https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1606474228/us/rwgcirkqfbiksnnwouef.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095695/us/gdymf3yyctxppatenfrz.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095586/us/suz55rrazzlpg8y02dwc.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095445/us/mgxc7pqr2o6zqgcwalij.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412341/us/waztxtibxbtgek3gqmk7.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095335/us/igemfsbg4fm09ifnvfnn.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095221/us/tyodxznantzil5jjobjf.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095096/us/hs20wb7zlspwprpiwvun.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1608119246/us/oci1shzjkag6gx42t1xb.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412432/us/lmgrcadk0ej6lmn9xexj.jpg
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Geografi & Historia

 • Kulturgeograf – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig inom Kulturgeografi samt relaterad information om hur mycket man tjänar i lön, hur det är att jobba inom Kulturgeografi, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar Kulturgeografi utomlands och mycket mer. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en person som arbetar inom Kulturgeografi?

  Kulturgeografin har sin bakgrund i geografin och man studerar systematiskt samspelet mellan människan och jordytan. Speciellt fokuserar man på att undersöka orsakerna och konsekvenserna av mänskliga aktiviteter ur sociala, kulturella, politiska och ekonomiska perspektiv. Inom Kulturgeografi intresserar man sig för geografiska förhållanden, relationer och förändringsprocesser och studerar mångfalden av de faktorer som påverkar samhällets, miljöns och den mänskliga kulturens utveckling.

  Kulturgeografi handlar i stora drag om människans sätt att förhålla sig till jorden. Hur vi som människor påverkar jorden bland annat genom ekonomiska och kulturella intressen. En Kulturgeograf analyserar samspelet och utvecklingen mellan olika kulturer, samhällen och människor. Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet arbetar med forskning och utbildning inom geografi, kulturgeografi och samhällsplanering. Av de som arbetar där är cirka 25 lärare och forskare och omkring 20 är doktorander.

  Arbetsuppgifter

  Kulturgeografens uppgift består ofta i att samla in, sammanställa, analysera och redovisa uppgifter från många olika källor. Inom en kommun kan arbetsuppgifterna vara att utarbeta planer för hur marken skall användas, var och i vilken omfattning bostäder och arbetsplatser skall byggas eller hur barnomsorg och kommunikationer skall ordnas. I landstingen finns planeringsuppgifter som gäller hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, utveckling av turism och annat.

  Var arbetar man?

  Riksövergripande planering utförs bland annat i regeringskansliet och centrala ämbetsverk, som Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Boverket och Vägverket.

  Videointervju med en person som arbetar inom Kulturgeografi

  Ingen videointervju för tillfället.

  Vilken utbildning krävs för att arbeta inom Kulturgeografi

  Inom Kulturgeografi finns ämnesgruppen geovetenskap och kulturgeografi vid högskolor och universitet. Vid Stockholms universitet kan du läsa till en kandidatexamen och/eller en masterexamen i kulturgeografi, samhällsplanering eller geografi antingen inom ett program eller som fristående kurser.

  Att studera till Kulturgeograf

  Det är viktigt att de som går sista året i gymnasiet väljer utbildningsinriktning. Områden man läser om är bland annat  boende, ekonomisk tillväxt, kulturmiljövård, markanvändning, miljö, samhällsplanering, social och etnisk segregation, urban och regional utveckling, transporter och turism.

  Behörighetskrav inom Kulturgeografi

  Behörighetskraven för utbildningar inom Kulturgeografi hittar du i områdesbehörighet A6.

  Studera Kulturgeografi utomlands

  Mer information inom kort.

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Kulturgeograf i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Det finns masterprogram för dig som valt att plugga till kulturgeograf. Till exempel kan du läsa ett masterprogram i kulturgeografi eller enskilda kurser på avancerad nivå inom medeltidsstudier, samhällsplanering eller GIS. Se Magister/Master i filtret till vänster för eventuell vidareutbildning för kulturgeografer.

  Specialisering och inriktningar

  Kulturgeografi kan en inriktning i kombination med till exempel miljövård, sociologi, statistik, statsvetenskap eller national- eller företagsekonomi vara lämpligt om man vill arbeta som Samhällsplanerare.

  Skillnad mot liknande yrken

  Se även Samhällsplanerare inom kommunen som utreder och samordnar planeringsarbetet vid till för vägar, trafik, bostäder och arbetsplatser.

  Stipendier inom Kulturgeografi

  Det finns stipendium inom kulturgeografi oavsett ifall du ska studera, forska eller redan arbetar som kulturgeograf:

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Inga traineeprogram, internship eller kompetensutveckling tillgängliga.

  ...
  Arabic Philosophy, Newmaninstitutet

  Newmaninstitutet erbjuder tre olika examina inom filosofiområdet. Inriktning väljs under studiernas gång. Mer ...

  Södertälje

  Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys 180 hp, Stockholms universitet

  Kandidatprogrammet i kulturgeografi med omvärldsanalys är en utbildning för dig som är intresserad av breda sa...

  Stockholm

  BicFortum-stortavla