https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Ingenjör

 • Patentingenjör – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Patentingenjör samt relaterad information om hur mycket en Patentingenjör tjänar i lön, hur det är att jobba som Patentingenjör, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Patentingenjör utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Patentingenjör?

  Som Patentingenjör arbetar man med att bedöma och bevilja skydd på tekniska lösningar och uppfinningar. Man börjar ofta med en granskning av en ny uppfinning och pratar med någon som sökt ett patent, svarar på frågor och ibland pratar man med jurister. För Patentingenjören på ett företag är en av uppgifterna att bevaka vad konkurrerande företag på marknaden håller på med. Man söker information om befintliga patent i olika databaser, granskar och analyserar patentbeskrivningarna och sprider informationen till teknikerna i det egna företaget. I arbetet samarbetar man med företagets uppfinnare och konstruktörer för att fånga upp nya tekniska idéer som man behöver söka patent för. Man tar fram underlag som beskriver vilka problem den nya tekniken löser. Ibland skriver man patentansökan själv eller går genom en patentbyrå som handlägger ärendet.

  Som Patentingenjör på en patentbyrå arbetar som konsult till företag, ger råd om hur man ska söka patent, utarbetar förslag till patentansökningar med beskrivningar och ritningar och översätter ofta ansökan till andra språk. I samråd med uppdragsgivaren sköter man kontakterna med handläggaren på patentmyndigheten och följer upp och förhandlar om ansökan som Patentombud. I regel jobbar man också internationellt i samarbete med ombudskolleger i andra länder. Efter utbildning och examen kan du också jobba direkt mot Europa patentverket i München.

  En Patentingenjör på Patent- och registreringsverket har uppgift att bedöma de patentansökningar som kommer in. Man jämför beskrivningen med redan känd teknik och granskar om den nya uppfinningen löser något tekniskt problem. Här ingår också att på uppdrag av olika företag ta fram information om vad som redan finns patenterat och jämföra olika ritningar och beskrivningar.

  Arbetsuppgifter

  Som Patentingenjör har man ett är ett spännande och varierande uppdrag där man är en handläggare för en patentansökan. Arbetsmoment som ingår är

  • ge råd om att söka patent
  • utarbeta förslag till patentansökningar
  • kontrollera beskrivningar och ritningar
  • ibland översättningsarbete
  • jämföra beskrivningen med redan känd teknik
  • skriva patentansökan
  • bevaka ärendet
  • prata med kunder, jurister, kollegor i samarbete
  • förhandla om ansökan
  • kontakta patentmyndigheten
  • hålla i internationella kontakter med Europapatentverket

  Var arbetar man?

  Som Patentingenjör kan man arbeta hos ett större företag, på en patentbyrå eller på Patent- och registreringsverket, PRV, som sköter de flesta av patenten i Sverige..

  Videointervju med en Patentingenjör

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Patentingenjör

  Patentingenjörerna har vanligen en grundutbildning som civilingenjör eller motsvarande inom det tekniska område man är specialiserad på.

  Att studera till Patentingenjör

  PRV rekryterar vanligtvis civilingenjörer två gånger per år och utbildar sedan vidare internt. Den som vill arbeta som Patentingenjör gör klokt i att välja inriktning och komplettera med till exempel datorteknik, mätteknik, fordonsteknik eller allmän mekanik.

  Behörighetskrav för att plugga till Patentingenjör

  Behörighetskraven för utbildningar till Patentingenjör hittar du i områdesbehörighet A9.

  Studera till Patentingenjör utomlands

  Mer information inom kort.

  Studier i Norge

  Vi saknar information om ifall det krävs någon speciell utbildning för att bli patentingenjör i Norge.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Vi saknar information om vidareutbildning för patentingenjörer.

  Specialisering och inriktningar

  En Patentingenjör kan välja att arbeta inom något speciellt teknikområde, exempelvis med energiteknik och handlägga ärenden inom vind- och vågkraft, rums- och vattenuppvärmning, värmeväxling och kärnkraft.

  Skillnad mot liknande yrken

  Se även Jurister som är experter på utredningar, förhandlingar, granskningar eller upprättande av kontrakt och andra rättsliga handlingar.

  Stipendier för Patentingenjör

  Det kan finnas stipendium för Patentingenjör oavsett ifall du ska studera, forska eller redan arbetar som Patentingenjör:

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Internship och traineeprogram på Traineesearch

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en patentingenjör:
  39 500 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  Piraja