https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1557230700/us/rliobjm5j1ilt0wgugix.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1547554351/us/fe30flqzhes8kajof0z5.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1556090241/us/ynohwdvkl6cayhcncjz0.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto/v1550224884/us/ix4tdd79wlfr8erht4az.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1567082227/Banner-YH-Utbildningssidan-se_lemowt.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1547214747/us/zeudeh0tgxpexsqocwnt.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Socialt arbete

 • Integrationshandläggare – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Integrationshandläggare samt relaterad information om hur mycket en Integrationshandläggare tjänar i lön, hur det är att jobba som Integrationshandläggare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Integrationshandläggare utomlands och mycket mer. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Integrationshandläggare?

  Integrationshandläggaren arbetar i kommunen och möter och stöttar flyktingar för att skapa goda förutsättningar för att få en bra introduktionen i Sverige. Utifrån individens utbildnings-, erfarenhetsbakgrund, hälsostatus, tankar om framtiden och stödbehov görs en planering för introduktionstiden. I den planeringen ingår alltid studier i svenska och ofta praktik för att träna språket och få inblick i svenskt arbetsliv. Integrationshandläggaren har en viktig uppgift i att samordna planering och insatser.

  Därför behöver en Integrationshandläggare ha god kännedom om andra myndigheter, närsamhället, kommunens olika verksamheter och så vidare för att kunna hänvisa flyktingen till rätt ställe. Integrationshandläggaren arbetar utifrån ett lösningsfokuserat arbets- och förhållningssätt som innebär fokus på individens möjligheter och förmågor. Arbetet handlar om att motivera, coacha och skapa förutsättningar för flyktingen att själv kunna välja, agera och ta ansvar snarare än att enbart hjälpa.

  Varje enskild individs förutsättningar och stödbehov varierar. Någon kan vara analfabet, en annan akademiker med yrkeserfarenhet och alla reagerar olika på den stress, så behovet av stöd kan se mycket olika ut. Vad som ska göras beror på person och situation. Arbetet passar därför den som är en initiativrik, kreativ, flexibel möjlighetsskapare.

  Arbetsuppgifter

  Arbetet innebär många kontakter med olika myndigheter och organisationer, som Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, studievägledare, utbildningsanordnare, vuxenutbildningen, socialförvaltning, sjukvård och skola är några exempel. En Integrationshandläggares huvudsakliga arbetsuppgifter är att

  • utreda
  • planera och utvärdera flyktingars stödbehov
  • koordinera bostad
  • ordna id-handlingar, bankkonto, hemutrustningslån
  • planera barnomsorg

  Var arbetar man?

  En integrationshandläggare arbetar med mottagande och introduktion av flyktingar i en kommun. 

  Videointervju med en Integrationshandläggare

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Integrationshandläggare

  Utbildningskraven varierar men många Integrationshandläggare har socionomexamen eller annan beteendevetenskaplig- eller samhällsvetenskaplig utbildning.

  Att studera till Integrationshandläggare

  Det är vanligt att man under studietiden koncentrerar sig på ett visst område inom vilket man vill verka och arbeta och kanske sedan kompletterar med att skaffa sig branscherfarenhet inom ett visst ämne.

  Behörighetskrav för Integrationshandläggare

  Läs mer under beteendevetare eller socionom.

  Studera till Integrationshandläggare utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Vi saknar information om ifall det krävs någon speciell utbildning för att bli integrationshandläggare i Norge.

  Specialisering och inriktningar

  Som Mottagningshandläggare vid Migrationsverket har liknande arbetsuppgifter som Integrationshandläggaren i kommunen.

  Skillnad mot liknande yrken

  Integrationshandläggaren kallas ibland också för Flyktinghandläggare, Flyktingsekreterare eller Introduktionssekreterare och de flesta är anställda inom kommunerna.

  Stipendier för Integrationshandläggare

  Vi saknar information om stipendier för integrationshandläggare.

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Inga traineeprogram, internship eller kompetensutveckling tillgängliga.

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en integrationshandläggare:
  34 800 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  https://www.utbildningssidan.se/utbildning/socialpedagog-distansinstitutet-
  Socialpedagog, Distansinstitutet

  Lär dig allt om de lagar, metoder, förhållningssätt och bemötande som du behöver i rollen som socialpedagog fö...

  Distansutbildning

  https://www.utbildningssidan.se/utbildning/behandlingspedagog-alsta-folkhogskola
  Behandlingspedagog, Ålsta Folkhögskola

  Behandlingspedagogutbildningen ger professionell kompetens till dig som arbetar, eller vill arbeta med behandl...

  Distansutbildning

  https://www.utbildningssidan.se/utbildning/integrationspedagog-kris-och-trauma-alsta-folkhogskola
  Integrationspedagog - kris och trauma, Ålsta Folkhögskola

  Integrationspedagog ger professionell kompetens för dig som arbetar, eller vill arbeta, på HVB-hem eller migra...

  Distansutbildning

  https://www.utbildningssidan.se/utbildning/integrationspedagog-humanistiskt-larcentrum
  Integrationspedagog, Humanistiskt Lärcentrum

  Integrationspedagogutbildningen är till för dig som vill arbeta inom social omsorg med flyktingar och invandra...

  Distansutbildning

  https://www.utbildningssidan.se/utbildning/integrationspedagog-cady-training-academy
  Integrationspedagog, Cady Training Academy

  Vill du arbeta med människor? Vill du göra skillnad för dina medmänniskor? Då passar utbildningen som integrat...

  Distansutbildning

  matchmail-banner Distansinstitutet StortavlaYrkeshögskolanExpressa Våren 19Swiss Konditorutbildningen