https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Pedagogik

 • Grundskollärare – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Grundskollärare samt relaterad information om hur mycket en Grundskollärare tjänar i lön, hur det är att jobba som Grundskollärare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Grundskollärare utomlands och mycket mer. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Grundskollärare?

  Grundskollärare arbetar i grundskolan med den ämnesinriktning och de åldersgrupper man valt i sin utbildning. I de lägre årskurserna kan man undervisa i nästan alla ämnen för samma grupp elever. Oftast arbetar man i ett arbetslag med en grupp lärare som tillsammans ansvarar för ett antal elever. I arbetslaget ingår ofta också förskollärare och fritidspedagoger. Eleverna arbetar tillsammans i större eller mindre grupperingar under dagen. I de högre årskurserna undervisar man ofta i färre ämnen.

  Läroplanen anger målen för elevernas kunskaper och deras sociala och personliga utveckling. Sedan är det upp till läraren/lärarlaget att tillsammans med eleverna stå för innehållet i undervisningen. I arbetslaget kan man diskutera ämnesintegrering och projektstudier men också extra stöd till elever som behöver det. I gruppen fungerar man som handledare och hjälper eleverna att själva söka kunskap. Du undervisar, svarar på frågor och ger eleverna tips och stöd.

  En viktig uppgift för en Grundskollärare är stödja eleverna i deras personliga utveckling och fostra dem så att de kan fungera i samhället. Man ska kunna väcka nyfikenhet hos eleverna och stimulera dem att själva söka kunskap. Det är viktigt att ha förmågan att lyssna och vara flexibel.

  I lärarens arbetsuppgifter ingår också att tillsammans med andra vuxna i skolan och med barnen skapa en trivsam miljö, till exempel på skolgården och i matsalen. Det är naturligt att barn och ungdomar pratar, skrattar och skriker och det gör att din arbetsmiljö stundtals kan vara bullrig och högljudd. Grundskollärare kan ha ett speciellt ansvar för en grupp elever som till exempel mentor eller studiehandledare. Då har man ansvar för att följa och stödja de elevernas utveckling och har utvecklingssamtal varje termin med eleven och föräldrarna. Man ordnar eller deltar i föräldramöten och har också individuella kontakter med föräldrarna runt varje elev.

  En Grundskollärare är i skolan större del av dagen. I arbetstiden ingår förutom undervisning också tid för gemensamt planerings- och utvärderingsarbete i arbetslaget, föräldramöten, kompetensutveckling med mera. Man har också lektioner att förbereda och skrivningar att rätta som du antingen gör på skolan eller hemma. Lärare har ferier, det vill säga är lediga under skolloven. Arbetet i arbetslag ställer krav på att man kan och tycker om att samarbeta. Som lärare samverkar man också med övrig personal på skolan och med föräldrar. Rektorn är chef för skolan och är den som har det övergripande ansvaret och som leder skolans arbete.

  Arbetsuppgifter

  Arbetsuppgifterna varierar en del mellan olika skolor och en Grundskollärare kan ha följande arbetsuppgifter

  • stödja och hjälpa elever
  • arbeta enligt läroplanen
  • sätta mål för elevers framsteg
  • informera och hjälpa med individuella hjälpmedel
  • arbeta i grupp och enskilt
  • samtal med föräldrar, lärare och arbetsgrupp i och utanför skolan

  Var arbetar man?

  De flesta Grundskollärare arbetar på en kommunal skola eller i en fristående skola. Friskolorna har ofta en speciell profil, till exempel en språklig eller religiös profil. Möjlighet finns också att arbeta utomlands i svenska skolor eller med annan undervisning av svenska barn i utlandet.

  Videointervju med en Grundskollärare

  Vilken utbildning krävs för att bli Grundskollärare

  Numera är läraryrket ett legitimationsyrke. En Grundskollärare studerar på lärarprogrammet inom högskolan. Efter utbildningen arbetar man i grundskolan med utgångspunkt från den inriktning man valt. Det finns fyra olika examina för lärare; förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen.

  Att studera till Grundskollärare

  I utbildningen varvas ämnesstudier med kurser inom betygssättning och bedömning samt fördjupningsarbete i ett ämne inom den utbildningsprofil man valt. Det innebär planering och genomförande av ett utbildningsvetenskapligt projekt som är kopplat till vetenskapen inom yrket.

  Behörighetskrav för Grundskollärare

  Behörighetskraven för utbildningar till Grundskollärare hittar du i områdesbehörighet A6-b.

  Studera till Grundskollärareutomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till grundskollärare i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Läs mer under lärare för passande magister- och masterprogram

  Specialisering och inriktningar

  Grundlärare arbetar grundskolan medan ämneslärare undervisar elever på högstadiets årskurser 7-9. Lärare med inriktning på modersmål undervisar barn med annat modersmål än svenska i förskola, grundskola och gymnasieskola. Undervisningen kan ske i barnens modersmål och i andra ämnen på barnens modersmål.

  Skillnad mot liknande yrken

  Jämför med Förskolläraren som undervissar yngre barn och med Gymnasielärare som undervisar i i allmänna ämnen på gymnasieskolan, 

  Stipendier för Grundskollärare

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Inga traineeprogram, internship eller kompetensutveckling tillgängliga.

  Frågor på studievägledningen relaterad till grundskollärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till grundskollärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till grundskollärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till grundskollärare

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en lärare grundskola:
  26 700 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  Magisterprogram i utbildningsvetenskap med inriktning verksamhetsutveckling, Högskolan i Gävle

  Magisterprogrammet i utbildningsvetenskap är ett program för dig som har en pedagogisk utbildning och som vill...

  Flera orter

  Ämneslärarprogrammet- med inriktning mot årskurs 7-9: ingångsämne matematik och teknik, Högskolan i Gävle

  Arbetsintegrerad utbildning är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och kommunerna i vår region. Det innebär...

  Gävle

  Grundlärarprogrammet: Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6, Högskolan i Gävle

  Är du intresserad av att arbeta med barn i grundskolans årskurs 4-6 och stödja deras lärande och utveckling, ...

  Flera orter

  Grundlärarprogrammet: Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3, Högskolan i Gävle

  Är du intresserad av att arbeta med barn i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, och vill vara med och u...

  Flera orter

  Grundlärarprogrammet: Inriktning mot arbete i fritidshem, Högskolan i Gävle

  Vill du jobba med barn i åldrarna 6-12 år och du vara med och utveckla deras sociala förmåga och trygghet för ...

  Gävle

  Ämneslärare i årskurs 7-9, Linköpings universitet

  Vilka är dina favoritämnen? Som ämneslärare i årskurs 7–9 får du arbeta med både frågvisa och ifrågasättande t...

  Linköping

  Lärare i årskurs 4-6, Linköpings universitet

  Som lärare i årskurs 4–6 får du möta dina elevers vetgirighet och nyfikenhet i allt från svenska, engelska, oc...

  Linköping

  Lärare i förskoleklass och årskurs 1-3, Linköpings universitet

  Med denna lärarutbildning blir du den första läraren som barnen möter när de påbörjar sin skolgång.

  Flera orter

  Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, Jönköping University

  Det är under de första skolåren som grunderna för fortsatt lärande läggs. Därför blir du som lärare i grundsko...

  Jönköping

  Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6, 240.0 Högskolepoäng, Luleå Tekniska universitet

  Det händer spännande och betydelsefulla saker i ett barns utveckling och lärande när de är tio till tolv år. S...

  Luleå

  Piraja