https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080662/us/oxi6ojmpek5gwkt4be4f.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080861/us/lxnptlcposq8zsrbkxgh.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1642154358/us/husql7w6xgri9dl61kvy.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Jord, skog & trädgård

 • Fiskare – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Fiskare samt relaterad information om hur mycket Fiskare tjänar i lön, hur det är att jobba som Fiskare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Fiskare utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Fiskare?

  Kustfiske och insjöfiske bedrivs av Fiskare med mindre båtar och med mindre besättning, oftast en eller två man. Resorna pågår under kortare tid, ofta över dagen. Fångstredskapen är mindre och annorlunda än vid havsfiske: olika typer av nät, bottengarn, ryssjor och krokredskap är vanliga. Fisken sorteras och packas oftast ute till sjöss eller havs. Ibland rensas den också. I hamn levereras fisken till uppköpare. Till arbetet hör att underhålla fångstredskap och båt. Inför varje fisketur måste förberedelser göras. Mat och vatten ska provianteras, bränsle fyllas på och fisklådor och redskap ska tas ombord.

  Fiskaryrket är geografiskt begränsat till kuster och vissa större insjöar. Om det går att försörja sig som fiskare beror bland annat på tillgång på fisk, fiskekvoter som måste följas, och vilket pris man får för fisken när man säljer den. Utrustningen - båt, nät, teknisk apparatur med mera är mycket kostsam och måste underhållas regelbundet. Arbetet som yrkesfiskare är fysiskt krävande. Arbetstiderna är ofta oregelbundna. Nattarbete och dygnet runt-tjänstgöring är vanligt. Arbetet är också ojämnt fördelat över året, bland annat beroende på marknadens efterfrågan och tillgången på fisk.

  För att bli yrkesfiskare, och arbeta som skeppare ombord på ett fiskefartyg, krävs yrkesfiskelicens som man ansöker om hos länsstyrelsen. För att få en sådan krävs att inkomsten från fisket utgör en betydande del av den sökandes totala inkomst. Den som enbart är medhjälpare på ett fiskefartyg behöver ingen licens. Fiskeriverket har mer information om yrkesfiskelicens

  Arbetsuppgifter

  Att vara fiskare är ett fysiskt krävande arbete, följande arbetsuppgifter kan ingå

  • förbereda linor, fiskeredskap och proviant
  • fiske
  • packning
  • rensning
  • sortering
  • transport
  • försäljning

  Var arbetar man?

  En Fiskare kan arbeta på mindre båtar, eventuellt en egen båt eller som så kallad Yrkesfiskare inom fiskenäringen/industrin, då ofta större fiskefartyg.

  Videointervju med en Fiskare

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Fiskare

  Det finns vissa utbildningar riktade mot arbete som yrkesfiskare. Inom gymnasieskolans Naturbruksprogram kan det finnas möjlighet att bland de valbara kurserna välja Fisketeknik. Vid Öckerö gymnasieskola finns Fiske- och sjöfartstekniskt program. En av utbildningens tre inriktningar syftar till arbete ombord på fiskefartyg. Programmet har från och med 2007 riksintag. Vid Vildmarksgymnasiet i Unnaryd finns en utbildning för yrkesfiske i insjöar. Denna utbildning kommer att ha riksintag från och med höstterminen 2008.

  Att studera till Fiskare

  Det finns vissa formella krav på utbildning och behörigheter på den som arbetar som Yrkesfiskare. Alla Yrkesfiskare måste ha genomgått en obligatorisk säkerhetsutbildning. Denna ska förnyas vart femte år. Många som i dag är verksamma inom yrket har inte gått någon utbildning för att bli fiskare. Det är till exempel vanligt att yrket gått i arv i generationer och att man bara hugger i. De flesta Yrkesfiskare som är egna företagare har börjat som medhjälpare på ett fiskefartyg

  Behörighetskrav för Fiskare

  Förutom kraven som ställts upp ovan finns inga direkta behörighetskrav.

  Studera till Fiskare utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Fiskare i Norge på Søk Utdanning.

  Specialisering och inriktningar

  De två inriktningar som finns är eget fiskeri eller industrifiske, se ovan i avsnittet "Vad gör en Fiskare?"

  Skillnad mot liknande yrken

  En Fiskodlingsarbetare är också en typ av Fiskare som arbetar med praktiska uppgifter i samband med olika stadier i fiskodlingen.

  Stipendier för Fiskare

  Vi saknar information om stipendier för fiskare

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Inga traineeprogram, internship eller kompetensutveckling tillgängliga.

  ...
  Fazer, banner stortavla