https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Ingenjör

 • Elkraftsingenjör - Utbildning / Yrke

  Hela samhället är beroende av energi. Energi behövs i vardagen för uppvärmning, belysning och som drivmedel. Energi behövs också i allt större mängd inom industrin, inom jordbruket, i transportnäringen och i tjänstesektorn . En ingenjör inom elkraft och energi arbetar ofta på ett företag som producerar och/eller distribuerar elkraft.

  Läs mer

  Vad gör / är en ingenjör inom elkraft och energi?

  En ingenjör som arbetar inom elkraft och energi kan ha varierande utbildningsbakgrund och syssla med många olika uppgifter, allt från konstruktion av elkraftsutrustning till service och underhåll av denna. Elkraftsingenjören kan antingen jobba på ett företag som producerar och/eller distribuerar elkraft eller hos en tillverkare av elkraftsutrustning.

  Konstruktörer inom elkraftsområdet är ingenjörer som tar fram förslag till ny eller förbättrad elkraftsutrustning. Det kan vara till exempel högspänningskablar, transformatorstationer eller hela elsystem. Ingenjören föreslår hur den nya produkten ska konstrueras och vilka material som behövs. Då måste hänsyn tas även till hur mycket produkten får kosta samt att den är lätt att underhålla. Att göra ritningar och beräkningar är en stor del av arbetsuppgifterna. Till hjälp används vanligtvis datorstödd ritning, CAD (Computer Aided Design). Ofta görs prototyper (modeller) av den planerade produkten som testas noga innan de eventuellt börjar tillverkas. Det är vanligt att arbetet sker inom ramen för olika projekt, ofta är elkraftsingenjören projektledare.

  Kundservice kan också ingå i ingenjörens arbetsuppgifter. Det kan handla om att utifrån kundens önskemål skräddarsy tjänster och produkter. På så sätt är ingenjören en del av marknadsföringen av produkten och måste vara kunnig inom såväl teknik som ekonomi. Det kan också innebära att ge råd eller hålla i utbildning för kunden om hur produkten ska skötas och underhållas. Det är vanligt att kunden köper en kombination av tjänster - det vill säga både själva utrustningen/produkten och servicen/underhållet av densamma. En vanlig kund är elkraftsbolag som säljer och/eller distribuerar elenergi till hushåll och företag.

  Vad krävs för utbildning för att bli ingenjör inom elkraft och energi?

  Vilka utbildningskrav som ställs för att få jobb som ingenjör inom elkraftområdet varierar mycket beroende på befattning och företag. Ett minimum är numera oftast ingenjörsexamen på högskolenivå. Utbildning till elektroingenjör finns på flera orter i landet.

  Eftersom kompetenskraven inom den tekniska industrin hela tiden blir högre efterfrågas det numera ofta civilingenjörsutbildning.

  ...
  Elkraftsingenjör - Projektering och beredning, Yrkeshögskolan Syd

  Ett modernt samhälle ställer krav på hållbara och säkra elanläggningar. Utbildningen till Elkraftsingenjör ger...

  Hässleholm

  Elkraftingenjör – produktion, distribution och miljö, Arboga kommun

  Som elkraftingenjör inom starkströmsområdet kommer dina arbetsuppgifter att vara kopplade till det företag du ...

  Arboga

  Högskoleingenjör Elkraftteknik 180 hp, Luleå Tekniska universitet

  Var med och utforma morgondagens elenergisystem till långsiktiga och miljömässigt hållbara system. Nya metoder...

  Luleå

  Piraja