https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Jord, skog & trädgård

 • Lantbruksrådgivare– Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Lantbruksrådgivare samt relaterad information om hur mycket en Lantbruksrådgivare tjänar i lön, hur det är att jobba som Lantbruksrådgivare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Lantbruksrådgivare utomlands och mycket mer. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Lantbruksrådgivare?

  Rådgivare inom lantbruk arbetar med rådgivning som ofta inriktat på ekologisk och konventionell växtodling. Klimatfrågor, miljö- och naturvård är en del av arbetet för en Lantbruksrådgivare. När odling av energigrödor får en allt större betydelse i lantbruket och i vårt samhälle generellt, så medför det också ett ökat behov av information inom ämnet. Här kan Rådgivaren göra en praktinsats. Rådgivning inom ekologisk odling ökar de närmaste åren till följd av ökad efterfrågan på till exempel KRAV-produkter och att svenska staten och EU ger bidrag för det ändamålet. En del Rådgivare är specialiserade på husdjursskötsel, maskiner, ekonomi och byggkonstruktion.

  Målet för alla som arbetar med lantbruk är självklart att uppnå en lönsamhet i lantbruksföretagen och Rådgivarna bidrar med sina kunskaper inom ekonomisk planering och budgetering. Dessutom har man kontakter med myndigheter för att kunna informera om deras krav på lantbruk. Lantbrukarna behöver ofta råd och hjälp när det gäller hanteringen av blanketter och andra handlingar som ska fyllas i för att söka olika tillstånd eller bidrag.

  Genom att besöka lantbruk och gårdar under odlingssäsongen får Rådgivaren en personlig kontakt med bönder och jordbrukare. Man kan även arrangera kurser och sammankomster på vinterhalvåret när det är lugnt för att informera om nya krav och lagar från myndigheter, EU:s bidrag, ge behörighetskurser för hantering av bekämpningsmedel eller kurser i växtodling eller mjölkproduktion.

  Arbetsuppgifter

  Den traditionella produktionsrådgivningen, som främst är inriktad på lantbruksföretagets lönsamhet, sköts alltmer av de rådgivare, som är anställda vid Hushållningssällskap och inom lantbrukets organisationer. En lantbruksrådgivares arbetsuppgifterna varierar med säsongen och berör områden som att

  • ge råd till lantbrukarna
  • informera om lagar som berör lantbruk och miljö
  • handlägga miljöstöd
  • administrationen av EU:s bidragssystem
  • undervisa och arrangera kurser och informationsträffar

  Var arbetar man?

  Rådgivare inom lantbruk arbetar vid till exempel Hushållningssällskap, konsultföretag och inom lantbrukets organisationer. Man kan också vara anställd inom offentlig förvaltning, till exempel vid någon av länsstyrelsernas lantbruksenheter.

  Videointervju med en Lantbruksrådgivare

  Ingen videointervju för tillfället.

  Vilken utbildning krävs för att bli Lantbruksrådgivare

  Lämplig grundutbildning för arbete med rådgivning inom lantbruket ges vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, på agronom- eller lantmästarprogrammet

  Att studera till Lantbruksrådgivare

  Lantbruksrådgivare är ofta utbildade lantmästare eller agronomer. Lantmästarprogrammet SLU innehåller bland annat växtodling, husdjur och ekonomi. Magister- eller kandidatexamen med biologi som huvudämne från universitet eller högskola kan också vara en lämplig utbildning för rådgivare inom lantbruket.

  Behörighetskrav för att plugga till Lantbruksrådgivare

  Behörighetskraven för utbildningar till Lantbruksrådgivare, det vill säga agronom eller lantmästare hittar du i områdesbehörighet A3.

  Studera till Lantbruksrådgivare utomlands

  Mer information inom kort.

  Studier i Norge

  Vi saknar information om ifall det krävs någon speciell utbildning för att bli lantbruksrådgivare i Norge.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Det finns både magister- och masterprogram för dig som valt att plugga till lantbruksrådgivare. Till exempel kan du läsa agricultural management and economics, soil and water management eller sustainable development. Det finns också många lämpliga fristående kurser på avancerad nivå. Se Magister/Master i filtret till vänster för eventuell vidareutbildning för lantbruksrådgivare.

  Specialisering och inriktningar

  Lantbruksrådgivaren kan vara specialiserad på vissa frågor till exempel ekonomi, växtodling, husdjursskötsel eller byggkonstruktion.

  Skillnad mot liknande yrken

  Jämför med Agronom som arbetar med sambanden mellan naturresurser och sociala och kulturella processer eller med Lantmästare som jobbar med att planera, leda och genomföra arbete inom lantbruket.

  Stipendier för Lantbruksrådgivare

  Se stipendier under lantbrukare.

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Inga traineeprogram, internship eller kompetensutveckling tillgängliga.

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en lantbruksrådgivare:
  33 500 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  Driftledare lantbruk, Umeå kommun

  Bli en del av en grön framtid med hållbar livsmedelsproduktion. Den här utbildningen vänder sig till dig som k...

  Flera orter

  KI