https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Friskvård & Hälsa

 • Renhållningsarbetare – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Renhållningsarbetare samt relaterad information om hur mycket en Renhållningsarbetare tjänar i lön, hur det är att jobba som Renhållningsarbetare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Renhållningsarbetare utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Renhållningsarbetare?

  Renhållningsarbetare börjar vanligtvis tidigt på morgonen. Renhållningsarbetare kallas ofta sopåkare, och hämtar avfall från hämtar avfall från hushåll, flerfamiljshus eller villor, butiker, restauranger, industrier och företag. Soporna hämtas i en sopbil där soporna pressas ihop i bilen så att de tar mindre plats. Renhållningsarbetare arbetar för det mesta i arbetslag bestående av två personer i varje bil. Varje lag har sitt distrikt där avfall hämtas enligt en lista där det står var sopor ska hämtas och när det ska ske.

  I flerfamiljshus hämtas tidningar och glas med särskilda bilar på speciella turer skilda från hämtningen av övriga sopor. Vid hämtning i villor används en sopbil som förutom soporna kan hämta antingen tidningar eller glas. Vid tömning av behållare för glas som ska återvinnas, så kallade igloos, används lastbil med lyftkran. Kärra och sopkärl på hjul underlättar arbetet för renhållningsarbetaren. De flesta sophämtningsställen finns numera i gatuplanet men det finns fortfarande ställen där man måste hämta soporna exempelvis i källaren och där säckarna måste bäras hela vägen. Säckarna kan vara tunga och det kräver viss muskelstyrka och teknik för att orka.

  När hämtningen är klar körs avfallet till en avfallsanläggning. Soporna kan också köras till en omlastningsstation där de komprimeras ytterligare och sedan transporteras vidare med långtradare till en avfallsanläggning. Tidvis kan arbetstempot vara högt och det är nödvändigt att ha god kondition. Arbetsgivaren håller med skyddskläder och handskar. Renhållningsarbetare arbetar också vid avfallsanläggningar, till exempel återvinnings- och förbränningsstationer. Vid förbränningsstationer kan renhållningsarbetaren även agera som kranförare. De som arbetar med slutförvaring av avfall som inte är miljöfarligt och som inte kan återanvändas, vid så kallade deponier, kallas för deponiarbetare.

  Renhållningsarbetaren vid dessa anläggningar tar emot bilar som kommer med avfall, väger avfallet, registrerar vad det är för typ av avfall, till exempel hushållsavfall, tidningar, skrot, virke eller asfalt. Alla uppgifter noteras och en faktura skickas till kunden. Beroende på vad lasten består av dirigeras bilarna till olika ställen där lasten lossas.

  Arbetsuppgifter

  En Renhållningsarbetare tar hand om vårt avfall, sorterar och ser till att det återanvänds eller förbränns. I arbetsuppgifterna bland annat

  • hämtar sopor och hushållsavfall
  • prickar av soplista
  • kör till avfallsanläggning och tömmer sopbil
  • sköter kranar på avfallsstationen
  • tar emot avfall vid sopstationen, väger avfallet, registrerar in det

  Var arbetar man?

  Renhållningsarbetare är anställda på kommunala sophämtningsföretag eller på avfallsanläggningar, förbränningsstationer deponier och biogasanläggningar.

  Videointervju med en Renhållningsarbetare

  Vilken utbildning krävs för att bli Renhållningsarbetare

  Vid anställning ställs ofta krav på god fysik och kondition. För Renhållningsarbetare som ska arbeta med sophämtning brukar krav ställas på körkort med C-behörighet. Vid anställning på en avfallsanläggning ställs ibland krav på traktorkort, truckkort och kompetens för att köra hjullastare eller grävmaskin.

  Att studera till Renhållningsarbetare

  Upplärning till renhållningsarbete sker på arbetsplatsen. Om man ska arbeta med sophämtning kan introduktionen bestå av miljöutbildning samt att man får följa med i en sopbil för att lära sig rutinerna och arbetet

  Behörighetskrav för att plugga till Renhållningsarbetare

  Då renhållningsarbetare lärs upp på arbetsplatsen gäller kraven som ställs av arbetsgivaren. Läs mer om arbetsplatsupplärning.

  Studera till Renhållningsarbetare utomlands

  Mer information inom kort.

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Renhållningsarbetare i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Vi saknar information om vidareutbildning för Renhållningsarbetare.

  Specialisering och inriktningar

  Den som har ansvaret för bilarna inom ett visst område kallas Arbetsledare eller Driftledare. Denne kan även ha budgetansvar och sköta schemaläggning. Det finns renhållningsarbetare som är specialiserade på att hämta och transportera containrar med olika slags avfall och andra som enbart kör tankbil och utför slamsugning. Det är också renhållningsarbetare som samlar in och transporterar det miljöfarliga avfallet från miljöstationer och industrier.

  Skillnad mot liknande yrken

  Se Saneringsarbetare som röjer upp, rengör och återställer platser och lokaler efter olyckor, utsläpp eller andra oförutsedda händelser. 

  Stipendier för Renhållningsarbetare

  Vi saknar information om stipendier för renhållningsarbetare.

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Inga traineeprogram, internship eller kompetensutveckling tillgängliga.

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en renhållningsarbetare:
  23 700 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  Event, Sport and Health Management, 1 termin - 3 år - Edith Cowan University, STUDIN – Study International

  Edith Cowan University är ett modernt universitet med fokus på högkvalitativa studier och forskning där du får...

  Perth

  Fortum-stortavla