https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1606474228/us/rwgcirkqfbiksnnwouef.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095695/us/gdymf3yyctxppatenfrz.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095586/us/suz55rrazzlpg8y02dwc.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095445/us/mgxc7pqr2o6zqgcwalij.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412341/us/waztxtibxbtgek3gqmk7.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095335/us/igemfsbg4fm09ifnvfnn.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095221/us/tyodxznantzil5jjobjf.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095096/us/hs20wb7zlspwprpiwvun.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1608119246/us/oci1shzjkag6gx42t1xb.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412432/us/lmgrcadk0ej6lmn9xexj.jpg
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Fysik & Kemi

 • Fysiker – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Fysiker samt relaterad information om hur mycket en Fysiker tjänar i lön, hur det är att jobba som Fysiker, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Fysiker utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Fysiker?

  Fysik är basen för all teknologi och handlar om hur materien är uppbyggd, vilka krafter som verkar på den och vad följderna blir av allt detta. En Fysiker löser problem inom den tekniska utvecklingen och använder sin kunskap inom produktutvecklingen inom en mängd olika områden. Fysik är inte ett homogent ämne, utan det rymmer många olika inriktningar: biofysik, kärnfysik, meteorologi, astronomi och oceanografi är bara några. Beroende på fysikerns inriktning kan en Fysiker arbeta inom till exempel något av dessa områden:

  Hydrolog

  Hydrologi är läran om vatten, vattnets förekomst, fysik och kemi samt vattnets kretslopp i naturen. Som hydrolog förutser du hur mycket vatten vårfloden kommer med och om den medför risker för översvämningar. Miljövård, att mäta om det finns olika gifter i vattnet och att bedöma om sjöar ska kalkas för att hejda försurning. Datorn är ditt viktigaste arbetsverktyg. Med hjälp av den använder du numeriska modeller som försöker efterlikna naturen för att försöka förutse exempelvis vårfloder. Både kontorsarbete och undersökningar ute i naturen förekommer. Stora arbetsgivarna är SMHI tillsammans med universitet och högskolor, där hydrologerna forskar bland annat på klimatförändringar och försurning. Du kan också få anställning vid vattenkraftföretag, på länsstyrelser, konsultföretag, naturvårdsverket och i kommunerna.

  Meteorolog

  Meteorologer är en liten grupp naturvetare som har en bredare arbetsmarknad än att bara presentera väder i radio och TV. Många forskar om klimatet, hur föroreningar sprider sig i atmosfären och utveckling av de modeller som väderprognoser bygger på. Med hjälp av allt kraftfullare datorer kan meteorologerna analysera större datamaterial och därmed förfina sina metoder. SMHI är en stor arbetsplats men även inom försvaret återfinns många meteorologer och inom andra myndigheter. Meteorologer anställs framför allt av SMHI men också inom exempelvis flygvapnet.

  Oceanograf

  Oceanografer är en annan liten yrkeskår med ett arbetsområde som sträcker sig från miljövård till havsteknik med utbildning, information men även utredning såväl kontorsarbete men du kan också arbeta i fält på expeditioner runt Sveriges kuster. Fysik och matematik är viktiga delar i utbildningen men även biologi, kemi, geovetenskap etcetera.

  Sjukhusfysiker

  Sjukhusfysiker arbetar nästan uteslutande inom sjukvården för att behandla och diagnostisera sjukdomar. Läs mer under Naturvetare/Sjukhusfysiker. Fysikers breda utbildning och djupa kunskap inom fysikens kärnområden gör dem eftertraktade inom alla branscher som ägnar sig åt högteknologisk forskning och utveckling exempelvis inom telekom, fordonsindustrin och annan verkstadsindustri. Fysiker är därför vanliga inom såväl näringslivet som exempelvis landstingen. Många fysiker arbetar även med forskning, utbildning eller information inom universitet, forskningslaboratorier och myndigheter. Inom i stort sett allt utvecklingsarbete är fysikers förmåga att lösa problem värdefull. För områden som informationsteknik, bioteknik, medicinsk diagnostik, miljö- och energiteknik, materialteknik och elektronik har fysikern en avgörande kompetens. Fysiker kan också bygga modeller, förfina mätmetoder samt göra beräkningar och prognoser. Inom i stort sett allt utvecklingsarbete är fysikers förmåga att lösa problem värdefull. Om du läser några kurser av mer teknisk karaktär ökar du dina chanser att få än mer spännande jobb efter examen.

  Arbetsuppgifter

  En Fysiker kan ha många olika uppgifter bygga modeller, göra beräkningar och ställa prognoser, forska, utveckla och utbilda. Fysiker arbetar även med IT, el, optik, miljö, energi och medicin, som sjukhusfysiker. 

  Var arbetar man?

  Fysiker arbetar även med IT, el, optik, miljö, energi och inom medicin och arbetar i stort sett inom alla högteknologiska branscher. 

  Videointervju med en Fysiker

  Vilken utbildning krävs för att bli Fysiker

  En naturvetenskaplig utbildning ger en god grund för att lösa problem och tar tre år till en kandidatexamen. På universitet kan man läsa Fysikerprogrammet men även välja fristående kurser i fysik.

  Att studera till Fysiker

  På Fysikerprogrammet får man formulera teoretiska modeller, utföra simuleringar med datorer, experimentera och analysera mätresultat samt att omsätta kunskap till produkter och tjänster. Man får också träna i modellering, planera och genomföra experiment.

  Behörighetskrav för Fysiker

  Många fysiker utbildar sig till civilingenjörer med fysikinriktningar och då gäller områdesbehörighet A9.

  Studera till Fysiker utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Fysiker i Norge påSøk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Det finns magister- och masterprogram som är lämpade för fysiker, klicka på "Magister/Master" till vänster för att se alternativ.

  Specialisering och inriktningar

  Det är ganska vanligt att en Fysiker specialiserar och riktar in sig inom en högteknologisk bransch el, optik, miljö, energi eller medicin.

  Skillnad mot liknande yrken

  Jämför med till exempel en Biomedicinare som bedriver biomedicinskt forsknings- och utvecklingsarbete, en Cytodiagnostiker, experten på att känna igen och särskilja olika sorters celler eller Geovetare  som utvecklar infrastruktur.

  Stipendier för Fysiker

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Internship och traineeprogram för ingenjörer

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en fysiker:
  39 300 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  Kandidatprogram i Fysik, Stockholms universitet

  Fysikstudierna vid Stockholms universitet öppnar möjligheter för dig som få andra utbildningar kan matcha. För...

  Stockholm

  Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik 300 hp, Luleå Tekniska universitet

  Utbildningen för dig som vill arbeta med avancerad teknikutveckling och forskning. Den här utmanande utbildnin...

  Luleå

  BicFortum-stortavla