https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1606474228/us/rwgcirkqfbiksnnwouef.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095695/us/gdymf3yyctxppatenfrz.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095586/us/suz55rrazzlpg8y02dwc.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095445/us/mgxc7pqr2o6zqgcwalij.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412341/us/waztxtibxbtgek3gqmk7.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095335/us/igemfsbg4fm09ifnvfnn.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095221/us/tyodxznantzil5jjobjf.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095096/us/hs20wb7zlspwprpiwvun.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1608119246/us/oci1shzjkag6gx42t1xb.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412432/us/lmgrcadk0ej6lmn9xexj.jpg
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Säkerhet

 • Kustbevakningstjänsteman (Kustbevakare)

  Kustbevakningen är en civil myndighet som övervakar svenska farvatten dygnet runt, under årets alla dagar.

  Läs mer

  Vad är / gör en Kustbevakningstjänsteman?

  Kustbevakningstjänstemän, eller kustbevakare, arbetar på någon av de 26 kuststationerna som finns runt om Sveriges kust från Luleå i norr till Strömstad i väst, vid Vänern och Mälaren eller på den flygstation som finns för kustbevakningsflyget. En kustbevakare har som uppdrag att arbeta för ett renare hav, säkerhet till sjöss och med kontroll av fisket. Arbetet utförs mest till sjöss på någon av myndighetens olika båtar. Arbetet varieras av rutinsysslor och akuta nödsituationer.

  Arbetsuppgifterna är varierande. Under sommarhalvåret då det är mer trafik längs kusterna är arbetet mer intensivt med att övervaka sjötrafiken och skapa säkerhet på sjön. I jobbet ingår polisiära arbetsuppgifter som att övervaka nykterhet till sjöss eller att utreda och rapportera misstänkta brott såsom till exempel narkotikasmuggling.

  Under andra perioder kan arbetet fokuseras på exempelvis tull- eller fiskekontroller. I jobbet ingår ofta att göra kontroller så att yrkesfiskare följer de fiskeregler som finns. Det innebär bland annat att fiskebåtarnas fångster och utrustning kontrolleras. I arbetet ingår också kontroll av övrig sjötrafik. För att minimera riskerna vid transport av till exempel farligt gods kontrolleras bemanning, behörigheter och certifikat och lasten på fartyg granskas så att den är rätt genomförd.

  Jobbet som kustbevakare arbetar man även med miljöskydd. Det kan innebära utryckningar vid krissituationer till havs såsom oljeutsläpp. Men det innebär också mer rutinmässig övervakning för att se till att regler om förbud mot vattenförorening och dumpning följs, samt tillsyn av natur- och djurskyddsområden.

  Att jobba som kustbevakare är att ha ett beredskapsarbete. Arbetet varierar från lugna rutinsysslor till akuta situationer vid sjöräddning, sjuktransporter eller oljeutsläpp. Den dagliga rutinen kan när som helst avbrytas av larm. Det innebär att man ibland måste kunna behärska mycket pressade situationer som uppstår i arbetet. Vid sådana tillfällen är det viktigt att kunna ta initiativ, behålla lugnet och tänka klart. Däremellan består arbetet till stor del av lugna perioder med vardagliga rutiner och övervakning under patruller. En kustbevakare måste kunna trivas med att arbeta i båda dessa situationer.

  Arbetet kräver goda kunskaper om den lagstiftning som gäller och det ingår även administrativa arbetsuppgifter som dokumentation och planering av arbetet. Många arbetsuppgifter innebär möten med människor, både vid rutinkontroller i vardagen och i krissituationer. Som kustbevakare måste man kunna hantera sådana möten. Kustbevakare arbetar i team och tillbringar flera dygn i sträck till sjöss tillsammans med sina arbetskamrater. Det är därför viktigt att kunna samarbeta med sina kollegor eftersom man både arbetar och bor tätt inpå varandra, även under pressade situationer.

  Intervju: Kustbevakare

  Utbildning till Kustbevakningstjänsteman

  Vilken utbildning krävs för att bli Kustbevakningstjänsteman?

  För att arbeta som kustbevakare måste man genomgå myndighetens grundutbildning som omfattar både teori och praktik. Den teoretiska delen av utbildningen genomförs i Karlskrona. Praktiktiden genomförs på någon av kustbevakningens kuststationer.

  Hur lång utbildningen blir beror på vilka förkunskaper man har när man söker. Som längst är grundutbildningen fem terminer och som kortast tre terminer.

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en kustbevakningstjänsteman:
  30 900 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  BicFortum-stortavla