https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Pedagogik

 • Elevassistent– Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Elevassistent samt relaterad information om hur mycket Elevassistent tjänar i lön, hur det är att jobba som Elevassistent, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Elevassistent utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Elevassistent?

  Elevassistenter arbetar i skolan med barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd. Det kan handla om läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och funktionsnedsättning. Ofta är elevassistenten anställd som stöd till en elev i klassen, men denne kan även arbeta som stöd i barngrupp och i skolklass.

  Elevassistenten finns med som en extra resurs för eleven i skolan. Jobbet kan gå ut att hjälpa eleven att följa med i undervisningen, kanske med särskilda hjälpmedel. Elevassistenten kan också arbeta med elever som deltar i särskilda grupper, eller finnas till i klassrummet som stöd i klassrumssituationen.

  Elevassistenten ska hjälpa eleven på ett sådant sätt att barnet, trots eventuella svårigheter, ska ges förutsättningar att klara skolan som andra barn. Det krävs därför en god förmåga att vara lyhörd inför elevens behov och önskemål. Det behövs även kunskaper om hur olika funktionsnedsättningar kan påverka elevens lärande. Elevassistenten bör vara väl förtrogen med skolans läroplan och andra dokument som styr skolans verksamhet.

  Den ansvarige läraren har huvudansvaret för hur arbetet i klassrummet bedrivs. Elevassistenten måste ha god förmåga att samarbeta med både lärarna och övrig personal i skolan, fritidspedagoger, speciallärare, skolkökspersonal och skolledare. Samarbetet är nödvändigt för att kunna stödja eleven på bästa sätt. Elevassistenten deltar ofta under elevens hela skoldag, även på rasterna och under fritidsverksamheten.

  Elever som har någon form av funktionsnedsättning är ofta berättigade till att ha en assistent både under lektionstid och i fritidsverksamheten. Många elevassistenter arbetar på särskolor eller specialskolor. Ett arbete som elevassistent kan vara en bra start för dig som funderar på att utbilda dig till lärare.

  Arbetsuppgifter

  Arbetsuppgifterna varierar en del mellan olika skolor och en Elevassistent kan ha följande arbetsuppgifter

  • stödja och hjälpa elever
  • arbeta enligt läroplanen
  • sätta mål för elevers framsteg
  • informera och hjälpa med individuella hjälpmedel
  • arbeta i grupp och enskilt
  • samtal med föräldrar, lärare och arbetsgrupp i och utanför skolan

  Många elevassistenter arbetar på särskolor eller specialskolor men Elevassistenter arbetar även i på grund- och mellanstadiet.

  Videointervju med en Elevassistent

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Elevassistent

  Elevassistenter kan ha olika utbildningsbakgrund. Gymnasieutbildning och eventuellt separat utbildning kring den funktionsnedsättning eleven har är vanliga krav från skolorna.

  Att studera till Elevassistent

  Inom ramen för kommunal vuxenutbildning ges utbildning till elevassistent i ett antal kommuner. Det finns en nationell kursplan för utbildning till elevassistent inom ramen för kommunala vuxenutbildningen. Kommunernas studie- och yrkesvägledare kan ige mer information.

  Behörighetskrav för Elevassistenter

  Ifall du läser barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet krävs grundläggande behörighet för gymnasiet.

  Studera till Elevassistentutomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan hitta relevanta utbildningar till Elevassistent i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Läs mer under lärare för passande magister- och masterprogram

  Specialisering och inriktningar

  Elevassistenter kan å vidare och studera till Lärare eller specialpedagog.

  Skillnad mot liknande yrken

  En Speciallärares arbete kan likna en Elevassistents. Speciallärare underlättar inlärningen i skolan för de elever som har behov av särskilt stöd. 

  Stipendier för Elevassistenter

  Vi saknar information om stipendier för elevassistenter.

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Inga traineeprogram, internship eller kompetensutveckling tillgängliga.

  Frågor på studievägledningen relaterad till elevassistent

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en elevassistent:
  21 200 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  Barn och ungdom, Cady Training Academy

  Denna kurs är för dig som redan är utbildad till ett relevant yrke eller har relevant arbetslivserfarenhet och...

  Distansutbildning

  Lärarassistent, Cady Training Academy

  Lärarassistenter arbetar i skolan och hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen...

  Distansutbildning

  Elevassistent, Cady Training Academy

  Vill du arbeta med barn inom förskola, skola eller ungdomar? Vill du hjälpa elever att nå sina mål i skolan sa...

  Distansutbildning

  Certifierad Personlig Assistent, Academy Online

  Att jobba som personlig assistent innebär att varje dag få göra skillnad för en annan människa. Det är svårt a...

  Distansutbildning

  Certifierad elev- och lärarassistent, Academy Online

  Vill du arbeta i skolan som ett stöd för elever och lärare? Då är det denna utbildning du letar efter. Vår utb...

  Distansutbildning

  Studiehandledare, Cady Training Academy

  Som studiehandledare hjälper du elever som har annat modersmål än svenska med deras kommunikation inom skolan....

  Distansutbildning

  Barn & Fritid – IAS (individuella studier), Klassrum, Lärling, distans, Astar

  Efterfrågan på personal inom barnomsorgen kommer att vara stor eftersom barnkullarna blir större samtidigt som...

  Flera orter

  Barnskötare & elevassistent – Distans, Klassrum, Lärling, Flex , Astar

  Som barnskötare och elevassistent hjälper du barnen den första biten av vägen i livet. Din uppgift är därför a...

  Stockholm

  Lärarassistent, Ljungskile folkhögskola

  Utbildningen Lärarassistent är en ettårig yrkesutbildning för dig som vill jobba med barn och ungdomar och sam...

  Ljungskile

  Lärar- och elevassistentutbildning, Brunnsvik Folkhögskola

  Utbildningen syftar till att skapa förutsättningar för ett professionellt förhållningsätt till yrket.

  Flera orter

  Kvinnofridslinjen