https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

Författare – Utbildning och information

Här hittar du information om hur man utbildar sig till Författare samt relaterad information om hur mycket en Författare tjänar i lön, hur det är att jobba som Författare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Författare utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

Läs mer

Vad är och gör en Författare?

Författare skriver inte bara skönlitteratur i form av romaner och poesi. Bakom varje teaterpjäs eller dramatisering för TV, film eller radio finns en dramatiker eller manusförfattare. En annan stor grupp författare skriver fackböcker. Fackboksförfattare kan vara specialiserade inom något område, till exempel läroböcker, reseskildringar eller matlagning. Det finns också många författare som i huvudsak skriver för barn och ungdom.

Innan en författare kan börja skriva krävs ett omfattande insamlingsarbete. Författaren undersöker temat eller ämnesområdet och samlar in material. Ofta har man redan kunskap om det man ska skriva om men det krävs i allmänhet att man tar reda på betydligt mer. Detta gäller så väl skönlitterära författare som fackboksförfattare. Informationen kan inhämtas på väldigt många olika sätt, genom resor, samtal, läsandet av andras texter, och genom sociala medier. Kanske allra viktigast är förmågan att kunna göra observationer av människor och platser. När författaren har samlat ihop materialet är det dags att börja fundera på i vilken ordning saker och ting ska presenteras; det vill säga göra en disposition. Detta gäller för nästan allt skrivande.

För den som skriver dramatik för teater, eller film och TV-manus, är också dramaturgin viktig. Dramaturgi handlar bland annat om teknik för att göra en historia spännande och engagerande. Sedan vidtar själva skrivandet. Det är ofta en lång och mödosam process. I de allra flesta fall måste texten skrivas om många gånger innan materialet som blir som författaren vill ha det. Mycket tid går åt till att fundera, att pröva och överväga och att pröva igen. Arbetssättet varierar, de flesta använder datorn direkt men det förekommer fortfarande att man skriver för hand och sedan överför texten till datorn. Utöver webben, där mycket information finns, har många författare ett omfattande referensbibliotek. De flesta författare omger sig med synonymordböcker, ordböcker, rimlexikon, uppslagsböcker och faktaböcker i olika ämnen.

När författaren är färdig skickar han eller hon sitt manuskript till ett förlag. En lektör bedömer om boken ska ges ut eller inte. Om boken antas får författaren sig i allmänhet tilldelad en förlagsredaktör. Lektören och förlagsredaktören kan vara samma person. Redaktören föreslår ändringar, strykningar och omdisponeringar i samråd med författaren. Inom teatern och filmen har dramaturgen samma roll. Innan boken trycks går både författaren och korrekturläsare genom texten och rättar eventuella skriv- och språkliga fel och ser till att texten överensstämmer med originalet. Många författare arbetar hemma. Andra hyr en arbetslokal. Författare är så kallade fria yrkesutövare och har i allmänhet eget företag. Därför måste de ägna en del arbetstid åt bokföring och annan administration.

Arbetsuppgifter

Oavsett vad det är för test en Författare skriver så måste han eller hon, förutom att skriva texten, även

  • göra research och samla in fakta
  • göra en disposition
  • strukturera text
  • korrekturläsa
  • göra ändringar och skriva om
  • sälja in sig till förlag
  • viss marknadsföring på mässor
  • hålla seminarier

Var arbetar man?

De flesta författare arbetar som frilans i eget företag. Man kan även vara anställd inom media och publishing.

Videointervju med en Författare

Ingen videointervju för tillfället

Vilken utbildning krävs för att bli Författare

De flesta författare har ingen utbildning för yrket. Några har börjat skriva i unga år och fortsätter upp i vuxen ålder.

Att studera till Författare

Inom folkhögskolan finns ett flertal skrivarkurser och författarskolor (upp till 1 år) - både med särskild inriktning på skönlitterärt skrivande i tryckt form samt författande av dramatik för film eller teater. Detta har blivit en allt vanligare ingång till författaryrket. Även studiecirklar anordnade av studieförbund förekommer

Behörighetskrav för Författare

Studerar du på folkhögskola gäller att du har genomfört en godkänd gymnasieutbildning.

Studera till Författare utomlands

Mer information inom kort

Studier i Norge

Du kan läsa mer om hur man studerar till författare i Norge på Søk Utdanning.

Specialisering och inriktningar

Det är ganska vanligt att en Författare riktar in sig inom en viss gren av litteraturen, till exempel manus, skönlitteratur eller fakta. Om författaren har goda kunskaper i fler språk än svenska kan översättning av böcker eller teatertexter vara en inkomstkälla. Du kan läsa mer om Översättare.

Skillnad mot liknande yrken

En Redaktör arbetar på ett liknande sätt fast med ett övergripande ansvar för till exempel webb eller pint och kan arbetar med kommersiell eller redaktionell text på förlag, tidningar eller på webben.

Stipendier för Författare

Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

Kompetensutveckling för författare och skribenter

Frågor på studievägledningen relaterad till författare

Lön & Löneutveckling

Året 2012 tjänade en författare:
32 600 kronor per månad

Källa: SCB

...