https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Veterinär & Djurvård

 • Fiskodlingsarbetare – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Fiskodlingsarbetare samt relaterad information om hur mycket Fiskodlingsarbetare tjänar i lön, hur det är att jobba som Fiskodlingsarbetare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Fiskodlingsarbetare utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Fiskodlingsarbetare?

  Fiskodlingarna finns främst i glesbygden och odling sker i hav, dammar och i insjöar. Mana odlar oftast regnbågslax som är den allra vanligaste odlingsfisken men även den populäraste matfisken. Andra laxfiskar och ål odlas också. I svenskt vattenbruk förekommer även odling av kräftor, ostron och musslor.

  Arbetet som fiskodlingsarbetare, eller fiskodlare, handlar om praktiska uppgifter i samband med olika stadier i fiskodlingen, från rom kläckning till slakt. Utfordring av fisken, kontroller av dess hälsotillstånd, märkning och utsättning av fiskyngel ingår i jobbet. Man håvar, väger och sorterar fisken och hjälper till med infångande och slakt av fisk. Även vattenanalyser och underhåll av instrument och maskiner som används vid odlingen ska skötas.

  Hälsokontrollen av fiskyngel och fisk är viktig. Små förändringar i utseende kan vara symptom på sjukdom eller bakterieangrepp som i vissa fall snabbt kan sprida sig till hela beståndet. Efter att fisken slaktats ska den eventuellt vidareförädlas, till exempel genom rökning. Sådana uppgifter liksom packning och transport kan också ingå som en del i jobbet. Beroende på hur stor fiskodlingen är kan man även ha bisysslor inom till exempel skogs- och jordbruk. Jourtjänst kan förekomma.

  Arbete med fiskodling kan även medföra administrativa uppgifter till exempel att ansöka om tillstånd för odling eller utplantering av fisk. Det kan handla om marknadsföring och försäljning och den bokföring som tillhör dessa arbetsuppgifter. Ett annat område är avelsarbetet för att få fram så bra fisk som möjligt. Dessa uppgifter kräver specialkunskaper inom områden som fiskbiologi, lagstiftning och ekonomi. Den som leder arbetet på en fiskodlingsanläggning kallas fiskmästare.

  Arbetsuppgifter

  Arbetet som Fiskodlare är mycket praktiskt inriktat med uppgifter som bland annat

  • utfordring och hälsokontroller av fisk
  • märkning
  • utsättning av yngel
  • håva, väga, sortera och slakta fisk
  • vattenanalyser
  • koll av instrument och maskiner

  Var arbetar man?

  Fiskodlingsarbetare arbetar på vattenbruksföretag. Dessa är ofta enmansföretag, eller åtminstone mycket små företag. 

  Videointervju med en Fiskodlingsarbetare

  Vilken utbildning krävs för att bli Fiskodlingsarbetare

  För att få anställning som fiskodlingsarbetare krävs ofta grundutbildning i vattenvård. Sådan kan man få inom ramen för gymnasieskolans Naturbruksprogram. Lokala inriktningar mot vattenvård kan finns i olika kommuner. Utbildning kan också finnas på vissa folkhögskolor. Det finns också fiskevårdsutbildning inom högskolan. Fiskevårdsprogrammet är en biologiutbildning med fiske- och vattenvårdsinriktning. Utbildningen ges vid Göteborgs universitet och är på tre år. Antagning sker vartannat år.

  Att studera till Fiskodlingsarbetare

  Att studera till Fiskodlare betyder att få vara mycket utomhus och varva praktiskt arbetet med teoretisk undervisning,

  Behörighetskrav för Fiskodlingsarbetare

  Eftersom fiskodlingsarbetare utbildas på gymnasiet gäller behörighetskraven för gymnasiet.

  Studera till Fiskodlingsarbetare utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Fiskodlingsarbetare i Norge på Søk Utdanning.

  Specialisering och inriktningar

  En Fiskodlare kan bli Fiskmästare. För att bli Fiskmästare krävs erfarenhet av fiskodling och ibland även påbyggnadsutbildning inom området.

  Skillnad mot liknande yrken

  Fiskare är ett annat yrke, men då fiskar man fisken i havet.

  Stipendier för Fiskodlingsarbetare

  Vi saknar information om stipendier för Fiskodlingsarbetare

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Inga traineeprogram, internship eller kompetensutveckling tillgängliga.

  ...
  Management of Fish and Wildlife Populations - 120 credits, Sveriges lantbruksuniversitet SLU

  Want to contribute to the sustainable management of the world's fish and wildlife resources? The program prepa...

  Umeå

  Piraja