https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1651743840/us/euelsqftzxz6mksr5tje.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1651743954/us/g2tmr3ikniu9frxh5ahq.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Ingenjör

 • Ingenjör inom stål- och metallindustrin – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Ingenjör inom stål- och metallindustrin samt relaterad information om hur mycket en Ingenjör inom stål- och metallindustrin tjänar i lön, hur det är att jobba som Ingenjör inom stål- och metallindustrin, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Ingenjör inom stål- och metallindustrin utomlands och mycket mer. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Ingenjör inom stål- och metallindustrin?

  Som Ingenjör på en stål- och metallindustri kan man ha många olika arbetsuppgifter och yrken. Några yrken är:

  Projektledaren/projektingenjör

  som leder olika projekt inom till exempel tillbyggnad eller om en maskin som ska bytas ut. Man beräknar kostnader, köper in och driftsätter ny utrustning. Därefter utbildar man den personal som ska sköta drift och underhåll av den nya maskinen.

  Produktionsingenjör

  arbetar med att förbättra olika processer, utvecklar nya arbetsmetoder och sätt att köra maskinerna i produktionen. I likhet med projektledaren är beräkningar och personalutbildning en del av arbetsuppgifterna.

  Utvecklingsingenjör

  söker metoder för att förbättra eller ändra kvalitet och egenskaper. Et kan till exempel handla om tillsatser av nya legeringar eller nya mixar av legeringsmaterial, hur man avskiljer olika slaggprodukter eller gasrening. Man utvecklar också nya produkter och kan arbeta i laboratoriet eller göra försök ute i produktionen.

  Planeringsingenjör

  samordnar produktionen, ser till att rätt sak finns på rätt plats vid rätt tillfälle. Detta gäller också personal. Målet är att utnyttja resurserna inom produktionen på bästa sätt. Man samordnar också försäljning, inköp, produktion och leveranser.

  Produktionschefen

  har övergripande ansvar för avdelningens verksamhet och personal i hela produktionskedja och arbetar med att förbättra arbetsmetoder samt utbildar personal. Produktchef är en ledarbefattning med övergripande personalansvar, ekonomiskt ansvar och ansvar för verksamheten.

  Arbetsuppgifter

  Ingenjör inom stål- och metallindustrin arbetar ofta i arbetslag tillsammans med produktionstekniker, forskare och andra yrkeskategorier. Bland arbetsuppgifterna ingår

  • beräkna kostnader, köpa in och driftsätta ny utrustning
  • samordna produktionsprocessen och koordinera personalresurser
  • förbättra olika processer
  • utveckla nya arbetsmetoder och utbilda personal
  • anpassa och förbättra kvalitet och egenskaper
  • finna bästa materiallösningarna

  Var arbetar man?

  Dessa Ingenjörer arbetar inom stål- och metallindustrin till exempel på ett valsverk eller inom produktionsutvecklingen av metall och stål.

  Videointervju med en Ingenjör inom stål- och metallindustrin

  Vilken utbildning krävs för att bli Ingenjör inom stål- och metallindustrin

  Den utbildningsbakgrund man har är vanligen högskoleingenjör eller civilingenjör. Därefter kan man rika in sig på att läsa ämnen som kompletterar, till exempel kemi eller metallurgi.

  Att studera till Ingenjör inom stål- och metallindustrin

  Utbildningsinriktningar som är gångbara för arbete inom stål- och metallindustrin är materialdesign, materialteknik, metallurgi och processteknik. Även utbildningar inom exempelvis maskinteknik, kemi, mätteknik och kvalitetsteknik kan vara lämpliga. På företagen finns ofta många olika ingenjörsbakgrunder representerade.

  Behörighetskrav för Ingenjörer inom stål- och metallindustrin

  Behörighetskraven för utbildningar till Ingenjör inom stål- och metallindustrin hittar du i områdesbehörighet A9.

  Studera till Ingenjör inom stål- och metallindustrin utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Ingenjör inom stål- och metallindustrin i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Läs mer under civilingenjör för passande magister- och masterprogram

  Specialisering och inriktningar

  Ingenjör inom stål- och metallindustrin kan inrikta sig på en mängd olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. Se avsnittet ovan " Vad är och gör en Ingenjör inom stål- och metallindustrin?"

  Skillnad mot liknande yrken

  Jämför till exempel med en annan ingenjörsbefattning som Maskiningenjör som arbetar praktiskt med tillverkning och utveckling.

  Stipendier för Ingenjörer inom stål- och metallindustrin

  Vi saknar information om stipendier för ingenjörer inom stål och metallindustrin, men läs mer under civilingenjör.

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Internship och traineeprogram för ingenjörer

  ...
  Piraja