregler.

  Specialisering och inriktningar

  Det finns möjligheter att specialisera sig inom revisorsyrket. En Revisor kan exempelvis specialisera sig på systembaserad revision och sköta revision i komplexa datormiljöer eller utveckla revisionsprogram för att gå in och göra kontroller i företagens datasystem. Andra möjligheter är att bli expert på miljölagstiftning, skattelagstiftning eller på internationell redovisning.

  Skillnad mot liknande yrken

  Se även Controller som analyserar information om det ekonomiska resultatet, gör prognoser och ser till att ledningen får den ekonomiska information som behövs för att driva verksamheten.

  Stipendier för Revisor

  Revisionsakademin kan ha stipendier för studerande

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Internship och traineeprogram inom Ekonomi på Traineesearch
  Kompetensutveckling inom Ekonomi och Utbildning24

  Lön & Löneutveckling

  Året 2014 tjänade en revisor:
  43 700 kronor per månad

  ...
  Bokföring, online, Påhlmans Handelsinstitut

  Stå väl rustad att möta de bokföringsutmaningar som företag och organisationer regelbundet ställs inför. Teori...

  633

  Ekonomprogrammet, Högskolan i Gävle

  Jobba med samhällets motor! Vi behöver nya hungriga ekonomer som vill vara med och visa att ekonomi kan använd...

  Flera orter

  Företagsekonomi, Högskolan på Åland

  Utbildningsprogrammet för företagsekonomi passar dig som är intresserad av hur företag fungerar och som söker ...

  Mariehamn

  Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning, Högskolan i Gävle

  Vill du bygga på din treåriga utbildning? Vill du fördjupa dig i ditt profilområde? Företagsekonomiska magiste...

  Gävle

  Piraja