https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1606474228/us/rwgcirkqfbiksnnwouef.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095695/us/gdymf3yyctxppatenfrz.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095586/us/suz55rrazzlpg8y02dwc.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095445/us/mgxc7pqr2o6zqgcwalij.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412341/us/waztxtibxbtgek3gqmk7.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095335/us/igemfsbg4fm09ifnvfnn.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095221/us/tyodxznantzil5jjobjf.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095096/us/hs20wb7zlspwprpiwvun.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1608119246/us/oci1shzjkag6gx42t1xb.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412432/us/lmgrcadk0ej6lmn9xexj.jpg
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Geografi & Historia

 • Historiker – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Historiker samt relaterad information om hur mycket en Historiker tjänar i lön, hur det är att jobba som Historiker, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Historiker utomlands och mycket mer. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Historiker?

  Historievetenskap är den vetenskapliga läran om all mänsklig verksamhet i det förflutna som vi känner till i det närvarande. Många gånger finnes bara fragment kvar från källor från det förflutna och därför kan forskning också vara svårt for att kunna vara objektiv och saklig när de gäller att skriva om vår historia. Traditionellt dras en gräns mellan arkeologi och historia. Arkeologer arbetar med att analysera fyndmaterial och kring fyndmaterialet utveckla resonemang om historiskt liv. Historikern arbetar huvudsakligen med skriftliga källor, hur den uppstått eller ingått i en berättelse, Man granskar, tolkar och skapa en förståelse av en källa och hur mycket som faktiskt är sant och äkta och jämför med andra källor för att finna likheter och få fler belägg för hur en händelse historiskt har skett.

  Källkritiken omnämns gärna som historievetenskapens främsta bidrag till den vetenskapsteoretiska utvecklingen. Eftersom ämnet historia är så stort, behövs det någon form av organisation för att kategorisera alla underavdelningar och de flesta historiker numera inom något fack. Här är ett sätt att klassificera historiska ämnen:

  • Kronologiskt – efter tid eller datum
  • Geografiskt – efter region
  • Nationellt – efter nation
  • Etniskt – efter etnisk grupp
  • Ämne – efter ämne eller typ

  Arbetsuppgifter

  En Historiker arbetar med tolka och analysera det förflutna samt hur det förhåller sig till samtiden. Genom att bland annat analysera förflutna händelser kan Historiker bilda uppfattningar om vad dessa händelser haft för påverkan på dagens samhälle. Arbetsuppgifterna kan delas upp i två kategorier:

  • undervisa som historielärare vid exempelvis universitet och andra skolor
  • forska inom ett specifikt område, exempelvis ekonomisk historia.

  Var arbetar man?

  Undervisning är det största arbetsområdet för Historiker och genomförs på ett brett antal utbildningsnivåer, allt i från mellanstadiet till universitetsnivå. Historiker kan även forska inom historia på universitetsnivå vid många universitet i Sverige. En Historiker kan arbeta som lärare i högstadiet och gymnasiet, forskare på universitet och inom offentlig förvaltning, journalist, på museer och arkiv, inom kulturförvaltning, med utredningsuppdrag, på ministerier och myndigheter.  

  Videointervju med en Historiker

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Historiker

  För att bli Historiker krävs vanligtvis en universitetsexamen inom området. Det finns en stor mängd olika områden att specialisera sig inom, exempelvis ekonomisk eller svensk historia. För att forska inom historia krävs en avklarad kandidatexamen samt masterexamen om minst 120 hp.

  Att studera till Historiker

  Historia som studieämne ger en bred allmänbildning med många möjligheter. Antingen kan man välja lärarbanan eller inrikta sig mer mot kulturledarskap med visuella studier och masskommunikation som biämnen.

  Behörighetskrav för Historiker

  Behörighetskraven för utbildningar till Historiker hittar du i områdesbehörighet A1.

  Studera till Historiker utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Historiker i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Det finns magister- och masterprogram som är lämpade för historiker inom flera olika historiska nischer, klicka på "Magister/Master" till vänster för att se alternativ.

  Specialisering och inriktningar

  En Historiker riktar in sig pp antingen att forska, att undervisa eller att använda sina kunskaper och arbeta inom någon typ av kulturinrättning.

  Skillnad mot liknande yrken

  En Historiker har mycket gemensamt med Arkeolog och en Arkivarie. Skillnaden mellan Historiker och Arkeologer är att en Historiker utgår från texter och Arkeologer tittar på materiella lämningar. Det som skiljer Historiker från Arkivarier är vad man gör med materialet. Arkivarier utgår från samma texter som Historiker, men sorterar och systematiserar dem medan historiker försöker tolka dem.

  Stipendier för Historiker

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Inga traineeprogram, internship eller kompetensutveckling tillgängliga.

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en historiker:
  37 400 kronor per månad

  ...
  Arabic Philosophy, Newmaninstitutet

  Newmaninstitutet erbjuder tre olika examina inom filosofiområdet. Inriktning väljs under studiernas gång. Mer ...

  Södertälje

  Historia, Malmö universitet

  Huvudområdet historia vid Malmö universitet handlar om kontinuitet och förändring i tid och rum. Människan är ...

  Malmö

  BicFortum-stortavla