https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Ingenjör

 • Landskapsingenjör– Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Landskapsingenjör samt relaterad information om hur mycket en Landskapsingenjör tjänar i lön, hur det är att jobba som Landskapsingenjör, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Landskapsingenjör utomlands och mycket mer. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Landskapsingenjör?

  Landskapsingenjören arbetar med att anlägga och förvalta gröna utomhusmiljöer. Det innebär bland annat ansvar för att planera, bygga och sköta om parker, bostadsområden och trädgårdar.  Många Landskapsingenjörer jobbar som arbetsledare inom kommuner, privata markbyggnadsföretag, kyrkogårdar, golfbanor eller som konsulter för företag. Förutom att anlägga utomhusmiljöer tittar men även på olika kretsloppslösningar, ekologiskt byggande, naturvård och med arbete i rekreationsområden och försöker finna funktionella lösningar för detta.

  Landskapsingenjören arbetar mycket med frågor som gäller miljövård, hushållning med naturresurser och återvinning och de är då oftast projektledare eller och arbetsledare. Då inbegriper även arbetet att göra ekonomiska kalkyler samt utarbeta underlag som i detalj beskriver vilket arbete som ska utföras. 

  Landskapsingenjörer arbetar också med förvaltning, besiktning och skötsel. Besiktning av anläggningsbesiktningar sker hela tiden och året om, sedan bestäms vilka insatser som behöver göras. I projekten ingår då att göra ekonomiska kalkyler samt utarbeta underlag som i detalj beskriver vilket arbete som ska utföras. 

  Dessutom sköter Landskapsingenjören ofta upphandlingen av sådana tjänster som teamet självt inte kan utföra. Mycket av Landskapsingenjörens arbete sker med datorn som verktyg och med hjälp av program för arbetsritningar, projektering och kalkylering.  Arbetet innebär nära kontakter med parkarbetare och trädgårdsanläggningsarbetare eller med specialister och beslutsfattare inom kommunen.

  Arbetsuppgifter

  En Landskapsingenjören har ett varierande arbete med ansvar för utomhusmiljön. I arbetsuppgifterna inår bland annat

  • projektering och anläggning av nya utemiljöer
  • förvaltning, besiktning och skötsel
  • ekonomiska kalkyler samt utarbeta underlag
  • arbeta eller leda projekt med olika teamkompetenser

  Var arbetar man?

  Landskapsingenjörer kan vara anställda av kommuner eller arbeta vid konsult- och markbyggnadsföretag samt inom förvaltning av kyrkogårdar, golfbanor och bostadsområden. Landskapsingenjörer kan också ha eget företag.

  Videointervju med en Landskapsingenjör

  Ingen videointervju för tillfället.

  Vilken utbildning krävs för att bli Landskapsingenjör

  Landskapsingenjörsprogrammet är en yrkesinriktad utbildning för dig som vill arbeta med stadsrummet och det tätortsnära landskapet. Utbildningen har en teknikbiologisk huvudinriktning med stora inslag av ekonomi.

  Att studera till Landskapsingenjör

  Kunskapen om växterna, växtplatsen och anläggandet är en viktig bas i landskapsingenjörens kompetens, och utbildningen ger ett helhetsperspektiv på hur marken och växterna fungerar i olika sammanhang. Även ekonomi. ledarskap och organisationskunskap är en del i utbildningen.

  Behörighetskrav för att plugga till Landskapsingenjör

  Behörighetskraven för utbildningar till Landskapsingenjör hittar du i områdesbehörighet A14.

  Studera till Landskapsingenjör utomlands

  Mer information inom kort.

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Landskapsingenjör i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Läs mer under Civilingenjör för passande magister- och masterprogram.

  Specialisering och inriktningar

  Som Landskapsingenjör kan man nischa sig mot att arbeta med antingen boendemiljö eller stadsmiljö eller specialisera sig som egenföretagare inom till exempel golfbanor.

  Skillnad mot liknande yrken

  Se även Landskapsarkitekt som arbetar med att gestalta och planera den externa miljön kring hus och byggnationer.

  Stipendier för Landskapsingenjör

  Det finns stipendium för Landskapsingenjör oavsett ifall du ska studera, forska eller redan arbetar som Landskapsingenjör:

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Internship och traineeprogram för ingenjörer

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en landskapsingenjör:
  32 900 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  Architecture & Civil Engineering, 3 - 5 år - University of Portsmouth, STUDIN – Study International

  Vill du läsa till arkitekt? Och samtidigt uppleva en ny miljö och ta del av en annan kultur? Att studera på Un...

  England

  Landskapsingenjör, Sveriges lantbruksuniversitet SLU

  Vill du vara med och leda byggandet av framtidens parker och stadsrum? Eller kanske ansvara för skötseln av mi...

  Alnarp

  Piraja