https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1628714361/us/p0ivmti5ws0ijlff7lj6.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1633082091/us/u2odp6julvrrcryswje2.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Vård & Omsorg

 • Personligt ombud – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Personligt ombud samt relaterad information om hur mycket en Personligt ombud tjänar i lön, hur det är att jobba som Personligt ombud, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Personligt ombud utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör ett Personligt ombud?

  Som Personligt ombud hjälper man utsatta, äldre och sjuka individer i samhället med de kontakter som de regelbundet måste ha med myndigheter och institutioner för att få vård, stöd och service och för att få de insatser man behöver. Ombudet fungerar som ett språkrör gentemot offentliga organisationer så att klienten får den hjälp denne har laglig rätt till. Arbetet ska så långt som möjligt föra klienten mot en tillvaro där denne själv kan ta ansvar för sin vardag.

  Ombudet söker upp och motiverar de personer som har behov av samhällets stöd men som på grund av psykiska funktionshinder inte själva kan föra sin talan. Behovet av vård, stöd och service identifieras i samarbete med klienten. Utifrån detta förs sedan en diskussion med berörd myndighet för att fastställa vilka insatser som behövs. Ombudet beslutar alltså inte på egen hand om insatser, till exempel behandling eller annan vårdinsats, utan detta görs i samråd med klienten och med berörd myndighet.

  Det Personliga ombudet ska fungera som en samtalspartner som ger hopp och stöd utan att hamna i en kamrat- eller terapeutroll. En viktig del av arbetet är att se till att en sammanhängande och samordnande plan upprättas för klienten. Det Personliga ombudet upprättar inte planen helt ensam, utan ansvarar snarare för att den kommer till på klientens villkor och enligt dennes önskemål. Rent formellt kan planen vara enkel. Den ska fungera som en aktivitetsplan om vem som ska utföra vad och när det ska ske. Planen tillhör klienten. Det Personliga ombudets roller gentemot samhällets aktörer är många; dörröppnare, brobyggare, problemlösare, pådrivare och förhandlare och samordnare. Eftersom det råder sekretess mellan myndigheter är klientens samtycke en förutsättning för arbetet.

  Arbetsuppgifter

  En Personligt ombud har hand om och sköter de kontakter som utsatta, sjuka och äldre behöver ha med myndigheter och organisationer. Man arbetar bland annat med

  • uppsökande verksamhet hos individer
  • fastställer behov
  • informerar om möjligheter
  • ringer samtal och tar kontakter
  • ger stöd och motiverar genom samtal

  Var arbetar man?

  Kommunen ansvarar för verksamheterna med personliga ombud, men utförandet kan ske antingen i kommunal regi eller av fristående organisationer.

  Videointervju med en Personligt ombud

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Personligt ombud

  Det finns ingen specifik utbildning för den som vill arbeta som personligt ombud.

  Att studera till Personligt ombud

  För den som vill arbeta som Personligt ombud lan det vara avgörande att ha god kunskap om psykiska funktionshinder och vilka konsekvenser och begränsningar dessa kan ge den enskilde individen. Det är även viktigt med god kunskap om den lagstiftning som finns inom området, exempelvis socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om särskilt stöd och service (LSS). Även om det inte finns någon formell utbildning för den som vill arbeta som personligt ombud är det vanligt att man har socionomutbildning.

  Behörighetskrav för att plugga till Personligt ombud

  Behörighetskraven för utbildningar till Personligt ombud, ifall du vill läsa socionomprogrammet, hittar du i områdesbehörighet A5.

  Studera till Personligt ombud utomlands

  Mer information inom kort.

  Studier i Norge

  Vi saknar information om ifall det krävs någon speciell utbildning för att bli ombud i Norge.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Läs mer under socionom för passande magister- och masterprogram.

  Specialisering och inriktningar

  Som Personligt ombud är steget till Biståndsbedömare inte så långt, då utreder man en enskild människas behov av hjälp och stöd från kommunen.

  Skillnad mot liknande yrken

  Se även Diakon som arbetar med människor i en församling, eller Socialarbetare som arbetar med människor som befinner sig i svåra situationer i livet.

  Stipendier för Personligt ombud

  Vi saknar information om stipendier för personliga ombud.

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Kompetensutveckling inom vård och hälsa

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en personligt ombud:
  22 800 kronor per månad

  Baserad på Ombudsman. Källa: SCB

  ...
  Vårdbiträde, Sverigefinska folkhögskolan

  I utbildningen Vårdbiträde får du de kunskaper och erfarenheter du behöver för att kunna arbeta som just vårdb...

  Haparanda

  KI