https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1606474228/us/rwgcirkqfbiksnnwouef.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095695/us/gdymf3yyctxppatenfrz.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095586/us/suz55rrazzlpg8y02dwc.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095445/us/mgxc7pqr2o6zqgcwalij.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412341/us/waztxtibxbtgek3gqmk7.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095335/us/igemfsbg4fm09ifnvfnn.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095221/us/tyodxznantzil5jjobjf.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095096/us/hs20wb7zlspwprpiwvun.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1608119246/us/oci1shzjkag6gx42t1xb.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412432/us/lmgrcadk0ej6lmn9xexj.jpg
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Båt, hav och sjö

 • Fartygsbefäl – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Fartygsbefäl samt relaterad information om hur mycket Fartygsbefäl tjänar i lön, hur det är att jobba som Fartygsbefäl, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Fartygsbefäl utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Fartygsbefäl?

  En befälhavare eller skeppare är högste chef på fartyget och har det övergripande ansvaret ombord. Befälhavaren ska se till att fartyget framförs och navigeras på ett säkert sätt. Man ansvarar också för att fartyget är i sjövärdigt skick, vilket bland annat innebär att fartyget är lastat och bemannat enligt aktuella säkerhetsbestämmelser. Det yttersta ansvaret för besättningen, passagerarna och lasten vilar också på befälhavaren.

  Arbetsuppgifterna skiljer sig beroende på hur stort fartyget är, hur stor besättningen är och vilken last fartyget har. Som befälhavare har man också många administrativa uppgifter, har möten med andra chefer ombord, delegerar uppgifter och fattar beslut. På steget under befälhavaren i hierarkin på svenska båtar finns styrman som antingen är överstyrman eller andrestyrman. Överstyrman och andrestyrman turas om med befälhavaren att föra och navigera fartyget från bryggan. De övervakar lastning och lossning, ser till att säkerhetsbestämmelserna följs när man hanterar farlig last och kontrollerar att fartyget lastas på rätt sätt och inte får fel balans. De bär också ansvaret för akutsjukvården ombord kan ligga på någon av styrmännen.

  Arbetsmiljön ombord på ett fartyg är speciell på flera sätt. På bryggan kan det vara både fysiskt och psykiskt ansträngande. Den som sköter navigeringen har ett stort ansvar och i hårt väder med dålig sikt är det mycket pressande att navigera ett fartyg genom trånga passager. Nere på däck och i lastrummet vibrerar och bullrar det. Särskilt bullrigt och dålig luft är det på bildäck. Som styrman dirigerar man trafiken när fordonen ska köra av och på bildäck. Arbetstiderna varierar mellan olika fartyg. Sjöfolk arbetar oftast efter principen att man är till sjöss lika länge som man är ledig i land. På de oceangående fartygen kan det handla om flera månader i sträck. Det vanligaste är dock perioder på fyra till sex veckor till sjöss.

  Arbetsuppgifter

  Fartygsbefäl måste ha en förmåga att hantera mycket information samtidigt, kunna organisera och prioritera. Yrket innebär arbetsledande uppgifter måste de också vara bra på att kommunicera med medarbetare. Som fartygsbefäl bor och arbetar man ombord på fartygen under långa sammanhängande perioder.

  Var arbetar man?

  Fartygsbefäl har sin arbetsplats på ett fartyg med är anställd av ett rederi.

  Videointervju med en Fartygsbefäl

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Fartygsbefäl

  Sjökaptensprogrammet på Sjöfartshögskolan i Kalmar eller Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Båda utbildningarna är tre år långa och till för dem som redan har matrosbehörighet. Det finns också kortare utbildningar för fartygsbefäl vid ovan nämnda högskolor.

  Att studera till Fartygsbefäl

  Utbildningen till Sjökapten är tre år lång och till för dem som redan har matrosbehörighet. Den som saknar matrosbehörighet kan istället gå ett fyraårigt program, där 12 månaders praktik ingår i utbildningen.

  Behörighetskrav för Fartygsbefäl

  Behörighetskraven för utbildningar till fartygsbefäl, det vill säga Sjökapten, hittar du i områdesbehörighet A7.

  Studera till Fartygsbefäl utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan hitta relevanta utbildningar till fartygsbefäl i Norge på Søk Utdanning.

  Specialisering och inriktningar

  Man kan söka arbete över hela världen och vill man jobba i land kan man som Fartygsbefäl ha möjlighet till att öka olika arbeten, till exempel som hamnadministratör, lots, skeppsmäklare alternativt skeppsklarerare eller tjänsteman på ett rederi. Andra områden är skolor eller myndigheter som har anknytning till sjöfart.

  Skillnad mot liknande yrken

  Se också Lots som navigerar och styr olika fartyg genom trånga passager längs med de svenska kusterna. Som Lots bor man hemma men arbetar till sjöss.

  Stipendier för Fartygsbefäl

  Vi saknar information om stipendier för Fartygsbefäl.

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Internship och traineeprogram inom YRKE

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en fartygsbefäl:
  39 100 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  Diplomutbildning: Fartygsbefälsexamen Klass VII, Medborgarskolan

  Funderar du på att köra båt yrkesmässigt? Fartygsbefälsexamen Klass VIII krävs för kommersiell trafik till yrk...

  Stockholm

  Sjökapten, Högskolan på Åland

  Sjökaptensutbildningen förbereder dig för en karriär som sjöbefäl ombord på fartyg. Programmet passar dig som ...

  Mariehamn

  Kurser hos Internationella Båtskolan

  Internationella Båtskolan är en del av Stenhardt Marin AB. Förutom egna arrangemang så levererar vi utbildning...

  Stockholm

  BicFortum-stortavla