https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080662/us/oxi6ojmpek5gwkt4be4f.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080861/us/lxnptlcposq8zsrbkxgh.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1642154358/us/husql7w6xgri9dl61kvy.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Miljö & Hållbarhet

 • Miljövetare – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Miljövetare samt relaterad information om hur mycket en Miljövetare tjänar i lön, hur det är att jobba som Miljövetare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Miljövetare utomlands och mycket mer. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Miljövetare?

  Miljövetenskap är ett ämne för många olika gröna jobb. Vår miljö är vår omvärld med natur, människor och kulturlandskap och mycket mer. Idag finns ett stort behov av kunskap för att lösa dagens och morgondagens miljöutmaningar. Ända sedan Riokonferensen 1992 är miljö ett ämne på den internationella agendan och globalt samarbete är nödvändigt.

  En Miljövetare ser till vilka effekter olika handlingar får för miljön och hur samhället i form av myndigheter och företag ska styras till att arbeta ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Inom de gröna näringarna finns massor av yrken med anknytning till miljö, energi och landskap

  BIOGASPROJEKTÖR

  Biogas är ett hett ämne idag och som biogasprojektör ansvarar man för planering, tillståndsansökningar och val av produktionssystem till nya biogasanläggningar.

  BIOLOG

  Biologer arbetar med på ekologi, marinbiologi, toxikologi, etologi, zoologi som sakkunniga på Naturvårdsverket eller i en kommun.

  BIOTEKNOLOG

  Bioteknologen arbetar med molekyler, gener och organismer och tar reda på hur kroppens minsta beståndsdelar hänger samman och har inverkan på våra livsmedel och vår miljö.

  EKORÅDGIVARE

  Är ett bollplank för lantbrukare och en expert på växter, biologisk bekämpning och KRAV-odling.

  ENERGIPLANERARE

  Arbetar med effektiv och hushållande användning av våra naturresurser.

  KLIMATEXPERT

  Som klimatexpert har man en naturvetenskaplig grund för att kunna tolka vetenskapliga rapporter och siffror.

  AGRONOM

  Ansvarar för att öka samspelet mellan landsbygden och nyttjande av naturresurser.

  LANDSKAPSARKITEKT/ LANDSKAPSINGENJÖR

  Kombinerar gröna miljöer med arkitektur och skapar framtidens landskap.

  MILJÖFORSKARE

  Miljöforskare fördjupar sig i ett ämne, försöker förstå hur saker och ting hänger ihop och försöker att finna lösningar på problem.

  MILJÖINGENJÖR

  Miljöingenjör har en helhetssyn och förstår sambandet mellan teknik, samhälle och miljö.

  Arbetsuppgifter

  Miljövetare arbetar med att försöka lösa miljöproblem genom olika styrmedel inom exempelvis miljörevision och miljöcertifiering. Rådgivning, information och utbildning kring miljöfrågor är andra viktiga uppgifter för miljövetare. Miljövetarens metoder för att lösa miljöproblem innefattar olika samhälleliga styrmedel, exempelvis miljörevision och miljöcertifiering. Ofta arbetar miljövetaren med miljöanalys, -ledning, -samordning och anpassning.

  Var arbetar man?

  Som Miljövetare kan man arbeta på Skogsvårdsstyrelsen, Världsnaturfonden såväl som på kommuner och länsstyrelser. Miljövetare arbetar idag framför allt som administratörer, handläggare och beslutsfattare inom industri men även som konsulter.

  Videointervju med en Miljövetare

  Ingen videointervju för tillfället.

  Vilken utbildning krävs för att bli Miljövetare

  För att arbeta som Miljövetare behöver man en tvärvetenskaplig utbildning. Förutom naturvetenskapliga ämnen innehåller utbildningen ofta teknik, samhällsvetenskap, juridik, miljöpolitik, beteende, kommunikationsvetenskap, pedagogik eller ekonomi. Det finns ett stort utbud av miljöutbildningar och olika utbildningar har ofta olika inriktning. Många utbildningar och inriktningar finns vid SLU utanför Uppsala.

  Att studera till Miljövetare

  Utbildningarna har lite olika fokus, några fokuserar mer på naturskydd, medan andra inriktar sig på stadsutveckling, arbetsmiljö eller mänskliga rättigheter. Man kan i allmänhet själv forma sin profil. På många naturvetenskapliga utbildningar finns möjligheten att inrikta studierna mot miljövetenskap. Även agronom-, skogsvetare-, landskapsarkitekt- eller civilingenjörsutbildningar kan leda till arbete på miljöområdet. Teori varvas med föreläsningar, laborationer, exkursioner, studiebesök samt att det har inslag inom flera olika områden: naturvetenskap, samhälle, rätt (miljörätt), teknik.

  Behörighetskrav för att plugga till Miljövetare

  Behörighetskraven för utbildningar till Miljövetare hittar du i områdesbehörighet A13.

  Studera till Miljövetare utomlands

  Mer information inom kort.

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Miljövetare i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Det finns både magister- och masterprogram för dig som valt att plugga till miljövetare. Till exempel kan du läsa magisterprogram i tillämpad miljövetenskap eller masterprogram i miljövetenskap. Det finns även en mängd fristående kurser på avancerad nivå för miljövetare, till exempel inom industriell miljövetenskap, klimatförändringar, miljöteknik eller miljöpsykologi. Liknande ämnen är också energi och materialflödesanalys. Se Magister/Master i filtret till vänster för eventuell vidareutbildning för miljövetare.

  Specialisering och inriktningar

  Man kan jobba exempelvis som Miljöchef, Miljöstrateg och Miljö- och hälsoskyddsinspektör.

  Skillnad mot liknande yrken

  Se även Biolog som är expert på livet i alla dess former och dess komplexa värld. Yrket är brett och kan innefatta inriktning på ekologi, marinbiologi, toxikologi, etologi, zoologi.

  Stipendier för Miljövetare

  Det finns stipendium för Miljövetare oavsett ifall du ska studera, forska eller redan arbetar som Miljövetare:

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Kompetensutveckling inom miljöområdet

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en miljövetare:
  22 800 kronor per månad

  Baserad på trädgårdsanläggare. Källa: SCB

  ...
  Hållbarhetsspecialist, Stockholms Internationella Handelsskola (SIH)

  Nya lagar, megatrender och ett ökat intresse för hållbara varumärken är exempel på faktorer som driver en växa...

  Distansutbildning

  Hållbarhetscontroller, Stockholms Internationella Handelsskola (SIH)

  Denna korta 1-åriga distansutbildning på deltid riktar sig till dig som vill vidareutbilda dig inom hållbarhet...

  Distansutbildning

  Ekologisk hållbarhet & Sustainability, yrkesinriktat certifikat 9 mån - 12 mån - UCLA – University of California Los Angeles, STUDIN – Study International

  Vill du läsa en utbildning i Ekologisk hållbarhet? Och samtidigt uppleva en ny miljö och ta del av en annan ku...

  Flera orter

  Miljö- och Hållbarhetsstrateg, Humanistiskt Lärcentrum

  Brinner Du för miljö och hållbar utveckling? Vill Du vara med och förändra världen i betydande frågor? Världen...

  Distansutbildning

  Miljö och utveckling, Södertörns högskola

  Bli miljöambassadör för världen! Programmet ger dig breda kunskaper inom miljö och utvecklingsproblematik på l...

  Stockholm

  Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram, Göteborgs universitet

  Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (Smil) vid Göteborgs universitet är unikt genom sin integration av sam...

  Göteborg

  Biologi och miljövetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet SLU

  Vill du arbeta med att bevara den biologiska mångfalden? Vill du vara med och lösa dagens och morgondagens mil...

  Uppsala

  EnvEuro - 120 credits, Sveriges lantbruksuniversitet SLU

  How can a European perspective to contribute to a better understanding of our environment and better managemen...

  Uppsala

  Agricultural Food and Environmental Policy Analysis -120 ECTS, Sveriges lantbruksuniversitet SLU

  In this program, students learn to analyze and develop guidelines with a focus on food, agricultural and envir...

  Fazer, banner stortavla