https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1628714361/us/p0ivmti5ws0ijlff7lj6.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1633082091/us/u2odp6julvrrcryswje2.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Pedagogik

 • Förskollärare – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Förskollärare samt relaterad information om hur mycket en Förskollärare tjänar i lön, hur det är att jobba som Förskollärare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Förskollärare utomlands och mycket mer. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Förskollärare?

  Förskolläraren arbetar på förskola med barn som är från 1 till 6 år gamla. Arbetet utförs i arbetslag tillsammans med exempelvis barnskötare, fritidspedagog och grundskollärare. Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret tillsammans med arbetslaget. Med läroplanen som bas arbetar man med barn i grupp och ser samtidigt till att varje enskilt barn får den stimulans som passar dess ålder och utveckling. Det gäller att ha förmågan att anpassa den dagliga verksamheten till varje barns ålder, från ett och nio år, utvecklingsnivå och egna erfarenheter.

  Verksamheten i förskoleklass styrs av samma läroplan som grundskola och fritidshem och verksamheten i förskolan styrs av läroplan för förskolan. Förskolan bygger sin verksamhet på barnens naturliga nyfikenhet och lust att lära. Barnen får till exempel utveckla sitt språk och lära sig om djur, natur, miljö, kultur och samhälle. Ofta arbetar förskolan temainriktat för att barnen ska förstå sammanhangen i sin tillvaro. Förskolläraren ger barnen möjlighet att bearbeta sina upplevelser och utvecklar sin fantasi, bland annat genom lek, samtal, sång och musik, drama, bild och form. Barnen lär av varandra och i samspel med andra människor lär de sig ta ansvar.

  Kontakten och samarbetet med föräldrarna är en viktig del i arbetet och kan till exempel innebära att ddelta i eller ordna föräldramöten med jämna mellanrum. Förskolläraren håller också utvecklingssamtal regelbundet då föräldrarna får information kring barnets trivsel och utveckling under förskoletiden. Förskolläraren samarbetar ibland också med exempelvis förskolepsykolog, kurator, tal- och språkpedagog eller andra specialpedagoger. Det kan vara för att få hjälp att hantera problem i barngruppen eller för att ge extra stöd och stimulans till barn i behov av särskilt stöd. Engagemang, inlevelseförmåga och förståelse för andra människor är viktiga egenskaper.

  Arbetsuppgifter

  I den dagliga verksamheten har Förskolläraren olika arbetsuppgifter, bland annat

  • följa satt läroplan
  • arrangera stimulande aktiviteter som passar dess ålder och utveckling
  • utveckla barna genom lek, musik, bild och teater
  • kontakten med föräldrar

  Var arbetar man?

  Förskollärare arbetar oftast i förskola, öppen förskola, eller i förskoleklass för barn som fyllt 6 år. De kan även arbeta med integrerad verksamhet för barn mellan sex och nio år. De flesta förskollärare arbetar vid kommunala förskolor eller i förskoleklass , men många är anställda vid privata/enskilda förskolor, till exempel personal- eller föräldrakooperativ.

  Videointervju med en Förskollärare

  Vilken utbildning krävs för att bli Förskollärare

  Lärare utbildas på universitet och högskolor och kraven varierar beroende på vilken nivå du vill undervisa på. Sedan 2011 måste lärare legitimera sig.

  Att studera till Förskollärare

  Förskollärarprogrammet omfattar 3,5 års heltidsstudier. Under utbildningen väljs ämnesinriktning inom det förskolepedagogiska området.

  Behörighetskrav för Förskollärare

  Behörighetskraven för utbildningar till Förskollärare hittar du i områdesbehörighet A6 A.

  Studera till Förskollärare utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Förskollärare i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Läs mer under lärare för passande magister- och masterprogram

  Specialisering och inriktningar

  Efter vidareutbildning kan man arbeta inom specialområden som särskola och lekterapiverksamhet för barn på sjukhus. Som chef för en förskola kallas man till exempel förskolechef eller rektor. Det kan också handla om andra chefstjänster inom barn- och utbildningsförvaltningen, till exempel som rektor/skolledare vid en skolenhet.

  Skillnad mot liknande yrken

  Jämför med Grundskollärare som inom sitt ämne jobbar med elever upp till årskurs nio eller Fritidspedagoger som har ett rätt liknande arbete med elever utanför skolan.  

  Stipendier för Förskollärare

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Inga traineeprogram, internship eller kompetensutveckling tillgängliga.

  Frågor på studievägledningen relaterad till förskollärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till förskollärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till förskollärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till förskollärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till förskollärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till förskollärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till förskollärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till förskollärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till förskollärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till förskollärare

  Susan Rasheed

  Frågor på studievägledningen relaterad till förskollärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till förskollärare

  Frågor på studievägledningen relaterad till förskollärare

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en förskollärare:
  24 700 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  Magisterprogram i utbildningsvetenskap med inriktning verksamhetsutveckling, Högskolan i Gävle

  Magisterprogrammet i utbildningsvetenskap är ett program för dig som har en pedagogisk utbildning och som vill...

  Flera orter

  Barn- och ungdomspedagog, Humanistiskt Lärcentrum

  Samhället kommer att möta stora utmaningar inom skolväsendet under kommande år då skolan behöver utvidgas rejä...

  Distansutbildning

  Grundlärarprogrammet: Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3, Högskolan i Gävle

  Är du intresserad av att arbeta med barn i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, och vill vara med och u...

  Flera orter

  Förskollärarprogrammet, Högskolan i Gävle

  Förskolläraryrket är ett kvalificerat och stimulerande yrke för dig som vill leda målstyrda processer i underv...

  Flera orter

  Interkulturell lärarutbildning mot förskola förskoleklass och grundskolans tidigare år 210 hp

  Du får genom programmet kunskaper, färdigheter och praktiska erfarenheter som är centrala för arbete som lärar...

  Huddinge

  Lärare i förskoleklass och årskurs 1-3, Linköpings universitet

  Med denna lärarutbildning blir du den första läraren som barnen möter när de påbörjar sin skolgång.

  Flera orter

  Förskollärare, Linköpings universitet

  I förskolan står nyfikenhet, fantasi och lekfullt lärande i fokus. Som förskollärare följer och stödjer du de ...

  Norrköping

  Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3, 240 hp

  Är du intresserad av barn och barns lärande i de yngre åldrarna? Vill ha ett omväxlande yrke?

  Luleå

  Förskollärare 210 hp, Luleå Tekniska universitet

  Som förskollärare uppmuntrar du barns kreativitet. Du lär dig att utforska och utmana barns lärande. Förskollä...

  Luleå

  KI