https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080662/us/oxi6ojmpek5gwkt4be4f.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080861/us/lxnptlcposq8zsrbkxgh.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1642154358/us/husql7w6xgri9dl61kvy.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Pedagogik

 • Lärare– Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Lärare samt relaterad information om hur mycket en Lärare tjänar i lön, hur det är att jobba som Lärare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Lärare utomlands och mycket mer. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Lärare?

  En Lärare är en pedagog som ska inspirera barn, ungdomar och vuxna till lärande och utveckling. Lärare kan arbeta med människor i alla åldrar, från de minsta barnen i förskolan och grundskolan till vuxna studerande vid vuxenutbildning, på folkhögskola, högskola eller på universitet och det är ett självständigt yrke som är förenat med ansvar för elevernas personliga utveckling. 

  En Lärare kan undervisa många olika ämnen – både teoretiska, praktiska, estetiska och i yrkesämnen och som lärare är det viktigt att hålla sig uppdaterad inom sitt ämne nör det gäller nya fackkunskaper, rön eller pedagogiska metoder. Här är några olika inriktningar för lärare

  • Förskollärare arbetar i förskolor med barn i åldern 1-5 år.
  • Fritidspedagoger arbetar i skolor och fritidshem med barn mellan 6-12 år och arbetar för att barnen ska ha en meningsfull fritid före, under och efter skolan.
  • Grundskollärare arbetar i grundskolan med elever i de tidigare skolåren upp till årskurs 6.
  • Ämneslärare undervisar i sina särksilda ämnesområden.
  • Gymnasielärare undervisar både som Ämneslärare och Yrkeslärare i både teoretiska, praktiska och estetiska ämnen. 
  • Lärare i estetiska- och praktiska ämnen arbetar som bildlärare, idrottslärare, hem- och konsumentskapslärare, musiklärare och slöjdlärare.
  • Speciallärare- och specialpedagoger arbetar inom skolan med barn och ungdomar som behöver extra stöd.
  • SFI-lärare arbetar med vuxna nyanlända invandrare.
  • Studie- och yrkesvägledare arbetar med ungdomar och vuxna och informerar om framtida karriärmöjligheter.
  • Universitets- och högskolelärare arbetar med vuxna studenter vid universitet och högskolor. 
  • Trafiklärare utbildar i hur man kör bil.
  • Folkhögskolelärare undervisar vuxenstuderande på folkhögskolor eller studieförbund.
  • Rektorer och förskolechefer planerar, leder och samordnar den övergripande pedagogiska verksamheten på skolor och förskolor.

  Arbetsuppgifter

  Arbetsuppgifterna varierar en del mellan olika skolor och de specialistämnen som man undervisar men följande arbetsuppgifter kan finnas

  • stödja och hjälpa elever
  • arbeta enligt läroplanen
  • sätta mål för elevers framsteg
  • koordinera grupp- och specialarbeten
  • räta skrivningar och ge personlig feedback
  • samtal med föräldrar, lärare och arbetsgrupp i och utanför skolan

  Var arbetar man?

  Lärare arbetar främst på kommunala skolan och gymnasier men kan också vara verksamma i studieförbund, inom vuxenutbildningen eller på yrkeshögskolor.

  Videointervju med en Lärare

  Ingen videointervju för tillfället.

  Vilken utbildning krävs för att bli Lärare

  För att bli lärare utbildar du dig inom universitet och högskolor och kraven varierar beroende på vilken nivå du vill undervisa på och vilka ämnen du vill undervisa i. Hösten 2011 infördes en ny lärarutbildning i Sverige med fyra olika lärarexamina.

  • Förskollärarexamen
  • Grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och skolår 1-3, 4-6 eller fritidshem
  • Ämneslärarexamen med inriktning mot skolår 7-9 eller gymnasieskola.
  • Yrkeslärarexamen
  Examenstillstånd söks för den examen som lärosätet vill ge.

  Att studera till Lärare

  Den som studerar till Lärare mot grundskolans tidigare år kan välja om de vill läsa till en examen på grundläggande nivå eller förlänga sin utbildning med minst en termin och därmed kunna ta ut examen på avancerad nivå. Det krävs också en viss ämnesfördjupning för att uppnå examen på avancerad nivå. Lärarutbildningarna innehåller ämnesstudier, kurser i pedagogik och metodik, didaktik samt verksamhetsförlagd utbildning och praktik ute på skolorna.

  Behörighetskrav för att plugga till Lärare

  Behörighetskraven för utbildningar till Lärare varierar beroende på vilken typ av lärare du vill bli, se de olika områdesbehörigheterna.

  Studera till Lärare utomlands

  Mer information inom kort.

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Lärare i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Det finns inga direkta magister- eller masterprogram utan fördjupning sker i form av inriktning på lärarprogrammet.

  Specialisering och inriktningar

  Det är ganska vanligt att en Lärare riktar in sig på ett ämne eller bestämmer sig för att arbeta inom en särskild nisch, till exempel med vuxna eller invandrare.

  Skillnad mot liknande yrken

  De andra pedagoger som Förskollärare som arbetar på förskola med barn som är från 1 till 6 år gamla och även Fritidspedagog som arbetar med barn på fritidshem.

  Stipendier för Lärare

  Det finns stipendium för Lärare oavsett ifall du ska studera, forska eller redan arbetar som Lärare:

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Kompetensutveckling inom pedagogik

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Luciano, Märsta

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Isabella Eneström

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Ise Örn Balksäter

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Susan Rasheed

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

  ...
  Vancouver Film School, EduPlanet

  Brinner du för film och ser dig själv jobba med det i framtiden? Varför inte gå din filmutbildning i Vancouver...

  Flera orter

  Lärarassistent, Cady Training Academy

  Lärarassistenter arbetar i skolan och hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen...

  Distansutbildning

  Lic Eleiko PT, Eleiko

  Detta är en yrkesförberedande PT-utbildning och vänder sig till dig som i framtiden vill arbeta som personlig ...

  Flera orter

  Ämneslärarprogrammet, Gymnastik- och idrottshögskolan

  Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) utbildar tvåämneslärare i idrott och hälsa för både grundskolan och gymn...

  Stockholm

  Magisterprogram i utbildningsvetenskap med inriktning verksamhetsutveckling, Högskolan i Gävle

  Magisterprogrammet i utbildningsvetenskap är ett program för dig som har en pedagogisk utbildning och som vill...

  Flera orter

  Ämneslärarprogrammet- med inriktning mot årskurs 7-9: ingångsämne matematik och teknik, Högskolan i Gävle

  Arbetsintegrerad utbildning är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och kommunerna i vår region. Det innebär...

  Gävle

  Sports, Nutrition, Fitness, 1 termin - 2 år – Santa Monica College, STUDIN – Study International

  Kursutbudet på Santa Monica College är brett och när du blir antagen kan du välja att läsa antingen en Associa...

  Santa Barbara

  Music, Dance, Theatre Arts, Film, Photography, 1 termin - 2 år – Santa Monica College, STUDIN – Study International

  Kursutbudet på Santa Monica College är brett och när du blir antagen kan du välja att läsa antingen en Associa...

  Santa Barbara

  Fristående kurser och spanska, 1-2 terminer - Universidad Nebrija Madrid, STUDIN – Study International

  Vill du läsa spanska i Spanien? Eller fristående kurser på ett spanskt universitet? Universidad Nebrija i Madr...

  Flera orter

  Film & Performance, 1 - 3 år – Regent’s University, STUDIN – Study International

  Regent’s University erbjuder studier på den högsta nivån i en internationell miljö där du som student är i fok...

  London

  Fazer, banner stortavla