https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618810686/us/modnseijtb0godejqnhq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Geovetenskap

 • Hydrolog – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Hydrolog samt relaterad information om hur mycket en Hydrolog tjänar i lön, hur det är att jobba som Hydrolog, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Hydrolog utomlands och mycket mer. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Hydrolog?

  Hydrologi är läran om vatten, vattnets förekomst, fysik och kemi samt vattnets kretslopp i naturen. En hydrolog har  specialkunskaper om vattnets kretslopp och kan besvara mängder av frågor om vattnet och vår miljö. Hydrologen studerar vatten i insjöar, vattendrag och i marken och förutser hur mycket vatten vårfloden kommer med och om den medför risker för översvämningar.

  Miljövård, är en central fråga för Hydrologer och då handlar det om att mäta om det finns olika gifter i vattnet och kunskaper om nederbördsmängder, hur mycket vatten som avdunstar och hur mycket som rinner bort från ett område.

  Med hjälp av IT görs numeriska modeller som försöker efterlikna naturen för att försöka förutse exempelvis vårfloder. Både kontorsarbete och undersökningar ute i naturen förekommer. Miljövård är ett stort arbetsområde för Hydrologer. Genom sina kunskaper om vattnets väg genom landskapet kan Hydrologen till exempel förutse effekterna av föroreningsutsläpp på marken, i vattendrag eller i sjöar. Hydrologen kan till exempel analysera hur föroreningarna kommer att spridas i miljön och vilken effekt olika åtgärder för att hindra spridningen kan få. 

  Arbetsuppgifter

  På universiteten och högskolorna ägnar sig Hydrologerna åt forskning och undervisning. Vid myndigheter, länsstyrelser, kommuner och olika företag ägnar sig hydrologerna åt både praktiska tillämpningar och forskning, till exempel att göra tillrinnings- och översvämningsprognoser och olika miljörelaterade beräkningar.

  Var arbetar man?

  Stora arbetsgivarna är SMHI tillsammans med universitet och högskolor, där hydrologerna forskar bland annat på klimatförändringar och försurning. Man kan också få anställning vid vattenkraftföretag, på länsstyrelser, konsultföretag, naturvårdsverket och i kommunerna.

  Videointervju med en Hydrolog

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Hydrolog

  Hydrologiutbildningen på universitet inom något av de naturvetenskapliga eller tekniska utbildningsprogram med inriktning mot hydrologi och vattenfrågor. Utbildningarna omfattar cirka två år på avancerad (master-) nivå efter olika möjliga 3-åriga natur-, teknik- och miljövetenskapliga kandidatexamina. 

  Att studera till Hydrolog

  En annan möjlighet till arbete inom det hydrologiska området är att läsa till civilingenjör på något av de program som inriktar sig mot vatten- och miljövårdsteknik. Dessa utbildningar omfattar totalt 5 år.

  Behörighetskrav för Hydrologer

  Behörighetskraven för utbildningar till Hydrolog hittar du i områdesbehörighet A11.

  Studera till Hydrolog utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Hydrolog i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Det finns magister- och masterprogram som är lämpade för hydrologer, klicka på "Magister/Master" till vänster för att se alternativ.

  Specialisering och inriktningar

  Hydrologer kan inrikta sig på vattnets kretslopp och kontrollera vattnets glöden och perioder eller specialisera sig på miljövård och förutse effekterna av föroreningsutsläpp på marken, i vattendrag eller i sjöar.

  Skillnad mot liknande yrken

  Jämför gärna med Geograf som studerar jordytan. Se mer under Geovetare.

  Stipendier för Hydrologer

  Vi saknar information om stipendier för Hydrologer.

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Internship och traineeprogram inom energi- och offshoreindustrin

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en hydrolog:
  37 700 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  Kandidatprogram i Geologi, Geokemi och Geofysik, Stockholms universitet

  Geologi är vetenskapen om Jorden – man studerar dess uppkomst och sammansättning, samt de processer som omform...

  Stockholm

  Fortum-stortavla