https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1628714361/us/p0ivmti5ws0ijlff7lj6.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1633082091/us/u2odp6julvrrcryswje2.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Vård & Omsorg

 • Habiliteringsassistent– Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Habiliteringsassistent samt relaterad information om hur mycket en Habiliteringsassistent tjänar i lön, hur det är att jobba som Habiliteringsassistent, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Habiliteringsassistent utomlands och mycket mer. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Habiliteringsassistent?

  Habiliteringsassistenten är en resursperson och ett stöd för personer som på grund av något handikapp har svårt att klara sig själva och ingår i ett arbetslag. Arbetsplatsen är vanligen en grupp- eller servicebostad, där brukarna har egna lägenheter. Arbetet utförs i brukarens hem. Dessutom finns en gemensam lägenhet som personal och brukare delar på. Där sker både administration och gemensamma aktiviteter. Gruppbostaden är oftast bemannad dygnet runt. Arbetsuppgifterna kan vara hjälp/stöd/vägledning kring personlig hygien, måltider, städning och samhällskontakter. Många brukare behöver stöd och hjälp att kommunicera, exempelvis genom olika former av AKK, alternativ och kompletterande kommunikation.

  Under dagen är brukarna vanligtvis på sin dagliga verksamhet. Yrket kräver att man kan skapa en god struktur och det är viktigt att man är lyhörd för de signaler man får, och att försöka uppmuntra brukaren att uttrycka sin egen vilja. En viktig arbetsuppgift är att arbeta för att brukaren själv ska vara delaktig i planeringen av stödet, samt i samhällslivet i övrigt.

  Hur arbetsuppgifterna ser ut beror på vilka funktionsnedsättningar de som bor i gruppbostaden har. Vissa brukare klarar mycket själva och behöver i första hand stöd i form av muntlig vägledning och motivation , medan andra kan ha stort behov av stöd och hjälp i alla situationer. Habiliteringsassistenten har oftast inga medicinska arbetsuppgifter, utan uppgiften är att ge stöd, service och omsorg. Ibland har dock brukare omfattande medicinska behov vilket innebär att habiliteringsassistenten kan ha många medicinska arbetsuppgifter. Alla medicinska arbetsuppgifter sker genom delegering, det vill säga rättighet, som ges av distriktssköterska eller motsvarande.

  Ofta är arbetet organiserat så att man är stödperson åt en särskild brukare i boendet. Det innebär ett ansvar för att samordna kontakterna mellan brukaren, hans eller hennes närstående, företrädare/gode man och andra aktörer, till exempel sjukvården. Varje brukare ska ha en handlingsplan/genomförandeplan där det framgår vad han/hon behöver hjälp/stöd/vägledning med i sin vardag. Ofta är det stödpersonen som upprättar planen tillsammans med brukaren. Habiliteringsassistenten har ett ansvar att löpande rapportera om man ser någon förändring i situationen för brukaren eller om det har hänt något speciellt i brukarens liv.

  Habiliteringsassistenten har nytta av att ha god kunskap om många olika områden i samhället. I arbetet samverkar man med många utanför boendet. Det kan röra sig om anhöriga och vänner till brukaren men även om kontakter med bland annat sjukvården, arbetsterapeuter och fritidspersonal samt andra.

  Arbetsuppgifter

  En Habiliteringsassistent hjälper till med allt som hör vardagen till och de sysslor måste göras varje dag, till exempel

  • laga frukost och middag
  • städa och tvätta
  • behjälplig med dusch och intim hygien
  • handla och göra ärenden
  • rasta hunden
  • hämta post och tidning
  • stöda i olika aktiviteter
  • vara tillgänglig för färder och transporter
  • agera stöd i med kontakter med människor och myndigheter
  • kontakter med anhöriga och andra kontakter till exempel inom boendet
  • administrativt rapporteringsarbete

  Var arbetar man?

  En Habiliteringsassistenter arbetar med barn eller vuxna och är anställda inom den sociala omsorgen inom kommunen eller på privata omsorgsinrättningar och inom antingen Bostad med särskild service, Daglig vårdverksamhet eller Barnverksamhet.

  Videointervju med en Habiliteringsassistent

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Habiliteringsassistent

  Det treåriga Vård- och Omsorgsprogrammet är en lämplig utbildning för att arbeta som Habiliteringsassistent. Även Barn- och fritidsprogrammet kan vara en lämplig utbildning.

  Att studera till Habiliteringsassistent

  Många skolor ger möjlighet att välja inriktning mot att arbeta med personer med funktionsnedsättning. Också personer med lång erfarenhet från andra yrkesområden kan vara efterfrågade, eftersom en bra personalgrupp är en mix mellan olika kompetenser. Om man arbetar i en daglig verksamhet är det även bra att vara kunnig i någon form av hantverk eller annat praktiskt yrkesarbete.

  Behörighetskrav för Habiliteringsassistenter

  Eftersom habiliteringsassistenter utbildas på gymnasiet gäller behörighetskraven för gymnasiet.

  Studera till Habiliteringsassistent utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan hitta relevanta utbildningar till habiliteringsassistent i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Läs mer under sjuksköterska för passande magister- och masterprogram

  Specialisering och inriktningar

  Habiliteringsassistenter inom daglig verksamhet kan inrikta sig på att arbeta med sinnesstimulering och upplevelser/ADL-träning för personer med flerfunktionsnedsättning. Man kan även enbart arbeta med barn som har funktionsnedsättningar.

  Skillnad mot liknande yrken

  Liknande yrkes är Skötare inom psykiatrisk vård arbetar på en psykiatrisk avdelning, öppenvårdsavdelning eller i hemmiljö eller Hantverkspedagoger som arbetar inom vården, i skolan, inom rehabilitering och i kriminalvården.

  Stipendier för Habiliteringsassistenter

  Vi saknar information om stipendier för habiliteringsassistenter.

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Inga traineeprogram, internship eller kompetensutveckling tillgängliga.

  Frågor på studievägledningen relaterad till habiliteringsassistent

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en habiliteringsassistent:
  22 800 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  KI