https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1615534649/us/fvl6kntjqose28xx9vsh.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1615534909/us/perkqzylj8jep1ueug8v.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Språk

 • Modersmålslärare – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Modersmålslärare samt relaterad information om hur mycket en Modersmålslärare tjänar i lön, hur det är att jobba som Modersmålslärare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Modersmålslärare utomlands och mycket mer. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Modersmålslärare?

  Som Modersmålslärare undervisar du invandrarbarn i förskola, grundskola och gymnasieskola i deras modersmål och i andra ämnen. Ämnet har bytt namn från hemspråk till modersmål. Tidigare hette det hemspråkslärare. Barn behöver få hemspråksundervisning i sina olika modersmål som kan vara exempelvis finska, arabiska, persiska, polska, spanska, serbokroatiska och turkiska.

  Som Modersmålslärare ger man barnen stöd i deras språkliga och kulturella utveckling vanligtvis en gäng i veckan enskilt eller i grupp. Läraren tränar vardagssituationer och med hjälp av lekar, sånger, musik och berättelser får barnen del av sitt eget lands seder och traditioner. Ibland har modersmålsläraren hand om modersmålsstödet i förskolan, ibland i en förskola med samma kulturella bakgrund som barnen. Då kallas man ofta för hemspråkstränare eller modersmålstränare.

  Samarbetet med de lärare som eleven träffar under skoldagen är viktigt liksom samarbetet med föräldrarna. Som Modersmålslärare arbetar man vanligtvis inom flera skolor i kommunen och körkort och bil är ofta en fördel. Undervisningen i modersmål ligger ofta på eftermiddagstid och det är vanligt med deltidsanställning.

  Arbetsuppgifter

  I grundskola och gymnasieskola, där de flesta Modersmålslärare arbetar, undervisar man i modersmålet, som är ett eget ämne, och ger studiehandledning på modersmålet. Studiehandledning får de barn som inte förstår svenska tillräckligt bra och som behöver få andra skolämnen förklarade på sitt modersmål. Om man har grundskollärarutbildning undervisar man också i andra ämnen.

  Var arbetar man?

  Som Modersmålslärare arbetar man i förskolan.

  Videointervju med en Modersmålslärare

  Ingen videointervju för tillfället.

  Vilken utbildning krävs för att bli Modersmålslärare

  Utbildning för att arbeta som Modersmålslärare finns på lärarprogrammet inom högskolan. Lärarutbildningen består av tre integrerade utbildningsområden: det allmänna utbildningsområdet, inriktning och specialisering. Det allmänna utbildningsområdet är på tre terminer är gemensamt för alla lärarstudenter.

  Att studera till Modersmålslärare

  Som Modersmålslärare måste man ha goda kunskaper i modersmålsspråket som man under visar i. Det finns fyra lärarexamina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. Första året läser alla en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna, vilket är generella lärarkunskaper som till exempel betygssättning och bedömning. Hur varje enskild utbildning ser ut därefter varierar beroende på vilken inriktning man väljer.

  Behörighetskrav för att plugga till Modersmålslärare

  Behörighetskraven för utbildningar till Modersmålslärare hittar du i områdesbehörighet A6.

  Studera till Modersmålslärare utomlands

  Mer information inom kort.

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Modersmålslärare i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Du har alltid möjlighet att lära dig fler språk, utbildningarna under.

  Specialisering och inriktningar

  Inom läraryrket kan man rikta in sig på olika läraryrken som exempelvis Speciallärare och Specialpedagoger som hjälper till att underlätta inlärningen i skolan för de elever som har behov av särskilt stöd.

  Skillnad mot liknande yrken

  Se även Förskolläraren som arbetar med de yngre barnens lärande och utveckling eller Grundskollärare som lär ut ämneskunskaper för barn från förskoleklass till årskurs nio.

  Stipendier för Modersmålslärare

  Vi saknar information om stipendier för modersmålslärare.

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Kompetensutveckling inom språk

  Frågor på studievägledningen relaterad till modersmålslärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till modersmålslärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till modersmålslärare

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en modersmålslärare:
  26 700 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  Fristående kurser och spanska, 1-2 terminer - Universidad Nebrija Madrid, STUDIN – Study International

  Vill du läsa spanska i Spanien? Eller fristående kurser på ett spanskt universitet? Universidad Nebrija i Madr...

  Flera orter

  Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet: ingångsämne svenska, Högskolan i Gävle

  Är du intresserad av att arbeta med ungdomars lärande och utveckling? Brinner du för något speciellt ämne? Är ...

  Flera orter

  MYH/s10Fortum-stortavla