https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Pedagogik

 • Gymnasielärare i allmänna ämnen – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Gymnasielärare i allmänna ämnen samt relaterad information om hur mycket en Gymnasielärare i allmänna ämnen tjänar i lön, hur det är att jobba som Gymnasielärare i allmänna ämnen, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Gymnasielärare i allmänna ämnen utomlands och mycket mer. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Gymnasielärare i allmänna ämnen?

  Gymnasielärare kan undervisa i språk, samhällsvetenskapliga eller naturvetenskapliga ämnen. Gymnasielärare i tekniska ämnen undervisar i, till exempel teknologi, maskinteknik, elektroteknik, byggteknik och kemiteknik, ofta i kombination med matematik, fysik eller kemi. Gymnasielärare i ekonomiska ämnen undervisar i företagsekonomi, distribution, redovisning och rättskunskap, ofta i kombination med samhällskunskap eller matematik beroende på vilka ämnen du har i din utbildning.

  Målen för utbildningarna finns angivna i läroplanen, programmålen och kursplaner men det är läraren som tillsammans med eleverna planerar och lägger upp undervisningen. En viktig del av arbetet är att stimulera eleverna till att arbeta självständigt och ta ansvar för sin utbildning. Lärare förbereder lektioner och laborationer. I klassrummet eller laborationssalen fungerar läraren som handledare och hjälper eleverna att själva söka kunskap.

  Förutom tiden i klassrummet deltar lärare i konferenser av olika slag och samverkar med andra lärare. I regel ingår en lärare i ett eller flera arbetslag där de diskuterar olika frågor runt undervisningen och drar nytta av varandras erfarenheter. En lärare kan ha speciellt ansvar för en grupp elever, till exempel som mentor, studiehandledare eller klassföreståndare. Det innebär kontakt med elevernas föräldrar. Lärare har också kontakter med studie- och yrkesvägledaren, kuratorn och skolläkaren. Det kan röra elevernas studie- eller yrkesval, anpassningen i skolan och eventuella problem som uppstår.

  En vanlig arbetsdag för en lärare kan innebära att vara på skolan från åtta på morgonen till fyra på eftermiddagen och därefter rätta skrivningar eller förbereda lektioner. Lärare är lediga under de perioder då eleverna har lov med undantaget att ett visst antal av lovdagarna ägnas åt vidareutbildning. Folkhögskolelärare arbetar främst inom folkhögskolan men kan också vara verksamma i studieförbund. De undervisa i speciella läroämnen som språk eller matematik, i estetiska eller praktiska ämnen som drama, musik och ljudteknik eller exempelvis i folkbildningsarbete.

  Arbetsuppgifter

  Arbetsuppgifterna varierar en del mellan olika skolor och de specialistämnen som man undervisar men följande arbetsuppgifter kan finnas

  • stödja och hjälpa elever
  • arbeta enligt läroplanen
  • sätta mål för elevers framsteg
  • koordinera grupp- och specialarbeten
  • räta skrivningar och ge personlig feedback
  • samtal med föräldrar, lärare och arbetsgrupp i och utanför skolan

  Var arbetar man?

  En Gymnasielärare i allmänna ämnen arbetar främst på gymnasiet men kan också vara verksamma i studieförbund eller inom de privata skolorna. De undervisar i läroämnen som språk eller matematik, i estetiska eller praktiska ämnen som drama, musik och ljudteknik eller exempelvis i folkbildningsarbete.

  Videointervju med en Gymnasielärare i allmänna ämnen

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Gymnasielärare i allmänna ämnen

  Numera är läraryrket ett legitimationsyrke. En Gymnasielärare i allmänna ämnen studerar på lärarprogrammet inom högskolan. Efter utbildningen arbetar man i högskolan med utgångspunkt från den inriktning eller det ämnen man valt.

  Att studera till Gymnasielärare i allmänna ämnen

  I utbildningen varvas ämnesstudier med kurser inom betygssättning och bedömning samt fördjupningsarbete i ämnen man valt. Det innebär planering och genomförande av ett utbildningsvetenskapligt projekt som är kopplat till vetenskapen inom yrket.

  Behörighetskrav för Gymnasielärare i allmänna ämnen

  Behörighetskraven för utbildningar till Gymnasielärare i allmänna ämnen hittar du i områdesbehörighet A6 C.

  Studera till Gymnasielärare i allmänna ämnen utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till gymnasielärare i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Läs mer under lärare för passande magister- och masterprogram

  Specialisering och inriktningar

  Lärarutbildningen bestå av tre utbildningsområden: det allmänna utbildningsområdet, inriktning och specialiseringar. Det allmänna utbildningsområdet är gemensamt för alla lärarstudenter. Det innehåller dels för läraryrket centrala kunskapsområden, dels tvärvetenskapliga ämnesstudier

  Skillnad mot liknande yrken

  Jämför med Adjunkt eller med Gymnasielärare undervisa i yrkesämnen som kombinerar ett praktiskt yrkeskunnande med pedagogiskt verksamhet.

  Stipendier för Gymnasielärare i allmänna ämnen

  Se lärare för information om stipendier

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Kompetensutveckling inom pedagogik

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en gymnasielärare i allmänna ämnen:
  27 400 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  Ämneslärarprogrammet- med inriktning mot årskurs 7-9: ingångsämne matematik och teknik, Högskolan i Gävle

  Arbetsintegrerad utbildning är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och kommunerna i vår region. Det innebär...

  Gävle

  Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet: ingångsämne svenska, Högskolan i Gävle

  Är du intresserad av att arbeta med ungdomars lärande och utveckling? Brinner du för något speciellt ämne? Är ...

  Flera orter

  Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet: ingångsämne engelska, Högskolan i Gävle

  Är du intresserad av att arbeta med ungdomars lärande och utveckling? Brinner du för något speciellt ämne? Är...

  Flera orter

  Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet: ingångsämne religionsvetenskap, Högskolan i Gävle

  Är du intresserad av att arbeta med ungdomars lärande och utveckling? Brinner du för något speciellt ämne? Är ...

  Flera orter

  Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet: ingångsämne matematik, Högskolan i Gävle

  Är du intresserad av att arbeta med ungdomars lärande och utveckling? Brinner du för något speciellt ämne? Är ...

  Flera orter

  Ämneslärare i gymnasieskolan, Linköpings universitet

  Att vara ämneslärare i gymnasieskolan innebär att ha nära kontakt med elever på god väg in i vuxenlivet.

  Linköping

  KI