https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Idrott & Sport

 • Idrottslärare – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Idrottslärare samt relaterad information om hur mycket en Idrottslärare tjänar i lön, hur det är att jobba som Idrottslärare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Idrottslärare utomlands och mycket mer. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Idrottslärare?

  I idrottsämnet undervisar Idrottsläraren i både lagidrotter som fotboll, handboll och basket och i individuella idrotter, exempelvis löpning, kast och hopp. Eleverna har också redskapsövningar och övar dans. Man instruerar, visar hur övningarna ska gå till och rättar när eleverna gör fel. I de tidigaste årskurserna är övningarna mer i form av lek, i senare årskurser kommer mer av teknik- och taktikträning in. Idrottslärare informerar också om hur man sköter sin kropp, om hur viktig fysisk träning är för hälsan och hur man kan förebygga framtida arbetsskador.

  Med den nya lärarutbildningen kommer det vanligaste att bli att man kombinerar idrottsämnet med ett annat ämne. Se också beskrivningarna av Grundskollärare och Gymnasielärare i allmänna ämnen. Det är Idrottslärarens uppgift att se till att eleverna får en allsidig träning efter sina förutsättningar så att de får utlopp för sitt rörelsebehov och utvecklar sin motorik och känsla för rytm. I lagidrotterna tränas elever att samarbeta mot ett gemensamt mål. Förutom att ge kunskaper ska man också väcka intresse för fysisk träning och stimulera elever att fortsätta med regelbunden träning också efter skoltiden. För elever som har skador eller handikapp får man ofta göra upp individuella program där de jobbar med de delar av kroppen som är friska.

  Man planerar undervisningen och förbereder lektionerna och du har hand om inköp av redskap och ser till att redskapen är i bra skick. Till uppgifterna hör att planera och leda skolans friluftsverksamhet. Då samarbetar man med övriga lärare till exempel för att ordna temadagar och när det gäller friluftsverksamheten. Framförallt i grundskolan arbetar en Idrottslärare ofta i arbetslag och planerar undervisningen i samverkan med de övriga lärarna i arbetslaget.

  Man kan ha ett särskilt ansvar för en grupp elever. Då har man utvecklingssamtal med eleven och föräldrarna och går igenom elevens studieresultat och sociala situation. En idrottslärare samarbetar också med elevvårdspersonalen. Man undervisar ett visst antal timmar per vecka. Sen tillkommer tid för förberedelser, lärarkonferenser, föräldramöten med mera, men man är ledig under skolloven.

  Det händer att man undervisar i flera skolor och måste förflytta sig mellan dessa under dagen. Är man enbart lärare i idrott, så har man inte så många timmar per vecka i varje klass och det blir många elever att träffa under en vecka. Tempot blir högt och en del lärare uppleva det som psykiskt jobbigt att inte hinna ägna sig så mycket åt alla elever som de skulle vilja. Arbetet som Idrottslärare är fysiskt påfrestande och förslitningsskador förekommer. Ljudnivån kan vara hög och ibland får Idrottsläraren arbeta i trånga och dåligt ventilerade lokaler. Därför är det en fördel att också ha behörighet att undervisa i ett annat ämne. Med utbildning till Idrottslärare kan man också arbeta som instruktör och tränare inom idrottsrörelsen eller i kommunal idrottsverksamhet och friskvård.

  Arbetsuppgifter

  En Idrottslärare som arbetar inom ämnet idrott måste bland annat

  • ge elever en allsidig träning
  • planera undervisningen och förbereda lektioner
  • träna både lagidrotter och individuella idrotter
  • göra konditionstester
  • träna motorik och rytmik
  • arrangera uppvisningar och matcher
  • delta i föräldramöten
  • ge feedback till elever

  Var arbetar man?

  Som Idrottslärare undervisar man i ämnet idrott och hälsa i grundskolan och gymnasieskolan. Man kan också undervisa vid så kallade idrottsgymnasier inom en speciell idrottsgren, i folkhögskola och på lärarutbildningarna vid universitet och högskolor.

  Videointervju med en Idrottslärare

  Vilken utbildning krävs för att bli Idrottslärare

  Kraven för att bli Idrottslärare är att ha en utbildning som lärare med inriktning mot idrott som finns inom högskolan på lärarprogrammet. Lärarutbildningen består av tre integrerade utbildningsområden: det allmänna utbildningsområdet, inriktning och specialisering. Det allmänna utbildningsområdet på ett och ett halvt år är gemensamt för alla lärarstudenter.

  Att studera till Idrottslärare

  När en Idrottslärare genomgått grundskollärarutbildningen eller gymnasielärarutbildningen i idrott och även har ett annat ämne kan man också undervisa i det andra ämnet, till exempel matematik eller engelska samtidigt som du undervisar i idrott.

  Behörighetskrav för Idrottslärare

  Behörighetskraven för utbildningar till Idrottslärare hittar du i områdesbehörighet A6 C.

  Studera till Idrottslärare utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Idrottslärare i Norge på Søk Utdanning.

  Specialisering och inriktningar

  Det är ganska vanligt att en Idrottslärare kombinerar ämnet med andra ämnen som till exempel matematik eller träslöjd.

  Skillnad mot liknande yrken

  Jämför Grundskollärare och Gymnasielärare för att se skillnader i ämnesupplägg .

  Stipendier för Idrottslärare

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Kompetensutveckling inom lärande

  Frågor på studievägledningen relaterad till idrottslärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till idrottslärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till idrottslärare

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en idrottslärare:
  27 300 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  Ämneslärarprogrammet, Gymnastik- och idrottshögskolan

  Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) utbildar tvåämneslärare i idrott och hälsa för både grundskolan och gymn...

  Stockholm

  Sports, Nutrition, Fitness, 1 termin - 2 år – Santa Monica College, STUDIN – Study International

  Kursutbudet på Santa Monica College är brett och när du blir antagen kan du välja att läsa antingen en Associa...

  Santa Barbara

  Event, Sport and Health Management, 1 termin - 3 år - Edith Cowan University, STUDIN – Study International

  Edith Cowan University är ett modernt universitet med fokus på högkvalitativa studier och forskning där du får...

  Perth

  Australian College of Physical Education, EduPlanet

  Australian College of Physical Education (ACPE) grundades 1917 och är idag en av Australiens äldsta skolor för...

  Sydney

  Idrottsvetenskap - Ämneslärarprogrammet Gymnasieskolan: Idrott, Karlstads universitetet

  För dig som vill undervisa i gymnasieskolan erbjuder Karlstads universitet följande ämnen: historia, samhällsk...

  Karlstad

  Diploma in Sport Development på TAFE Queensland, Brisbane, STS

  Friskvård, idrott och hälsa tillhör de snabbast väx­ande branscherna i världen. Fitnessutbildningen på TAFE är...

  Australien

  Diploma in Sport Development på TAFE Queensland, East Coast, STS

  Friskvård, idrott och hälsa tillhör de snabbast väx­ande branscherna i världen. Fitnessutbildningen på TAFE är...

  Australien

  Idrottsvetenskapliga programmet - inriktning hälsofrämjande livsstil, Högskolan i Gävle

  Är du intresserad av idrott, hälsa och ledarskapsfrågor? Vill du vara med och utveckla antidopingstrategier i ...

  Gävle

  Eleiko Functional Trainer Stage 1, Eleiko

  En utbildning för den nuvarande och framtida coachen som vill bemästra konsten att introducera, presentera, ko...

  Flera orter

  Piraja