https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618810686/us/modnseijtb0godejqnhq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Geovetenskap

 • Geolog – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Geolog samt relaterad information om hur mycket en Geolog tjänar i lön, hur det är att jobba som Geolog, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Geolog utomlands och mycket mer. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Geolog?

  Geologer är specialiserade på kunskap om berggrund, lösa avlagringar/jord och grundvatten. Ofta ägnar de sig åt att kartlägga förekomsten av jordarter och grundvattenmagasin, bergarter, mineral, ekonomiskt intressanta mineraliseringar, olja och gas. En del Geologer är också forskare på universitet och högskolor. Forskning som bland annat handlar om att förutsäga och förebygga naturkatastrofer, såsom vulkanutbrott, jordbävningar, jordskred och översvämningar men även om att kartlägga den geologiska utvecklingen.

  Geologer som ibland kallas för samlingsnamnet Geovetare och är experter på de processer som verkar i berg, jord, luft och vatten. Kompetensen behövs vid utvecklingen av infrastruktur, vid undersökningar inför väg-, tunnel- och husbyggen mm samt vid utvinning av naturtillgångar. Geovetare gör även riskbedömningar och förvaltar naturresurser, såsom mineral, grus, torv och vatten. Geovetare kan vara

  • Berggrundsgeologer som undersöker och kartlägger berggrunden.
  • Jordartsgeologer/kvartärgeologer som tar prover på och klassificerar jordarter som till exempel lera, sand och grus bland annat för att se spridning av miljögifter till grundvattnet.
  • Hydrogeologer som är specialister på hur grundvatten bildas och rör sig, samt var i marken det förekommer.
  • Maringeologer som studerar avlagringar på havsbotten för att se hur havsmiljöerna utvecklats och förändrats, naturligt eller genom mänsklig påverkan.

  Arbetsuppgifter

  Oavsett vilken inriktning en Geolog arbetar inom har man arbetsuppgifter som

  • fältarbete och administrativt arbete
  • forskar och tar prover
  • kartlägga områden
  • analyserar och bedömer
  • klassificerar, rapporterar och sammanställer

  Var arbetar man?

  Många Geologer arbetar med forskning och utveckling vid universitet och högskolor. Geologer kan arbeta inom näringslivet eller offentlig förvaltning. En del Geologer arbetar på ingenjörsbyråer och konsultbolag, till exempel med utredningar av var det är lämpligt att bygga bostäder och anlägga vägar eller vattentäkter.

  Videointervju med en Geolog

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Geolog

  Utbildning i geovetenskap/geologi ges bland annat i form av olika kandidat- och masterprogram inom högskolan. Kandidatprogrammen är tre år långa och masterprogrammen är påbyggnadsutbildningar som är två år långa.

  Att studera till Geolog

  Det finns också fristående kurser. Geovetenskapliga ämnen kan även ingå i vissa ingenjörsutbildningar, till exempel civilingenjör inom naturresursteknik och väg- och vattenbyggnad. Se mer under Geovetare.

  Behörighetskrav för Geologer

  Behörighetskraven för utbildningar till Geolog hittar du i områdesbehörighet A13.

  Studera till Geolog utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Geolog i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Det finns magister- och masterprogram som är lämpade för geologer, klicka på "Magister/Master" till vänster för att se alternativ.

  Specialisering och inriktningar

  Geologer kan ha olika specialinriktningar exempelvis Berggrundsgeolog eller Maringeolog. Se mer ovan under stycker "Vad gör en Geolog?".

  Skillnad mot liknande yrken

  Geologer kan också vara Geofysiker och Geokemist. . Se merom Geobetare.

  Stipendier för Geologer

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Internship och traineeprogram inom energi och offshore

  Frågor på studievägledningen relaterad till geolog

  Frågor på studievägledningen relaterad till geolog

  ...
  Kandidatprogram i Geologi, Geokemi och Geofysik, Stockholms universitet

  Geologi är vetenskapen om Jorden – man studerar dess uppkomst och sammansättning, samt de processer som omform...

  Stockholm

  Magisterprogram i geomatik , Högskolan i Gävle

  Kan någon nuförtiden tänka sig en mobiltelefon utan kartor och GPS? Under de senaste tio åren har industrin in...

  Gävle

  Flera Masterprogram inom Naturgeografi och Kvartärgeologi, Stockholms Universitet

  Vår utbildning handlar om växelverkan mellan miljö och samhälle, miljöförändringar i lokal och global skala sa...

  Stockholm

  Fortum-stortavla