https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1606474228/us/rwgcirkqfbiksnnwouef.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095695/us/gdymf3yyctxppatenfrz.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095586/us/suz55rrazzlpg8y02dwc.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095445/us/mgxc7pqr2o6zqgcwalij.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412341/us/waztxtibxbtgek3gqmk7.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095335/us/igemfsbg4fm09ifnvfnn.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095221/us/tyodxznantzil5jjobjf.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095096/us/hs20wb7zlspwprpiwvun.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1608119246/us/oci1shzjkag6gx42t1xb.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412432/us/lmgrcadk0ej6lmn9xexj.jpg
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Geografi & Historia

 • Geograf – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Geograf samt relaterad information om hur mycket en Geograf tjänar i lön, hur det är att jobba som Geograf, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Geograf utomlands och mycket mer. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Geograf?

  Geografer studerar jordytan, hur människan använder den och hur den förändras av samspelet mellan människa, samhälle och naturens egna processer. Geografer kan vara specialiserade på kulturgeografi/samhällsgeografi eller naturgeografi, men även ha en bred utbildning i båda ämnena.

  Geografer gör ofta utredningar, som ligger till grund för politiska beslut. Utredningarna presenteras i form av rapporter, oftast med kartor och diagram. Samarbete med ekonomer, tekniker och andra tjänstemän är vanligt. Kontakter med allmänheten och företrädare för olika intressen är nödvändiga, till exempel när nya planer ska presenteras. Även om det mesta av arbetet görs på kontoret måste geografer räkna med att resa mycket, ibland även utomlands. Kartor är viktiga hjälpmedel och ofta synliga resultat av arbetet. Kartor görs ofta med hjälp av databaser, där alla data är knutna till vissa lägen på jordytan, så kallade geografiska informationssystem (GIS). Genom att kombinera information ur sådana databaser kan kartbilder som ger ny kunskap snabbt produceras. Geografer kan till exempel söka samband mellan luftvägsinfektioner och trafikavgaser. Med hjälp av datorer går det också att pröva vilka effekter som olika åtgärder kan ge.

  Geografer med kulturgeografi som specialitet arbetar med att kartlägga och analysera behov för att sedan samordna intressen och föreslå var man ska placera till exempel bostäder, vägar, industrier, skolor eller idrottsanläggningar. En uppgift kan vara att utreda behovet av vägar och kollektivtrafik i en region, bland annat med tanke på bensinpriser och arbetsmarknadens förändring. Den information som behövs samlas in från aktuell facklitteratur eller från databaser, kartor och arkiv. Även intervjuer och enkätundersökningar används för att få ett aktuellt material att analysera.

  Geografer med naturgeografi som specialitet har kunskap om jordytan med dess mark, växtlighet och vatten men också hur den påverkas, både av naturliga processer och av människan. De fungerar som experter både när det gäller att använda och att skydda naturresurser och miljö. Uppgiften kan bestå i att utreda vilka miljöeffekterna kan bli om en ny väg byggs eller om ett företag ändrar sin produktion, så kallad miljökonsekvensbeskrivning. En annan uppgift är att inventera naturområden, bland annat för att kunna upptäcka om något förändrats med vegetationen. Insamlad information om bland annat landformer, berggrund, jordarter, vatten, vegetation och djurliv, samt ibland flyg- och satellitbilder, ligger till grund för den kommande analysen. Med datorns hjälp jämförs nuläget med äldre uppgifter om samma område. En uppgift kan också vara att delta i tillståndsprövning för exempelvis byggen och att följa upp att föreskrifter och lagar följs.

  Arbetsuppgifter

  En Geograf kan ha olika arbetsuppgifter beroende på var man jobbar, men bland annat kan det ingå att

  • utreda och forska kring olika projekt
  • bedöma och beskriva miljökonsekvenser
  • kartlägga och analysera behov mellan olika parter inom samhället
  • administration kring rapporter, kartor och diagram
  • sammanställa geografisk information
  • genomföra enkäter

  Var arbetar man?

  Som Geograf kan man vara anställd av länsstyrelser, landsting och kommunala förvaltningar, ämbetsverk eller departement som har hand om fysisk planering, markanvändning, transporter och lokalisering. Många geografer arbetar med liknande uppgifter i biståndsarbete eller inom internationella organisationer. Även arbete med försvars- och katastrofplanering eller som lärare eller forskare på universitet kan vara aktuellt. Geografer kan också arbeta i privata företag eller i intresseorganisationer, inte minst med inriktning på miljöfrågor.

  Videointervju med en Geograf

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Geograf

  Det finns många olika utbildningar och inriktningar, till exempel inom kulturgeografi eller naturgeografi kan man läsa till en kandidat- eller magisterexamen på högskolan. Kompletterande ämnen kan vara ekonomi, statistik, statskunskap och sociologi.

  Att studera till Geograf

  Kulturgeografi och/eller naturgeografi kan också ingå i program med inriktning mot biologi, geovetenskap, naturvetenskap, samhällsplanering, samhällsbyggnad och fysisk planering. Det finns också fristående kurser i geografi med angränsande ämnen vid ett flertal högskolor i landet.

  Behörighetskrav för Geografer

  För de flesta program där man läser till geograf gäller endast grundläggande behörighet.

  Studera till Geograf utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Geograf i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Det finns magister- och masterprogram som är lämpade för geografer, till exempel inom geografisk informationsvetenskap, klicka på "Magister/Master" till vänster för att se alternativ.

  Specialisering och inriktningar

  Som Geograf kan man rikta in sig inom olika grenar till exempel Naturgeografer som arbeta med samhällsplanering, miljövård, eller frågor kopplat till hållbar utveckling. 

  Skillnad mot liknande yrken

  Jämför med Oceanograf som är en expert på havets rörelser och egenskaper.  

  Stipendier för Geografer

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Inga traineeprogram, internship eller kompetensutveckling tillgängliga.

  Frågor på studievägledningen relaterad till geograf

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en geograf:
  33 000 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  Mobila System och GIT (GIS), OCELLUS Information Systems AB

  Den här utbildningen ger dig möjligheten att koppla samman geografisk IT med den mobila tekniken. Du kommer ef...

  Distansutbildning

  Fristående kurser, Study abroad, 1-2 terminer – Santa Barbara City College, STUDIN – Study International

  Santa Barbara City College är en av de mest populära skolorna bland svenska studenter i USA och här studerar c...

  Santa Barbara

  Fristående kurser, Study abroad, 1-2 terminer – San Francisco State University SFSU, STUDIN – Study International

  På San Francisco State University kan du läsa utbildningar och kurser inom i stort sett alla ämnesområden och ...

  San Fransisco

  Fristående kurser, Study abroad, 1-2 terminer – San Diego State University SDSU, STUDIN – Study International

  San Diego State University är det största universiteten bland California State Universities och ett perfekt va...

  San Diego (CA)

  Fristående kurser, 1-2 terminer - California State University Long Beach, STUDIN – Study International

  CSU Long Beach är ett av Kaliforniens största och mest populära universitet med ca 35 000 studenter och rankas...

  Kalifornien

  Arabic Philosophy, Newmaninstitutet

  Newmaninstitutet erbjuder tre olika examina inom filosofiområdet. Inriktning väljs under studiernas gång. Mer ...

  Södertälje

  Santa Monica College, EduPlanet

  Har du alltid drömt om att åka till USA? Varför inte kombinera din utbildning med din drömresa? I Los Angeles ...

  Flera orter

  John Cabot University, EduPlanet

  John Cabot University är något så unikt som ett amerikanskt college som ligger i Italien. Detta innebär fantas...

  Flera orter

  Foothill De Anza College, EduPlanet

  Collegedistriktet Foothill och DeAnza tillhör USA:s bästa 2-åriga Community Colleges. I över 40 år har FHDA de...

  Flera orter

  Seattle Central College, EduPlanet

  Seattle Central College är beläget på Capitol Hill, mitt i centrala Seattle. Sedan 1966 har skolan bedrivit hö...

  USA

  BicFortum-stortavla