https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1628714361/us/p0ivmti5ws0ijlff7lj6.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1633082091/us/u2odp6julvrrcryswje2.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Miljö & Hållbarhet

 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Miljö- och hälsoskyddsinspektör samt relaterad information om hur mycket en Miljö- och hälsoskyddsinspektör tjänar i lön, hur det är att jobba som Miljö- och hälsoskyddsinspektör, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Miljö- och hälsoskyddsinspektör utomlands och mycket mer. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Miljö- och hälsoskyddsinspektör?

  En Miljö- och hälsoskyddsinspektör ansvarar för det kommunala miljö- och hälsoskyddsarbetet, inklusive djur och livsmedelstillsynen. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer ser till och kontrollerar restauranger, bensinstationer, industrier, vattenverk och enskilda avloppsanläggningar för att kontrollera att lagar och förordningar följs. Om det finns brister, måste Inspektören skriva en rapport och med stöd av lagen kräva eller förelägga innehavaren att problemet ska lösas.

  Som Miljö- och hälsoskyddsinspektör håller man koll på bullerproblem, livsmedelshygien och föroreningar genom inspektioner, provtagningar, mätningar och utredningar. Du granskar också miljöplaner och ritningar inför nybyggnationer. Att ge råd och information ingår också i arbetet och ger då råd om bestämmelser till företag, myndigheter och allmänhet. Som företagare är det viktigt att veta vad som krävs för att driva verksamheten så miljö- och hälsomässigt hållbart som möjligt.

  Inspektören måste vara pedagogisk och bra på att kommunicera, inte minst när åsikterna om vad som ska göras går isär. I arbetet stödjer man sig på lagstiftningen inom området - miljöbalken, livsmedelslagen och en lång rad EU-förordningar. Arbetet har ett stort fokus på juridik och förvaltning. Man skriver ut tillstånd, förelägganden och remissyttranden och måste ibland dra ärendet för politikerna i nämnden. Ibland gör man utredningar, till exempel om påverkan på dricksvatten, bullerproblem eller avfallshantering. När Inspektören jobbar med inre miljö, det vill säga tillsyn på förskolor, i bostäder eller offentliga lokaler kan anledningen vara problem med till exempel fukt, mögel, buller eller radon.

  Arbetsuppgifter

  Arbetet som Miljö- och hälsoinspektör inkluderar bland annat att man arbetar med att

  • kontrollera verksamheter enligt miljö- och hälsolagar
  • bereder de tillståndsärenden
  • skriver förelägganden och remissyttranden
  • stämmer av ärenden med ansvariga nämnder
  • radonmätningar
  • granska bygglovsritningar och detaljplaner
  • gör utredningar

  Var arbetar man?

  Flest Inspektörer är anställda i kommunerna på miljöförvaltningen. Det finns också ett allt större antal miljö- och hälsoskyddare som är konsulter eller egenföretagare. Rådgivning, information och utbildning kring miljöfrågor är alternativa arbetsområden

  Videointervju med en Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ingen videointervju för tillfället.

  Vilken utbildning krävs för att bli Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  För att bli Miljö- och hälsoskyddsinspektör läser man miljö- och hälsoskyddsprogrammet som ges vid flera svenska universitet, exempelvis det treåriga kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet.  Den som redan har en naturvetenskaplig utbildning på minst 180 högskolepoäng kan läsa en påbyggnadsutbildning i miljö- och hälsoskydd.

  Att studera till Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Utbildningen till miljö- och hälsoskyddsinspektör är särskilt inriktad på arbete vid kommunernas miljökontor där du får jobba med att informera om miljö- och hälsofrågor och se till att miljöbalkens lagar och bestämmelser följs. Förutom naturvetenskapliga ämnen innehåller utbildningen även miljörätt och förvaltningskunskap.

  Behörighetskrav för att plugga till Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Behörighetskraven för utbildningar till Miljö- och hälsoskyddsinspektör hittar du i områdesbehörighet A11.

  Studera till Miljö- och hälsoskyddsinspektör utomlands

  Mer information inom kort.

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Miljö- och hälsoskyddsinspektör i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Det finns både magister- och masterprogram för dig som valt att plugga till miljö- och hälsoskyddsinspektör. Till exempel kan du läsa magisterprogram i miljöriskanalys, masterprogram i miljö- och hälsoskydd eller fristående kurser på avancerad nivå inom hälsoskydd eller livsmedelssäkerhet. Se Magister/Master i filtret till vänster för eventuell vidareutbildning för miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

  Specialisering och inriktningar

  Man kan rikta in sig mot livsmedelstillsyn och kontrollerar då hygien och kvalitet på livsmedel genom att besöka restauranger, butiker och andra livsmedelsföretag.

  Skillnad mot liknande yrken

  Se även Arbetsmiljöingenjörer som arbetar med att skapa sunda och säkra arbetsplatser eller Arbetsmiljöinspektörer som följer upp att arbetsgivaren och de anställda har de rutiner för arbetsmiljön som lagar och regler kräver.

  Stipendier för Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Det finns stipendium för Miljö- och hälsoskyddsinspektör oavsett ifall du ska studera, forska eller redan arbetar som Miljö- och hälsoskyddsinspektör:

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Kompetensutveckling inom hälsa

  ...
  Ekologisk hållbarhet & Sustainability, yrkesinriktat certifikat 9 mån - 12 mån - UCLA – University of California Los Angeles, STUDIN – Study International

  Vill du läsa en utbildning i Ekologisk hållbarhet? Och samtidigt uppleva en ny miljö och ta del av en annan ku...

  Flera orter

  Miljö- och Hållbarhetsstrateg, Humanistiskt Lärcentrum

  Brinner Du för miljö och hållbar utveckling? Vill Du vara med och förändra världen i betydande frågor? Världen...

  Distansutbildning

  KI