https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

Idrottspsykolog – Utbildning och information

Här hittar du information om hur man utbildar sig till Idrottspsykolog samt relaterad information om hur mycket en Idrottspsykolog tjänar i lön, hur det är att jobba som Idrottspsykolog, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Idrottspsykolog utomlands och mycket mer. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

Läs mer

Vad är och gör en Idrottspsykolog?

Idrottspsykologi innebär att vetenskapligt studera människor och deras beteenden i när de utövar en fysisk aktivitet. Idrottspsykologin handlar om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott. Inom idrottspsykologin identifieras man verktyg och modeller för hur man kan hjälpa individer inom både tävlingsidrotten och motionsidrotten att komma vidare.

Idrottspsykologen försöker att bedöma vilka de mentala faktorerna är som påverkar den fysiska prestationerna och hur människor påverkas mentalt av idrott, om de blir hälsosammare och mår bättre. Idrottspsykologen arbetar med människor som vill prestera på alla nivåer och vill förstå sig själv och sina reaktioner bättre. Det handlar mycket om grundläggande idrottspsykologiska delar, som självförtroende, motivation, attityds träning, kommunikation, gruppdynamik och teambuildning. Intressant är också kopplingen mellan en persons beteenden och prestationer. Idrottspsykologer är väldigt viktiga mentala tränare för elitidrottare och man arbetar förebyggande men hela Lg eller enskilda idrottare.

Arbetsuppgifter

En Idrottspsykolog arbetar med till exempel elitidrottare, barn som idrottar, motionärer, handikappade som idrottar och tränar. Som Idrottspsykolog arbetar man mycket med psyket för att nåp dit man vill. Några metoder är till exempel anspänningen eller "fjärilar i magen". Man arbetar också med att träna

  • Självförtroende som påverkar individens tro på sin förmåga. Gör att ha självförtroende behöver man självinsikt, det vill säga veta vad man kan, vart man ska, hur man kommer dit.
  • Motivation som handlar om riktningen av själva ansträngningen och kunna svara på frågan – Vart är jag på väg? Var är mål?
  • Koncentration handlar framförallt om att hitta sitt fokus och inte tappa koncentrationen
  • Rutiner att när man har bra rutiner har lättare att prestera eftersom du inte behöver fundera på vad du ska göra, det sitter i nackskinnet
  • Visualisering när man i tanken målar en mental bild av när man har presterat och kommit i mäl, om hur det känns, själva wow-känslan
  • Målsättning när man gör en plan för hur vägen till målet ser ut, man sätter upp delmål och funderar på vad man egentligen behöver göra för att komma i mål.

Var arbetar man?

Många Idrottspsykologer arbetar som rådgivare och coacher i egna företag. De kan arbeta som coacher och mentala tränare med elitidrottare inom Svensk idrott, men även med människor med eller utan mentala problem eftersom idrott och fysisk aktivitet gör livet med ett handikapp eller ett missbruk lättare att leva. Dessa arbetar d inom kommunal verksamhet.

Videointervju med en Idrottspsykolog

Ingen videointervju för tillfället

Vilken utbildning krävs för att bli Idrottspsykolog

För att bli idrottspsykolog måste man först studera till Psykolog. Psykologer utbildas inom högskolan på psykologprogrammet som omfattar 5 års utbildning. Utbildningen innehåller både teori och praktik.

Att studera till Idrottspsykolog

Som legitimerad psykolog kan man sedan specialisera sig inom flera områden bland annat arbetslivets psykologi, klinisk psykologi och pedagogisk psykologi. Man kan även komplettera med utbildningar och kurser inriktade på idrottspsykologi inom högskolorna.

Behörighetskrav för Idrottspsykologer

Behörighetskraven för utbildningar till Idrottspsykolog hittar du i områdesbehörighet A5.

Studera till Idrottspsykolog utomlands

Mer information inom kort

Studier i Norge

Du kan läsa mer om hur man studerar till Idrottspsykolog i Norge på Søk Utdanning.

Specialisering och inriktningar

Idrottspsykologer kan välja att specialisera sig inom tillämpad idrottspsykologi och fokusera på att lära färdigheter för att öka prestationsförmågan såsom målsättning och bildspråk eller inom klinisk idrottspsykologi vilket innebär en kombination av mental utbildningsstrategier för att hjälpa klienter som lider av psykiska problem, ätstörningar och depression.

Skillnad mot liknande yrken

Se även avsnittet idrottsvetare för fler inriktningar och utbildningar inom idrott.

Stipendier för Idrottspsykologer

Vi saknar information om stipendier för Idrottspsykologer.

Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

Inga traineeprogram, internship eller kompetensutveckling tillgängliga.

...