https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Jord, skog & trädgård

 • Jägmästare - utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Jägmästare samt relaterad information om hur mycket en Jägmästare tjänar i lön, hur det är att jobba som Jägmästare, antagningskrav och framtidsutsikter på arbetsmarknaden. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Jägmästare?

  Jägmästare är en titel för en person utbildad inom skogsvetenskap. Jägmästare är i Sverige en akademisk examenstitel som kan erhållas efter studier vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Utbildningen är den högsta akademiska skogsutbildningen.

  Jägmästaren arbetar inom skogsnäringen, med miljö och naturresurser och är specialister på skog och natur och arbetar oftast på ledande nivå eller som specialist i skogsbranschen inom områden som skogsbruk, marknadsföring, försäljning, ekonomi, affärsutveckling, rådgivning, produktförädling, forskning, miljö-, natur- och landskapsvård eller naturupplevelser.

  Andra arbetar som biologer eller markvetare med miljöfrågor, eller med information. Möjligheterna att arbeta internationellt ökar både för svenska skogsföretag och för de som vill arbeta i u-land. Många Jägmästare startar också egna företag inom försäljning, service eller konsultverksamhet riktad mot de större företagen i skogsnäringen. I Sverige och i utlandet arbetar ca 1900 jägmästare.

  Arbetsuppgifter

  Jägmästare arbetar med en hållbar skogsekologi och kan arbeta som rådgivare, handläggare och projektledare. Många arbetar idag som forskare och riktar in sig på ekologiska frågor som kretslopp och andra miljöfrågor. Jägmästarens arbetsuppgifter kan vara väldigt varierande, till exempel

  • utveckla strategier för skogsbiologisk mångfald
  • hålla samman och leda olika vetenskapliga projekt
  • handlägga, informera och avrapportera forskning som bedrivs inom skogsnäringen
  • arbeta med kvalitetssäkring och utredningsarbete
  • redovisning och revision av olika skogsprojekt.

  Var arbetar man?

  En Jägmästare är anställd av exempelvis skogsbolag, skogsägarföreningar eller av organisationer som äger skog, till exempel kyrkan. Många jägmästare arbetar som skogskonsulenter eller chefer vid Skogsstyrelsen eller som skogsförvaltare och liknande hos skogsbolag, Sveaskog, Stora Enso, Siljan Skog m.fl. Andra exempel på arbetsuppgifter är som skogsvärderare och fastighetsmäklare eller som lärare och forskare vid SLU.

  Vilken utbildning krävs för att bli Jägmästare

  Som jägmästarstudent får du en bred ämneskunskap och studerar även kurser i organisation och ledarskap. Efter tre terminer väjer du inriktning mot skogshushållning, skogsindustriell ekonomi eller skogsekosystemets funktion och skötsel. Jägmästarprogrammet är 300 högskolepoäng och fem års heltidsstudier

  Att studera till Jägmästare

  Jägmästarutbildningens huvudämnen är skogsekologi, skogsproduktion (skogsskötsel), skogsteknik och ekonomi. Därutöver kan man välja att läsa kurser inom till exempel jakt och viltvård. Utbildningen leder framför allt till ledande och rådgivande arbetsuppgifter inom skogsbruket och närliggande branscher.

  Behörighetskrav för Jägmästare

  Behörighetskraven för utbildningar till Jägmästare hittar du i områdesbehörighet A11.

  Specialisering och inriktningar

  En Jägmästare kan rikta in sig mot att bli Skogsförvaltare som är ansvarig för planering och genomförande av skogsvård, avverkning och skogsskötsel inom ett skogsområde eller arbeta som Skogskonsulent på Skogsstyrelsen med skogsfrågor.

  Skillnad mot liknande yrken

  Jordbrukets motsvarighet till Jägmästare är Agronom som arbetar med liknande arbetsuppgifter men inom lantbruksnäringen.

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en jägmästare:
  31 800 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  Trädgårdsmästare - ledarskap, skötsel och underhåll av gröna miljöer, Umeå kommun

  Älskar du trädgård och vill fördjupa dig inom området skötsel och planering, anläggning, underhåll, växtproduk...

  Flera orter

  Jägmästare, Sveriges lantbruksuniversitet SLU

  Det är i skogen det händer. Det är här Sveriges största exportprodukt finns, här skapas 200 000 jobb och natur...

  Umeå

  KI