https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080662/us/oxi6ojmpek5gwkt4be4f.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080861/us/lxnptlcposq8zsrbkxgh.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1642154358/us/husql7w6xgri9dl61kvy.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Jord, skog & trädgård

 • Lantmätare – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Lantmätare samt relaterad information om hur mycket en Lantmätare tjänar i lön, hur det är att jobba som Lantmätare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Lantmätare utomlands och mycket mer. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Lantmätare?

  All markyta i Sverige är indelad i fastigheter med särskilda fastighetsnummer och beteckningar. En del är tomter med ett eller flera hus, andra kan bestå av skogsmark. En Lantmätare fattar beslut om hur fastighetsgränser ska dras och avstyckningar ska göras. När gränsen mellan olika fastigheter är oklar, så är det Lantmätarens uppgift att mäta tomten eller arealen och fastställa var gränsen går. En Lantmätare ger råd till markägare, byggföretag, vägverk och kommuner och fungerar ibland som rådgivare vid förhandlingar mellan olika parter.

  Inom samhällsplanering arbetar man med översiktlig planering för stadsdelar, kommuner eller hela regioner. Man måste då ta hänsyn till sysselsättning, kommunikationer, energiförsörjning, naturresurser och miljöförhållanden.

  Lantmätaren ska också ta ställning till vilken typ av bebyggelse som passar in i området. I några kommuner i exempelvis Norrland får man inte bygga högre enskilda hus än två våningar. De nya databaserade geografiska informationssystemen med mark- och fastighetsuppgifter (GIS) är värdefulla hjälpmedel i planeringen. En Lantmätare med inriktning på fastighetsekonomi arbetar bland annat med att köpa, sälja och värdera fastigheter. Man förhandlar och upprättar avtal. Värdering av fastigheter sker inte bara vid köp utan även vid belåning och fastighetstaxering. Som Lantmätare kan man ha ansvaret för att leda framställning och uppdatering av kartor eftersom gränser ibland dras på nya sätt. Man planerar flygfotografering och mätningsarbeten. Det blir allt vanligare att de mätningar som ligger till grund för kartor utförs med hjälp av satelliter - GPS-mätning.

  Arbetsuppgifter

  Lantmätare kan arbeta inom olika områden och ha olika arbetsuppgifter som bland annat

  • ger råd till markägare, byggföretag, vägverk och kommuner
  • rådgivare i förhandlingar och eventuella tvister
  • mäter markarealer
  • göra fältstudier
  • planering för stadsdelar, kommuner eller hela regioner
  • hantera geografiska informationssystem
  • köpa, sälja och värdera fastigheter
  • uppdatering av kartor

  Var arbetar man?

  Som Lantmätare arbetar man inom Lantmäteriet men också inom stat och kommun, men även hos privata arbetsgivare, till exempel bygg- och konsultföretag, mäklarfirmor och fastighetsbolag. En del lantmätare fortsätter med forskning eller undervisning inom högskolan. För Lantmätare finns det också möjlighet att arbeta med biståndsverksamhet i utvecklingsländer i till exempel SIDA:s eller FN:s regi. Då handlar det ofta om landsbygdsplanering, fastighetsregistrering eller kartläggning.

  Videointervju med en Lantmätare

  Ingen videointervju för tillfället.

  Vilken utbildning krävs för att bli Lantmätare

  Lantmäteriutbildningsprogrammet på teknisk högskola är en civilingenjörsutbildning på 4,5 år med normal studietakt. Den finns i Lund, Luleå och i Stockholm (i Stockholm går utbildningen under namnet Samhällsbyggnad). Man kan också välja att läsa de första tre åren i Gävle och fortsättningen i Stockholm. För att bli antagen till civilingenjörsutbildningen krävs grundläggande behörighet och dessutom särskild behörighet i matematik, fysik och kemi.

  Att studera till Lantmätare

  Man kan gå utbildningen med en ekonomisk/juridisk eller teknisk inriktning. Man läser då ämnen som juridik, fastighetsrätt, detaljplanering, byggmätning och GIT.

  Behörighetskrav för att plugga till Lantmätare

  Behörighetskraven för utbildningar till Lantmätare hittar du i områdesbehörighet A8.

  Studera till Lantmätare utomlands

  Mer information inom kort.

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Lantmätare i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Det finns både magister- och masterprogram för dig som valt att plugga till lantmätare. Till exempel kan du läsa geomatics/geomatik, geoinformatik eller GIS. Se Magister/Master i filtret till vänster för eventuell vidareutbildning för lantmätare.

  Specialisering och inriktningar

  En Lantmätare kan bland annat rikta in sig på att arbeta med byggnation av vägar och hus eller ansvara för ekonomiska och juridiska frågor i samband med fastighetsförändringar, till exempel ägarbyten.

  Skillnad mot liknande yrken

  Jämför med en Fastighetsförvaltare som sköter förvaltningen av byggnader och tillhörande markområden eller en Geograf som arbetar med samhällsplanering och miljövård,

  Stipendier för Lantmätare

  Det finns stipendium för Lantmätare oavsett ifall du ska studera, forska eller redan arbetar som Lantmätare:

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Inga traineeprogram, internship eller kompetensutveckling tillgängliga.

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en lantmätare:
  32 800 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning, Högskolan i Gävle

  Vill du vara med och spela en viktig roll i samhällsbyggnadsprocessen? Är du intresserad av att kombinera tekn...

  Gävle

  Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör, Högskolan i Gävle

  Vill du vara med och spela en viktig roll i samhällsbyggnadsprocessen? Är du intresserad av att kombinera tekn...

  Gävle

  Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning, Högskolan i Gävle

  Vill du vara med och spela en viktig roll i samhällsbyggnadsprocessen? Är du intresserad av att kombinera tekn...

  Gävle

  Fazer, banner stortavla