https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Pedagogik

 • Gymnasielärare i yrkesämnen – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Gymnasielärare i yrkesämnen samt relaterad information om hur mycket en Gymnasielärare i yrkesämnen tjänar i lön, hur det är att jobba som Gymnasielärare i yrkesämnen , antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Gymnasielärare i yrkesämnen utomlands och mycket mer. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Gymnasielärare i yrkesämnen ?

  För lärare i yrkesämnen varvas teoretiska moment med praktiskt arbete. Själva undervisningen kräver ofta ett omfattande planerings- och förberedelsearbete. En hel del arbetstid går också till olika slags uppföljning av undervisningen som prov och enskilda samtal. Läraren fungerar också som handledare under elevernas praktiska träning, både i skolan och under arbetslivspraktiken. En viktig del av arbetet är att stimulera eleverna till att arbeta självständigt och ta ansvar för sin utbildning.

  En lärare ingår i regel i ett arbetslag där de diskuterar olika frågor runt undervisningen och drar nytta av varandras erfarenheter. Målen för utbildningen finns angivna i läroplanen och kursplaner, men det är läraren som tillsammans med eleverna planerar och lägger upp undervisningen.

  Läraryrket är ett yrke i ständig förändring och du måste vara beredd på att lära nytt allteftersom samhället förändras. Den snabba tekniska utvecklingen och förändringarna i arbetslivet ställer krav på att du som gymnasielärare i yrkesämnen kontinuerligt följer utvecklingen i arbetslivet. Lärare i yrkesämnen måste vara särskilt uppmärksamma på arbetsmiljörisker och vet hur man kan motverka sådana. Det kan gälla allergiframkallande ämnen, farliga maskiner, ansträngande arbetsställningar med mera.

  Arbetsuppgifter

  Arbetsuppgifterna varierar en del mellan olika skolor och de specialistämnen som man undervisar men följande arbetsuppgifter kan finnas

  • stödja och hjälpa elever
  • arbeta enligt läroplanen
  • sätta mål för elevers framsteg
  • koordinera grupp- och specialarbeten
  • räta skrivningar och ge personlig feedback
  • samtal med föräldrar, lärare och arbetsgrupp i och utanför skolan

  Var arbetar man?

  Gymnasielärare inom olika yrkesämnen arbetar främst på kommunala yrkesgymnasier men kan också vara verksamma i studieförbund eller inom de privata yrkeshögskolor. De undervisar i speciella yrkesrelaterade ämnen.

  Videointervju med en Gymnasielärare i yrkesämnen

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Gymnasielärare i yrkesämnen

  Det allmänna utbildningsområdet är gemensamt för alla lärarstudenter. Det innehåller dels för läraryrket centrala kunskapsområden, dels tvärvetenskapliga ämnesstudier. För undervisning i yrkesämnen krävs dessutom en relevant högskoleutbildning och omfattande yrkeserfarenhet. Numera är läraryrket ett legitimationsyrke. En Gymnasielärare i yrkesämnen studerar på lärarprogrammet inom högskolan. Efter utbildningen arbetar man i högskolan med utgångspunkt från den inriktning eller det ämnen man valt.

  Att studera till Gymnasielärare i yrkesämnen

  I utbildningen varvas ämnesstudier med kurser inom betygssättning och bedömning samt fördjupningsarbete i ämnen man valt. Det innebär planering och genomförande av ett utbildningsvetenskapligt projekt som är kopplat till vetenskapen inom yrket.

  Behörighetskrav för Gymnasielärare i yrkesämnen

  Behörighetskraven för utbildningar till Gymnasielärare i yrkesämnen hittar du i områdesbehörighet A6 C.

  Studera till Gymnasielärare i yrkesämnen utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till gymnasielärare i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Läs mer under lärare för passande magister- och masterprogram

  Specialisering och inriktningar

  Lärarutbildningen bestå av tre utbildningsområden: det allmänna utbildningsområdet, inriktning och specialiseringar. Det allmänna utbildningsområdet är gemensamt för alla lärarstudenter. Det innehåller dels för läraryrket centrala kunskapsområden, dels tvärvetenskapliga ämnesstudier

  Skillnad mot liknande yrken

  Jämför med Adjunkt eller med Gymnasielärare som kombinerar ett praktiskt yrkeskunnande med pedagogiskt verksamhet på olika nivåer inom undervisningen.

  Stipendier för Gymnasielärare i yrkesämnen

  Se stipendier för lärare

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Kompetensutveckling inom pedagogik

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en gymnasielärare i yrkesämnen:
  29 400 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  Magisterprogram i utbildningsvetenskap med inriktning verksamhetsutveckling, Högskolan i Gävle

  Magisterprogrammet i utbildningsvetenskap är ett program för dig som har en pedagogisk utbildning och som vill...

  Flera orter

  Ämneslärarprogram, Kungliga musikhögskolan

  KMH:s lärarprogram är, som alla ämneslärarprogram i Sverige, en sammanhållen utbildning. Programmet startar på...

  Stockholm

  Yrkeslärare, Linköpings universitet

  Det här är lärarutbildningen för dig som har mycket goda yrkeskunskaper inom något ämne och som vill föra dess...

  Linköping

  Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan 300-330 hp, Luleå Tekniska universitet

  ill du fördjupa kunskaperna i dina favoritämnen? Är du intresserad av ungdomar, undervisning, lärande och vill...

  Luleå

  Piraja