https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

Lärare– Utbildning och information

Här hittar du information om hur man utbildar sig till Lärare samt relaterad information om hur mycket en Lärare tjänar i lön, hur det är att jobba som Lärare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Lärare utomlands och mycket mer. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

Läs mer

Vad är och gör en Lärare?

En Lärare är en pedagog som ska inspirera barn, ungdomar och vuxna till lärande och utveckling. Lärare kan arbeta med människor i alla åldrar, från de minsta barnen i förskolan och grundskolan till vuxna studerande vid vuxenutbildning, på folkhögskola, högskola eller på universitet och det är ett självständigt yrke som är förenat med ansvar för elevernas personliga utveckling. 

En Lärare kan undervisa många olika ämnen – både teoretiska, praktiska, estetiska och i yrkesämnen och som lärare är det viktigt att hålla sig uppdaterad inom sitt ämne nör det gäller nya fackkunskaper, rön eller pedagogiska metoder. Här är några olika inriktningar för lärare

 • Förskollärare arbetar i förskolor med barn i åldern 1-5 år.
 • Fritidspedagoger arbetar i skolor och fritidshem med barn mellan 6-12 år och arbetar för att barnen ska ha en meningsfull fritid före, under och efter skolan.
 • Grundskollärare arbetar i grundskolan med elever i de tidigare skolåren upp till årskurs 6.
 • Ämneslärare undervisar i sina särksilda ämnesområden.
 • Gymnasielärare undervisar både som Ämneslärare och Yrkeslärare i både teoretiska, praktiska och estetiska ämnen. 
 • Lärare i estetiska- och praktiska ämnen arbetar som bildlärare, idrottslärare, hem- och konsumentskapslärare, musiklärare och slöjdlärare.
 • Speciallärare- och specialpedagoger arbetar inom skolan med barn och ungdomar som behöver extra stöd.
 • SFI-lärare arbetar med vuxna nyanlända invandrare.
 • Studie- och yrkesvägledare arbetar med ungdomar och vuxna och informerar om framtida karriärmöjligheter.
 • Universitets- och högskolelärare arbetar med vuxna studenter vid universitet och högskolor. 
 • Trafiklärare utbildar i hur man kör bil.
 • Folkhögskolelärare undervisar vuxenstuderande på folkhögskolor eller studieförbund.
 • Rektorer och förskolechefer planerar, leder och samordnar den övergripande pedagogiska verksamheten på skolor och förskolor.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna varierar en del mellan olika skolor och de specialistämnen som man undervisar men följande arbetsuppgifter kan finnas

 • stödja och hjälpa elever
 • arbeta enligt läroplanen
 • sätta mål för elevers framsteg
 • koordinera grupp- och specialarbeten
 • räta skrivningar och ge personlig feedback
 • samtal med föräldrar, lärare och arbetsgrupp i och utanför skolan

Var arbetar man?

Lärare arbetar främst på kommunala skolan och gymnasier men kan också vara verksamma i studieförbund, inom vuxenutbildningen eller på yrkeshögskolor.

Videointervju med en Lärare

Ingen videointervju för tillfället.

Vilken utbildning krävs för att bli Lärare

För att bli lärare utbildar du dig inom universitet och högskolor och kraven varierar beroende på vilken nivå du vill undervisa på och vilka ämnen du vill undervisa i. Hösten 2011 infördes en ny lärarutbildning i Sverige med fyra olika lärarexamina.

 • Förskollärarexamen
 • Grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och skolår 1-3, 4-6 eller fritidshem
 • Ämneslärarexamen med inriktning mot skolår 7-9 eller gymnasieskola.
 • Yrkeslärarexamen
Examenstillstånd söks för den examen som lärosätet vill ge.

Att studera till Lärare

Den som studerar till Lärare mot grundskolans tidigare år kan välja om de vill läsa till en examen på grundläggande nivå eller förlänga sin utbildning med minst en termin och därmed kunna ta ut examen på avancerad nivå. Det krävs också en viss ämnesfördjupning för att uppnå examen på avancerad nivå. Lärarutbildningarna innehåller ämnesstudier, kurser i pedagogik och metodik, didaktik samt verksamhetsförlagd utbildning och praktik ute på skolorna.

Behörighetskrav för att plugga till Lärare

Behörighetskraven för utbildningar till Lärare varierar beroende på vilken typ av lärare du vill bli, se de olika områdesbehörigheterna.

Studera till Lärare utomlands

Mer information inom kort.

Studier i Norge

Du kan läsa mer om hur man studerar till Lärare i Norge på Søk Utdanning.

Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

Det finns inga direkta magister- eller masterprogram utan fördjupning sker i form av inriktning på lärarprogrammet.

Specialisering och inriktningar

Det är ganska vanligt att en Lärare riktar in sig på ett ämne eller bestämmer sig för att arbeta inom en särskild nisch, till exempel med vuxna eller invandrare.

Skillnad mot liknande yrken

De andra pedagoger som Förskollärare som arbetar på förskola med barn som är från 1 till 6 år gamla och även Fritidspedagog som arbetar med barn på fritidshem.

Stipendier för Lärare

Det finns stipendium för Lärare oavsett ifall du ska studera, forska eller redan arbetar som Lärare:

Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

Kompetensutveckling inom pedagogik

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Luciano, Märsta

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Isabella Eneström

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Ise Örn Balksäter

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Susan Rasheed

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

Frågor på studievägledningen relaterad till lärare

...