https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1615534649/us/fvl6kntjqose28xx9vsh.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1615534909/us/perkqzylj8jep1ueug8v.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Teologi & Religionsvetenskap

 • Präst– Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Präst samt relaterad information om hur mycket en Präst tjänar i lön, hur det är att jobba som Präst, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Präst utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Präst?

  Prästerna är församlingens "tjänare i Guds ord". Prästens huvuduppgift är att svara för församlingsarbetet med gudstjänster och andra kyrkliga handlingar som dop, vigsel och begravning. Prästen pratar med människor i alla åldrar och kommer från olika förhållanden. Man delar allvar, glädje och sorg.

  Präster möter människor i enskilda samtal och själavård. I de flesta fall arbetar man i en församling, men som Präst kan man också arbeta med specialuppgifter inom sjukhus, fängelse, skola eller högskola. Att vara Präst är mer än ett yrke, det är ett kall som handlar om livshållning och personlig tro. Prästen är alltid i tjänst, som Svensk Pastoral tidskrift skriver om prästens uppgift: "Gränsen mellan fritid och arbete är flytande. Präster är alltid präster – även i livsmedelsaffären eller när de skjutsar sina barn till fotbollsmatchen."

  I församlingen står gudstjänsten i centrum och Prästen leder gudstjänster och andakter på egen hand eller tillsammans med kollegor och andra i församlingen. Att döpa, konfirmera, viga och begrava hör till Prästens uppgifter.

  Arbetsuppgifter

  Ledarskap, gudstjänst, själavård och undervisning är Prästens huvuduppgifter. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att

  • göra hembesök hos gamla, sjuka och ensamma
  • hålla personliga samtal och rådgivning i samtal och per telefon
  • genomför dop, konfirmation, vigsel och begravning
  • arbeta med barn- och ungdomar
  • göra uppsökande verksamhet i församlingen
  • hålla gudstjänst och ge nattvard

  Var arbetar man?

  En Präst är anställd av Svenska Kyrkan och verksam i en församling, men kan också arbeta utomlands, på sjukhus, militärförläggningar, fängelser, skolor, universitet eller andra arbetsplatser.

  Videointervju med en Präst

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Präst

  För det första måste man ha läst Svenska kyrkans grundkurs på en termin som finns som utbildning på många folkhögskolor. För den som följer en annan studieordning avgör stiftet om grundkursen är ett krav för prästvigning eller ej. Därefter läser man teologi till teologisk magisterexamen samt kursen Svenska kyrkans tro och liv på sammanlagt 255 hp vid universitet eller högskola. Under den första delen av utbildningen kan man välja bland olika kurser och skapa en egen inriktning efter eget intresse. Efter avslutad utbildning påbörjas ett "pastorsadjunktsår" som kan ta upp till 18 månader. Under detta utbildningsår är man anställd av stiftet.

   

  Att studera till Präst

  Den första delen av utbildningen - den religionsvetenskapliga utbildningen, finns vid universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå. Även i Stockholm kan man läsa hela den religionsvetenskapliga utbildningen. Där ges de pastoralteologiska kurserna i samverkan mellan Teologiska Högskolan i Stockholm, Ersta Sköndal högskola och pastoralinstitutet i Uppsala. Den andra delen - den praktisk – teologiska utbildningen ges vid Pastoralinstituten i Uppsala och Lund. Vid Johannelunds teologiska institut i Uppsala kan hela utbildningen till präst läsas, såväl den religionsvetenskapliga som den praktisk - teologiska. Den största delen av prästutbildningen, drygt fyra år, utgörs av studier i teologi/religionsvetenskap vid universitet eller högskola. Den som vill bli präst behöver goda kunskaper om bibelns tillkomst och tolkningsmöjligheter, om den kristna kyrkans historia och uttrycksformer, om kristen idétradition och samtida tolkningar av kristen tro och om olika sätt att utforma en etik med kristen grund. Det behövs också grundläggande kunskaper om religioners roll i det mångkulturella Sverige idag och om andra religiösa traditioner än kristendomen. 

  Behörighetskrav för att plugga till Präst

  Behörighetskraven för utbildningar till Präst hittar du i områdesbehörighet A1.

  Studera till Präst utomlands

  Mer information inom kort.

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Präst i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Det finns magister- och masterprogram för Präst, t.ex. kan du läsa systematisk teologi eller exegetisk teologi. Se Magister/Master i filtret till vänster för eventuell vidareutbildning för Präst.

  Specialisering och inriktningar

  I rollen som Kyrkoherde är Prästen arbetsledare och chef med en hel del administrativa uppgifter. I samråd med församlingens styrelse, kyrkoråd eller församlingsråd, arbetar Kyrkoherden med planering, ekonomi och med strategier för framtiden.

  Skillnad mot liknande yrken

  Se även Diakon inom Svenska kyrkan arbetar med det personliga mötet med människor.

  Stipendier för Präst

  Det kan finnas stipendium för Präst oavsett ifall du ska studera, forska eller redan arbetar som Präst:

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Inga traineeprogram, internship eller kompetensutveckling tillgängliga.

  Frågor på studievägledningen relaterad till präst

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en präst:
  36 600 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  Östkyrklig teologi, Newmaninstitutet

  Newmaninstitutet erbjuder flera kurser för att fördjupa kunskapen om den östkyrkliga teologin och trospraxisen...

  Flera orter

  Nåd, Newmaninstitutet

  Nåden (lat. ’gratia’) har varit ett centralt, ofta hett debatterat tema i kristen teologi. Det handlar om den...

  Stockholm

  Analytical Philosophy in the 20th Century, Newmaninstitutet

  I paketet ”Kropp, själ och medvetande” belyser vi frågor om människans inre men också hur hon påverkas av förä...

  Distansutbildning

  Masterutbildning i teologi, Newmaninstitutet

  Masterprogrammet i teologi bidrar framför allt till förmågan att utforma och genomföra ett riktat forskningspr...

  Flera orter

  Teologiprogrammet, Enskilda Högskolan Stockholm

  Det finns många olika skäl till att studera religion och teologi. Idag är de flesta medvetna om att religionen...

  Stockholm

  MYH/s10Fortum-stortavla