https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1628714361/us/p0ivmti5ws0ijlff7lj6.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1633082091/us/u2odp6julvrrcryswje2.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Personalvetenskap

 • Personalvetare - utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Personalvetare samt relaterad information om hur mycket en Personalvetare tjänar i lön, hur det är att jobba som Personalvetare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden och eventuella stipendier du kan söka. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och vad gör en Personalvetare?

  Personalvetare är en akademisk titel för de som arbetar med personal- och organisationsfrågor inom företag. Personalvetare har kunskap om verksamhet, människa och regelverk; kompetens som behövs vid förändringsarbete och när strategiska beslut om affärs- och verksamhetsutveckling ska fattas. Personalarbetet är en viktig del i affärsverksamhet och nödvändigt för att verksamheten ska fungera tillfredsställande och vara lönsam. Exempel på tjänstetitlar är personalchef, personalutvecklare, personalansvarig, personalsekreterare, personalkonsulent, rekryterare, HR-chef (från engelskans "Human Resources" vilket kan översättas med personalfrågor), HR-ansvarig eller HR-konsult och jobbcoacher. Många personalvetare arbetar inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Det personaladministrativa året består av en mängd olika personalinsatser vid skilda tidpunkter och är i stort en laginsats som alla på personalavdelningar arbetar med. De som arbetar med personalfrågor på ett företag, ingår i HR-avdelningen (Human Resources) och de kan vara specialister inom områden som rekrytering eller personalutveckling och många olika yrkestitlar förekommer. Personalvetaren är inriktad mot något av de områden som förekommer och de kan sammanfattas inom åtminstone fyra övergripande kategorier på makronivå

  • arbetsmiljö och hälsa/Jämställdhet och mångfald
  • ledarskap/Medarbetarskap
  • personal/Kompetensförsörjning
  • arbetsgivarfrågor.

  På mikronivå kan man sedan arbeta med underområden som talent management, performance management, rekrytering, on boarding, employer branding, medarbetarundersökningar, strategiskt arbete inom HR, kompetensutveckling, chefsförsörjning, avveckling, personlig karriärutveckling, bara för att nämna några områden.

  Arbetsuppgifter

  Som Personalvetare kan man arbeta med många olika moment på personalavdelningen och främst dp frågor inom

  • utreda personalbehovet
  • kravbeskrivningar och rollbeskrivningar för jobbannonsering
  • hålla intervjuer
  • utföra tester
  • ta in referenser
  • planera och genomföra introduktion av nyanställda
  • planera kompetensutveckling
  • sätta personliga karriärplaner
  • arbeta med kompetensmodeller
  • planera för successionen inom företaget
  • administrativt arbete som mätning av personalinsatser
  • ta fram underlag löner och anställningsvillkor
  • förhandla med fackliga organisationer
  • arbeta med frågor som arbetsmiljö, mångfald och jämställdhet
  • ge råd och hjälp till anställda och chefer
  • arbeta med omplacering av personal.

  Var arbetar man?

  Som Personalvetare arbetar men på HR-avdelningen på alla företag inom privata näringslivet och kommuner eller landsting. Man kan även arbeta som konsult på ett HR-konsultföretag eller forska inom HR-frågor.

  Vilken utbildning krävs för att bli Personalvetare

  Många som arbetar med personalfrågor är beteendevetare eller personalvetare. Utbildningsprogram för personal- och arbetslivsfrågor finns idag på ett flertal högskolor. De omfattar i regel tre till fyra år och leder fram till kandidat-, magister- eller masterexamen. De olika utbildningsorterna skiljer sig åt vad gäller programinnehåll. För många av utbildningarna krävs arbetslivserfarenhet. En personalvetarutbildning på grundnivå omfattar 3 år (180 högskolepoäng) för en kandidatexamen. Därefter kan man fortsätta på avancerad nivå ytterligare ett år för magisterexamen eller två år för en masterexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen som omfattar 2 respektive 4 år. Det finns också privata utbildningsanordnare som har lämpliga utbildningar för den som vill arbeta med personalfrågor och personalutbildning.

  Att studera till Personalvetare

  En annan väg är att själv kombinera ämnen som pedagogik, psykologi eller sociologi med arbetsrätt, företagsekonomi och personaladministration till en examen. Ämnen som brukar ingå i utbildningen för pedagogik, företagsekonomi, psykologi, sociologi, arbetsvetenskap, samt rättsvetenskap. Utbildningsprogrammen med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor har en beteendevetenskaplig grund med ämnen som sociologi, psykologi, socialpsykologi och pedagogik, med fokus på arbetsliv och organisationer. Andra ämnen som ofta ingår är företagsekonomi med tyngdpunkt på organisation och juridiska ämnen som arbetsrätt. Programmen har vissa gemensamma drag men varierar vad gäller huvudämnen och kombinationer. Det är vanligt att det finns möjlighet till praktik eller andra inslag som är av mer praktisk karaktär. Väljer du att läsa fristående kurser sätter du själv samman en examen. Fundera på vad du är mest intresserad av och undersök sedan var du kan läsa just dessa ämnen.

  Behörighetskrav för att plugga till Personalvetare

  Behörighetskraven för utbildningar till Personalvetare hittar du i områdesbehörighet A5.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Det finns magister- och masterprogram för Personalvetare, t.ex. kan du läsa "Strategic Human Resource Management" eller personal, arbete och organisation. Se Magister/Master i filtret till vänster för eventuell vidareutbildning för Personalvetare.

  Specialisering och inriktningar

  På ett större företag är det vanligt att specialisera sig på något område, till exempel rekrytering eller successionsplanering för chefer. På ett mindre företag får man göra lite mer än att enbart rikta in sig på ett enda område. Inom den offentliga sektorn kan personalvetare också arbeta med arbetsförmedling, yrkesvägledning och rehabilitering. Arbetstagar-, arbetsgivar- och branschorganisationer söker personalvetare med arbetsrättslig kompetens.

  Skillnad mot liknande yrken

  Se också Personalspecialist för mer information inom HR- och personalområdet.

  Stipendier för Personalvetare

  Det kan finnas stipendium för Personalvetare oavsett ifall du ska studera, forska eller redan arbetar som Personalvetare:

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  ...
  HR-specialist, Distansinstitutet

  Den här utbildningen hjälper dig att avancera din karriär inom HR. När du är färdig kommer du kunna ta ett stö...

  Distansutbildning

  HR-koordinator, Distansinstitutet

  Efter den här utbildningen kommer du som HR-koordinator kunna attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avve...

  Distansutbildning

  Certifierad Rekryterare, Academy Online

  Om du är intresserad av att arbeta med människor och administration i en framtidsbransch så har du kommit rätt...

  Distansutbildning

  Certifierad Personalvetare, Academy Online

  Utbildningen till Certifierad Personalvetare är en bred utbildning som behandlar alla olika aspekter av person...

  Distansutbildning

  Certifierad HR-koordinator, Academy Online

  Vill du jobba i en roll som direkt påverkar ett företags framgång? Är du intresserad av att kunna supporta che...

  Distansutbildning

  Human Resources Management, yrkesinriktat certifikat 9 mån - 12 mån - UCLA – University of California Los Angeles, STUDIN – Study International

  Vill du läsa en HR-utbildning? Och samtidigt uppleva en ny miljö och ta del av en annan kultur? University of ...

  Flera orter

  Lärande, kommunikation och informationsteknologi - Magisterprogram, Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad IT

  Arbetar du med utbildning och IT inom näringslivet? Är du en lärare med intresse och ansvar för IT-frågor? Arb...

  Göteborg

  Human Resources (HR) på Southern Cross University, Gold Coast, STS

  Du som i framtiden vill jobba med HR och personalfrågor inom företag och organisationer ska välja att studera ...

  Australien

  Personal- och arbetslivsprogrammet, Högskolan i Gävle

  Med en bred kompetens om människan i arbetslivet har du som personalvetare idag en nyckelroll på många arbetsp...

  Gävle

  Human Resource Management and Development, Linköpings universitet

  Human Resource Management and Development är ett utvecklingsinriktat program för dig som vill fördjupa din kom...

  Linköping

  KI