https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Ekonomi, handel & administration

 • Controller – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Controller samt relaterad information om hur mycket Controller tjänar i lön, hur det är att jobba som Controller, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Controller utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Controller?

  En Controller analyserar information om det ekonomiska resultatet, gör prognoser och ser till att ledningen får den ekonomiska information som behövs för att driva verksamheten. Controllern fungerar också som rådgivare. Som controller kan man ha olika inriktning, till exempel vara affärsinriktad eller inriktad på redovisning och arbeta med bokslut.

  Controller, eller styrekonom, är en ekonom med inriktning på verksamhetsstyrning, huvudsakligen med hjälp av ekonomiska mått. Controllerns yrkesroll varierar beroende på den aktuella organisationens behov, men innehåller ofta analys av nyckeltal, organisations-, affärs- och logistikfrågor. Controllern ses åtminstone i Sverige som en resurs för ledningen och kan sitta i ledningsgrupp eller motsvarande.

  Controllern använder data från bokföringen, men minst lika viktigt är uppgifter från andra källor såsom personalsystem, produktionssystem och uppgifter som hämtas in separat. Analysen av dessa uppgifter kräver god kunskap om datasystem och god analytisk förmåga. En viktig del av arbetsuppgifterna är också att förmedla uppgifter inom organisationen och att påverka så att analyserna leder till förändring i önskad riktning. I detta ligger att vara diskussionspartner till chefer och andra beslutsfattare. Yrkesrollen kräver därför också ett mått av pedagogisk förmåga och ledarskap.

  Ibland får controllern uppgifter som ligger klart utanför det som är traditionellt arbete för en ekonomiavdelning, till exempel mer omfattande utredningar om produkters utvecklingsmöjligheter. Controllern har i Europa en något mer specialiserad yrkesroll än i USA, där controllern också kan ha ansvar för externredovisning, kassaflöde, internrevision med mera.

  Arbetsuppgifter

  Controllerns huvudsakliga arbetsuppgifter är att analysera, att följa upp resultat, att bevaka lönsamheten, att se till företagets inre effektivitet samt att medverka i utveckling och skötsel av företaget. Uppgifterna och placeringen i organisationen varierar starkt beroende på organisationens behov och ledningsfilosofi. Oftast rapporterar controllern direkt till enhetens chef; en divisionscontroller rapporterar till divisionschefen etc., men controllern kan också rapportera direkt till ekonomichefen. Controllers finns i många företag, men förekommer också i statlig förvaltning och i kommuner. Arbetsuppgifterna innehåller i regel

  • budgetering
  • budgetuppföljning
  • periodiska rapporter
  • prognoser
  • lönsamhetsuppföljningar
  • analyser
  • granskning av investeringsärenden
  • utveckling av rutiner och system
  Utredningar är också en mycket vanlig arbetsuppgift. Controllern deltar ibland i arbetet med redovisning och bokslut.

  Var arbetar man?

  Det finns också gott om jobb inom olika grenar av yrket. Det gör att controllern kan röra sig inom olika branscher inom näringslivet och offentliga sektorn. Controllerns tillhör ekonomiavdelningen.

  Videointervju med controller

  I denna intervju får du reda på vad en controller gör och vilken typ av person man bör vara för att arbeta som controller. Intervjun är 1 minut och 41 sekunder lång.

  Vilken utbildning krävs för att bli Controller

  Det förekommer att en controller inte har någon akademisk utbildning, utan utbildat sig internt genom arbetsgivaren. Men ju mer avancerade arbetsuppgifterna blir överlag, desto mer utbildning krävs. Det förekommer att en controller inte har någon akademisk utbildning, utan utbildat sig internt genom arbetsgivaren. Men ju mer avancerade arbetsuppgifterna blir överlag, desto mer utbildning krävs.

  Att studera till Controller

  Många som arbetar som controller är utbildade civilekonomer. Men när arbetsuppgifterna handlar mindre om ekonomi och mer om analys förändras också kraven på utbildning och kompetens. Samtidigt försvinner en del traditionella arbetsuppgifter inom ekonomi på grund av bättre teknikstöd. Därför är det inte säkert att man behöver vara ekonom för att jobba som controller - om man kan verksamheten kan man lära sig ekonomi medan man jobbar. Generellt gäller att det är bra att ha kunskap om verksamhetsstyrning, kommunikation och ledarskapsfrågor.

  Behörighetskrav för Controller

  Behörighetskraven för utbildningar till Controller bygger på de krav som ställs på ekonomer eftersom de flesta controllers är utbildade ekonomer i grunden. Du hittar behörighetskraven för ekonomer i områdesbehörighet A4.

  Studera till Controller utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan hitta relevanta utbildningar till Controller i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Läs mer under ekonom för passande magister- och masterprogram

  Specialisering och inriktningar

  Det finns några olika inriktningar för Controller:

  • En Business Controller är en affärsekonom med mycket stark inriktning mot styrning av företagets affärer och marknadsföring, alltså mot gränssnittet mellan företaget och marknaden. Uppföljning av konjunkturer och nya lagars inverkan på företaget kan ingå i uppgifterna.
  • En Accounting Controller liknar mer befattningen redovisningschef. Dessutom förekommer mer och mer efterledet -controller i befattningar som inte gäller ekonomi, som till exempel personalcontroller och kvalitetscontroller. Dessa yrkesroller kan variera starkt, men beteckningen controller brukar indikera att rollen innehåller analys och rådgivning.

  Skillnad mot liknande yrken

  Se Redovisningschef och Redovisningscontroller, som ser till att siffrorna kommer fram, medan verksamhetscontrollern använder siffrorna, både redovisningens och andra. Redovisningscontrollern behöver ha ekonomi- och systemkompetens, medan verksamhetscontrollern behöver verksamhets-, affärs-, och ekonomikompetens.

  Stipendier för Controller

  Se stipendier under civilekonom/ekonom

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Internship och traineeprogram inom ekonomi
  Kompetensutveckling inom ekonomi

  Frågor på studievägledningen relaterad till controller

  Lön & Löneutveckling

  Året 2014 tjänade en controller:
  43 700 kronor per månad

  ...
  Ekonomi, Commerce, Diploma 8 mån, kandidat, 2 år - Curtin University Singapore, STUDIN – Study International

  Curtin University erbjuder utbildningar som är anpassade efter -och har nära samarbeten med det internationell...

  Singapore

  International Business, 1-3 år – Regent’s University, London, STUDIN – Study International

  Regent’s University erbjuder studier på den högsta nivån i en internationell miljö där du som student är i fok...

  Flera orter

  Business and management, 3 år – University of Portsmouth, STUDIN – Study International

  Att studera på University of Portsmouth i England innebär att du får en utbildning från ett riktigt bra univer...

  England

  John Cabot University, EduPlanet

  John Cabot University är något så unikt som ett amerikanskt college som ligger i Italien. Detta innebär fantas...

  Flera orter

  Ekonomprogrammet, Högskolan i Gävle

  Jobba med samhällets motor! Vi behöver nya hungriga ekonomer som vill vara med och visa att ekonomi kan använd...

  Flera orter

  Piraja