https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

Psykolog – Utbildning och information

Här hittar du information om hur man utbildar sig till Psykolog samt relaterad information om hur mycket en Psykolog tjänar i lön, hur det är att jobba som Psykolog, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Psykolog utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

Läs mer

Vad är och gör en Psykolog?

Psykologer arbetar med enskilda individer och med och hjälper patienter att förstå vad de upplever, varför man handlar på ett särskilt vis och hur man kan åstadkomma en förändring. Psykologer stödjer och vägleder, motiverar och coachar. Psykologer förebygger mental ohälsa, utreder och diagnostiserar psykologiska problem, de behandlar, följer upp, utvärderar, handleder, utbildar och forskar.

Eftersom Psykologer också vet hur vi fungerar som människor när vi mår bra och är mentalt stabila arbetar de även med att ge handledning och rådgivning i personalgrupper och med att utveckla organisationer. Företag och organisationer som ska utvecklas kan behöva hjälp av en psykolog. Det kan handla om att genomföra en omorganisation, förändra företagskulturen, hantera en kris eller konflikt, hjälpa enskilda individer vidare i sin karriär eller stärka ledare och ledningsgrupper i en utvecklingsfas. Psykologer fungerar som bollplank, handleder arbetslag, arbetar med mental träning, coaching, stresshantering och konflikthantering. De bidrar helt enkelt till att organisationer kan förena sina krafter för att nå sina mål. Hög psykologisk kompetens är också ovärderlig vid rekrytering och urval.

Psykologer kan också arbeta med yrkes- och utbildningsval och med rekrytering och urval i företag och organisationer samt inom försvaret. I Sverige finns det idag ca 8400 yrkesverksamma psykologer. Många av dem är egna företagare. Titeln "psykolog" är skyddad i lagstiftningen för hälso- och sjukvårdens område. Titeln "legitimerad psykolog" innebär att samhället garanterar att personen genomgått både en godkänd utbildning och den praktiska träning som krävs för yrkesutövningen.

Arbetsuppgifter

En Psykolog kan ha en mängd olika arbetsuppgifter, bland annat

  • arbetar med enskilda individer och med grupper
  • ge råd kring inom olika områden som exempelvis föräldraskap, äktenskap eller relationer med omgivningen
  • arbetar med mental träning
  • coachar inom stresshantering och konflikthantering

Var arbetar man?

Psykologer arbetar t ex som skolpsykologer, inom psykiatrin, på vårdcentraler, inom idrottsvärlden och kriminalvården. Många Psykologer arbetar i eget företag.

Videointervju med en Psykolog

Ingen videointervju för tillfället

Vilken utbildning krävs för att bli Psykolog

Grundutbildningen är 5 år på heltid och motsvarar 300 högskolepoäng. Psykologprogrammet är en yrkesutbildning med bunden studiegång. För att söka psykologlegitimation hos Socialstyrelsen krävs sedan tolv månaders praktisk tjänstgöring i psykologarbete (PTP) under handledning av erfaren psykolog. Psykologprogrammet ger behörighet för forskarutbildning.

Att studera till Psykolog

Det dominerande huvudområdet är psykologi men även inslag från pedagogik och sociologi ingår. Utbildningen avslutas med psykologexamen. Grundutbildningen är i stort sett likadan på alla utbildningsorterna. Men på psykologprogrammet i Umeå finns en inriktning mot idrott.

Behörighetskrav för att plugga till Psykolog

Behörighetskraven för utbildningar till Psykolog hittar du i områdesbehörighet A5.

Studera till Psykolog utomlands

Mer information inom kort.

Studier i Norge

Du kan läsa mer om hur man studerar till Psykolog i Norge på Søk Utdanning.

Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

Det finns både magister- och masterprogram inom Psykolog, t.ex. med inriktning samhällspsykologi. Se Magister/Master i filtret till vänster för eventuell vidareutbildning för Psykolog.

Specialisering och inriktningar

Efter psykologlegitimering kan Psykologen specialisera sig inom Arbetslivets psykologi, Klinisk psykologi eller Pedagogisk psykologi. Många psykologer vidareutbildar sig till psykoterapeut.

Skillnad mot liknande yrken

Jämför med Psykiatriker, som är en läkare som har specialiserat sig inom psykiatri.

Stipendier för Psykolog

Det kan finnas stipendium för Psykolog oavsett ifall du ska studera, forska eller redan arbetar som Psykolog:

Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

Kompetensutveckling inom Vård och Hälsa

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Luciano, Märsta

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Jessica holst-Müller

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Frågor på studievägledningen relaterad till psykolog

Lön & Löneutveckling

Året 2012 tjänade en psykolog:
34 300 kronor per månad

Källa: SCB

...