https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618810686/us/modnseijtb0godejqnhq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Geovetenskap

 • Geovetare Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Geovetare samt relaterad information om hur mycket en Geovetare tjänar i lön, hur det är att jobba som Geovetare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Geovetare utomlands och mycket mer. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Geovetare?

  Inom Geovetenskap studerar man sammanhang, utveckling och förändring på Jorden över tid. Geovetare arbetar bland annat med marksanering, vattenförsörjning, markanvändning och prospektering av mineral. Vid planerandet av stora infrastrukturprojekt, som byggen av tunnlar, broar, hamnar och flygplatser samt inom natur och miljövårdsprojekt behövs också ofta geovetenskaplig kompetens. Geovetarnas styrka ligger i att de med sin breda bas och sina fördjupade kunskaper inom vissa områden av geovetenskapen, ofta kan ge en unik helhetsbild när det gäller konsekvenser och möjligheter.

  Geovetare kan ha olika specialinriktningar och arbeta inom näringslivet, offentlig förvaltning eller med forskning och utbildning som Geologer som studerar berg- och jordarter i olika sammanhang i fältstudier, laboratorium och genom administrativt arbete. Hit räknas också Berggrundsgeologer som undersöker berggrunden, Jordartsgeologer som klassificerar jordarter, Hydrogeologer som undersöker grundvattnet och Maringeologer som är specialister på havet. Till Geovetarna hör också Geofysiker och Geokemister. Geofysiker kan till exempel leta efter nya fyndigheter av malm, olja, gas eller vatten. Geokemister undersöker halten av grundämnen i exempelvis jord, berg, växter och naturliga vatten. Naturgeografi är också att geovetenskapligt område. Se mer under Geograf.

  Arbetsuppgifter

  Oavsett vilken inriktning en Geovetare arbetar inom har man arbetsuppgifter som

  • fältarbete och administrativt arbete
  • forskar och tar prover
  • kartlägga områden
  • analyserar och bedömer
  • klassificerar, rapporterar och sammanställer

  Var arbetar man?

  Många Geovetare arbetar inom miljö, bygg och materialbranschen, ofta som konsulter. Andra arbetar med miljövård samt samhälls- och naturresursplanering inom kommuner, länsstyrelser eller statliga myndigheter som SGU, SMHI, Vägverket och Naturvårdsverket. Många arbetar också med internationell miljövård inom bistånds och utvecklingsprogram.

  Videointervju med en Geovetare

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Geovetare

  Naturvetarutbildning i geovetenskap/geologi ges bland annat i form av olika kandidat- och masterprogram inom högskolan. Kandidatprogrammen är tre år långa och masterprogrammen är påbyggnadsutbildningar som är två år långa. Det finns också fristående kurser. 

  Att studera till Geovetare

  Geovetenskapliga ämnen kan även ingå i vissa ingenjörsutbildningar, till exempel civilingenjör inom naturresursteknik och väg- och vattenbyggnad.

  Behörighetskrav för Geovetare

  Behörighetskraven för utbildningar till Geovetare hittar du i områdesbehörighet A11.

  Studera till Geovetare utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Geovetare i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Det finns magister- och masterprogram som är lämpade för geovetare, till exempel i paleobiologi och hydrologi, klicka på "Magister/Master" till vänster för att se alternativ.

  Specialisering och inriktningar

  Många Geovetare breddar sin utbildning genom att läsa exempelvis GIS, statistik, kommunikation, marknadsföring, juridik eller ekonomi för att inrikta sig särskilt inom något geovetenskapligt ämne.

  Skillnad mot liknande yrken

  Jämför de yrken som finns inom Geolog och se vidare Geograf och Geolog.

  Stipendier för Geovetare

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Internship och traineeprogram inom energi och offshore

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en geovetare:
  33 000 kronor per månad

  Baserad på geolog. Källa: SCB

  ...
  Mobila System och GIT (GIS), OCELLUS Information Systems AB

  Den här utbildningen ger dig möjligheten att koppla samman geografisk IT med den mobila tekniken. Du kommer ef...

  Distansutbildning

  Kandidatprogram i Geologi, Geokemi och Geofysik, Stockholms universitet

  Geologi är vetenskapen om Jorden – man studerar dess uppkomst och sammansättning, samt de processer som omform...

  Stockholm

  Magisterprogram i geomatik , Högskolan i Gävle

  Kan någon nuförtiden tänka sig en mobiltelefon utan kartor och GPS? Under de senaste tio åren har industrin in...

  Gävle

  Civilingenjör Naturresursteknik, 300 hp, Luleå Tekniska universitet

  Du får en god grund i geovetenskap och väljer sedan inriktning mot miljö och vatten eller malm och mineral. Fä...

  Luleå

  Fortum-stortavla