https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1593522953/us/zzly4e4qt5rsogkhrxft.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1598520342/us/rjfwdbidavzlrasrd3om.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1593079122/us/tshhs5liwqp3orguj1zl.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1593523045/us/zttbj2xeroqjcfvoaxww.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1593079266/us/jotm1cmg4sc8u4l4bpj1.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1598952177/us/duom62e057dvvr1avmm5.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1597656903/us/uhhv34we7uvxex18oz58.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/q_auto/v1550224884/us/ix4tdd79wlfr8erht4az.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1595403746/us/dfqhehb4ozhql3wljmd0.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Psykologi & Terapi

 • Kurator – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Kurator samt relaterad information om hur mycket en Kurator tjänar i lön, hur det är att jobba som Kurator, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Kurator utomlands och mycket mer. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Kurator?

  Kuratorn möter människor som är i behov av råd, stöd och hjälp, antingen enskilt eller i grupp. Genom personliga samtal försöker Kuratorn fånga upp och ringa in problemet och tillsammans med klienten komma fram till den bästa lösningen.

  Skolkuratorer är den enda yrkeskategori skolan som har kompetens om psykosociala faktorer och den som ser eleven i hela det sociala sammanhanget. Arbetet innebär att stötta och handleda skolans övriga personal, i elevvårdsarbetet med enskilda elever, grupper av elever samt deras föräldrar. Skolkuratorn har kontakten med myndigheter som t.ex. socialtjänsten, terapeuter och lärare. En Skolkurator arbetar med både elever, personal på skolan och föräldrar. Arbetet är fokuserat på att stödja och samtala med elever som har det svårt med skolarbetet eller med miljön i skolan. Vanliga arbetsuppgifter kan vara att ha samtal med elever om deras livssituation och att arbeta för bättre studiemotivation. Skolkuratorns arbete kan också vara förebyggande, ett exempel på ett sådant viktigt arbete är att förebygga mobbing. Man ger även råd och hjälp för att förbättra skolmiljön. I arbetet ingår mycket samarbete med föräldrar, lärare och skolsköterska.

  Socionomen/kuratorn i hälso- och sjukvårdens arbete innebär att ta fram ett helhetsperspektiv där patienten ses i sitt sociala sammanhang. Stödsamtal och krisbearbetning med både patienter och anhöriga förekommer ofta. Vid kroniska sjukdomar har Kuratorn kontakter över längre perioder med patienter. Stöd och handledning till den medicinskt utbildade personalen förekommer också.

  En Sjukhuskurator ger ekonomisk och social rådgivning till patienter. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att ha krisbearbetning och stödsamtal med patienter och med deras anhöriga. Man arbetar också med att göra utredningar kring patienters situation. Det kan till exempel handla om en viss typ av rehabilitering men också en förändrings i framtida boende eller behov av assistens från kommunen när patienten skrivs ut och kanske inte kan klara sig själv. I arbetet har man mycket kontakt med anhöriga till patienterna, vårdpersonal på sjukhuset och socialtjänsten i kommunen.

  Arbetsuppgifter

  En Kurator kan ha en mängd olika arbetsuppgifter, bland annat

  • gruppsamtal och enskilda stödsamtal
  • social och ekonomisk handledning och råd
  • utredningsarbete
  • personliga rehabiliteringsplaner
  • externa kontakter med sjukvård och myndigheter

  Var arbetar man?

  En Kurator kan arbeta inom vården och landstingen eller i skolor. Även inom primärvården, till exempel vårdcentralen, arbetar Kuratorer och på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar. Några Kuratorer arbetar inom kriminalvården, rättspsykiatrin eller inom företagshälsovården.

  Videointervju med en Kurator

  Ingen videointervju för tillfället.

  Vilken utbildning krävs för att bli Kurator

  För att bli Kurator fordras en socionomexamen med en vidareutbildning i socialt arbete eller socialt behandlingsarbete. Även examen inom socialpedagogik kan vara ett alternativ. En del Kuratorer har en beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund.

  Att studera till Kurator

  Socionomprogrammet ges inom högskolan och omfattar 3,5 år där inriktning kan variera beroende på ort. Det finns också mastersutbildningar inom Socionomprogrammet med djupare ämneskunskaper och forskningsarbete. Att ha läst psykoterapi kn ses som en merit.

  Behörighetskrav för att plugga till Kurator

  Behörighetskraven för utbildningar till Kurator, det vill säga socionom hittar du i områdesbehörighet A5.

  Studera till Kurator utomlands

  Mer information inom kort.

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Kurator (socionom) i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Läs mer under socionom för passande magister- och masterprogram.

  Specialisering och inriktningar

  Man kan rikta in sig på att bli Skolkurator arbetar med både elever, personal på skolan och föräldrar eller som Sjukhuskurator som ger ekonomisk och social rådgivning till patienter.

  Skillnad mot liknande yrken

  Se även Habiliteringsassistent är en resursperson och ett stöd för personer som på grund av något handikapp.

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Kompetensutveckling inom vård

  Frågor på studievägledningen relaterad till kurator

  Frågor på studievägledningen relaterad till kurator

  Frågor på studievägledningen relaterad till kurator

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en kurator:
  28 500 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  https://www.utbildningssidan.se/utbildning/samtalscoach-distansinstitutet-
  Samtalscoach, Distansinstitutet

  En Samtalscoach hjälper människor att skapa bestående förändring och utveckling genom effektiv kommunikation. ...

  Distansutbildning

  https://www.utbildningssidan.se/utbildning/certifierad-stressterapeut-academy-online
  Certifierad Stressterapeut, Academy Online

  I den värld vi lever i idag går allting snabbare och snabbare. Det är en tid av effektiviseringar i arbetslive...

  Distansutbildning

  https://www.utbildningssidan.se/utbildning/psychology-kandidat-3-ar-middlesex-university-london-studin-study-international
  Psychology, kandidat 3 år – Middlesex University, London, STUDIN – Study International

  Vill du läsa psykologi? Och samtidigt uppleva en ny miljö och ta del av en annan kultur? Ett av Londons snabba...

  Flera orter

  https://www.utbildningssidan.se/utbildning/san-josé-state-university-eduplanet
  San José State University, EduPlanet

  På San José University studerar drygt 30 000 studenter. Här erbjuds utbildningar inom 110 olika ämnesområden. ...

  Flera orter

  https://www.utbildningssidan.se/utbildning/sorg-och-krisradgivning-humanistiskt-larcentrum
  Sorg- och krisrådgivning, Humanistiskt Lärcentrum

  Livet är inte alltid rättvist och förutsägbart. Vi utsätts för svek och vi mister människor som är viktiga för...

  Distansutbildning

  https://www.utbildningssidan.se/utbildning/samtal-med-barn-och-ungdomar-humanistiskt-larcentrum
  Samtal med barn och ungdomar, Humanistiskt Lärcentrum

  En kurs i samtal för dig som möter barn och ungdomar i sammanhang där man pratar om viktiga saker i livet. Kur...

  Distansutbildning

  https://www.utbildningssidan.se/utbildning/act-humanistiskt-larcentrum
  ACT, Humanistiskt Lärcentrum

  ACT är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi (KBT). Det anses vara en relativt ny behandlingsmodell s...

  Distansutbildning

  https://www.utbildningssidan.se/utbildning/stressterapeut-humanistiskt-larcentrum
  Stressterapeut, Humanistiskt Lärcentrum

  Stress är idag ett växande fenomen som ofta påverkar människor i en större utsträckning än andra sjuktillstånd...

  Distansutbildning

  https://www.utbildningssidan.se/utbildning/sexradgivare-humanistiskt-larcentrum
  Sexrådgivare, Humanistiskt Lärcentrum

  Att gå i sexterapi skiljer sig inte från vanlig terapi mer än att fokus ligger på det sexuella området. Det är...

  Distansutbildning

  https://www.utbildningssidan.se/utbildning/beteendepedagog-humanistiskt-larcentrum
  Beteendepedagog, Humanistiskt Lärcentrum

  Beteende hos människor har studerats i många år men än idag kan det finnas svårigheter att fullt förstå hur vi...

  Distansutbildning

  Åre Skiweek stortavlaMYHKarolinska Fysiologi introduktionDistansinstitutet Stortavlaexpressa 2020Fortum