https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Transport

 • Flygmekaniker/Flygtekniker – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Flygmekaniker/Flygtekniker samt relaterad information om hur mycket Flygmekaniker/Flygtekniker tjänar i lön, hur det är att jobba som Flygmekaniker/Flygtekniker, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Flygmekaniker/Flygtekniker utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Flygmekaniker/Flygtekniker?

  Skillnaden mellan mekaniker och tekniker ligger i att tekniker har längre, eftergymnasial utbildning och därför får ta ett större ansvar. Vid underhåll av flygmaskiner gör ofta mekaniker mindre tillsyn och service samt rutinarbeten. En flygtekniker gör dessutom felsökning, inspektioner samt funktionskontroller som kräver större systemkännedom.

  Man kan exempelvis vara anställd hos de civila flyg - och helikopterbolagen, flygvapnet, inom flygindustrin eller inom fristående flygtekniska verkstäder. Arbetsuppgifterna skiljer sig åt beroende på var man arbetar.

  Efter ett visst antal flygtimmar ska motorer, flygplan och helikoptrar ses över. Behovet av tillsyn styrs av den flygtid som exempelvis motorn eller flygplanet är godkänd för. Dagligen måste en omfattande översyn göras. Vid översynen arbetar man som flygmekaniker/flygtekniker efter manualer och föreskrifter som beskriver vad som ska göras och på vilket sätt. Varje detalj utsätts för röntgen och/eller spricksökning, det senare via sonder som mäter godsets motstånd. Ökar motståndet har godset sannolikt en spricka och detaljen åtgärdas eller byts ut. I arbetet använder de olika handverktyg, specialverktyg och mätinstrument.

  Flygtekniker har certifikat för att kontrollera en eller flera flygplanstyper. Certifikaten utfärdas av Luftfartsstyrelsen. En utbildad flygmekaniker kan efter praktik ansöka till Luftfartsstyrelsen om EASA 66 AML-licens, kategori A och en flygtekniker kan ansöka om EASA 66 AML-licens, kategori B1 och/eller B2.

  Som flygmekaniker kan man både arbeta självständigt och i grupp med flera flygmekaniker och flygtekniker. I en grupp kan man rotera mellan olika arbetsuppgifter. Flygmotormekaniker har ofta en flygteknisk utbildning i botten och har sedan vidareutbildning via det företag man arbetar i. Flygmekanikern kan också vara t.ex en före detta bilmekaniker som lärts upp på plats via handledd praktik och interna och externa utbildningar. För svetsare krävs licens för varje slags metall man arbetar i. Om tre månader gått utan att man arbetat i ett visst material, måste man avlägga förnyat prov för licens. Såväl svets- och lödningskunskaperna testas årligen.

  Företag i branschen har certifikat enligt EASA (Europacertificat), är godkända av Luftfartsstyrelsen, av USAs luftfartsmyndighet samt av luftfartsmyndigheten i varje land vars flygbolag man utför service och reparationer för. Flygmekaniker arbetar också sida vid sida med flygplanselektrikerna, som arbetar med installation och underhåll av flygplanens kablage och elsystem och oftast är svagströmselektriker i botten, och flygplansplåtslagarna. På flera arbetsplatser krävs svenskt medborgarskap för att få arbeta. Vid arbete på flygplatser kontrolleras om man är dömd för brott som bedöms innebära risk för terroristverksamhet.

  Arbetsuppgifter

  Dagligen måste en omfattande översyn göras. Vid översynen arbetar man som flygmekaniker/flygtekniker efter manualer och föreskrifter som beskriver vad som ska göras och på vilket sätt. Till exempel

  • ses motor, roder, bränslesystem över och komponenter byts ut
  • går man igenom hela flygplanet eller helikoptern
  • demonteras hela motorn vid motoröversyner
  • kontrollerar flygteknikern att arbetet är korrekt utfört
  • dokumentera alla arbetsmoment i minsta detalj

  Var arbetar man?

  Som flygmekaniker och flygtekniker kan man vara anställd hos de civila flyg- och helikopterbolagen, flygvapnet, inom flygindustrin eller inom fristående flygtekniska verkstäder. 

  Videointervju med en Flygmekaniker/Flygtekniker

  Vilken utbildning krävs för att bli Flygmekaniker/Flygtekniker

  Utbildning till flygmekaniker finns inom gymnasieskolan på Fordonsprogrammet och NV-programmet inriktning flygteknik. Den civila utbildningen av flygmekaniker och flygtekniker baseras på krav från Luftfartsstyrelsen och bygger numera på europeiska krav, EASA. Därför bör man kontrollera att den skola man skall söka till har EASA-tillstånd.

  Att studera till Flygmekaniker/Flygtekniker

  På Högskolan finns några ingenjörsutbildningar där man kan välja inriktning mot flygteknik, till exempel flygingenjörsprogrammet. Man ka också välja kurser i aerodynamik och flygmekanik.

  Behörighetskrav för Flygmekaniker/Flygtekniker

  Eftersom flygmekaniker och flygtekniker utbildas på gymnasiet gäller behörighetskraven för gymnasiet.

  Studera till Flygmekaniker/Flygtekniker utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan hitta relevanta utbildningar till flygtekniker i Norge på Søk Utdanning.

  Specialisering och inriktningar

   Skillnaden mellan flygmekaniker och flygtekniker är att tekniker har längre, eftergymnasial utbildning och därför får ta ett större ansvar.

  Skillnad mot liknande yrken

  Se även Fordonsmekaniker är ett samlingsnamn för alla som analyserar, reparerar och utför service och underhåll på fordon samt arbetsmaskiner eller Lastbils- och maskinmekaniker arbetar med tunga fordon.

  Stipendier för Flygmekaniker/Flygtekniker

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Inga traineeprogram, internship eller kompetensutveckling tillgängliga.

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en flygmekaniker:
  27 200 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  Fortum-stortavla