https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1651743840/us/euelsqftzxz6mksr5tje.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1651743954/us/g2tmr3ikniu9frxh5ahq.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Bygg, anläggning & fastighet

 • Byggnadsplåtslagare – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Byggnadsplåtslagare samt relaterad information om hur mycket Byggnadsplåtslagare tjänar i lön, hur det är att jobba som Byggnadsplåtslagare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Byggnadsplåtslagare utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Byggnadsplåtslagare?

  Byggnadsplåtslagare heter ibland endast Plåtslagare och arbetar mestadels ute på byggarbetsplatser men utför också arbeten i verkstaden. Vanliga arbetsuppgifter är att montera tak- och fasadbeklädnader av plåt. Vid plåtbeklädnad av fasader kan de även tilläggsisolera och ibland måla monterade plåttak. I verkstaden tillverkar byggnadsplåtslagarna plåtdetaljer efter ritningar eller egna måttagningar. Det kan till exempel gälla tillverkning av beslag, lister, fönsterbleck med mera. De arbetar med material som till exempel lackerad plåt, koppar, rostfri stålplåt, bly eller zink och använder både handverktyg och maskiner. Föremålen monterar de sedan oftast själva på byggnaden. Numera är dock en hel del av byggnadsplåtslagarens arbetsmaterial fabrikstillverkat, exempelvis hängrännor och stuprör.

  Plåtslagarna utför också underhållskontroller av tidigare utförda plåtarbeten på tak och fasader. Vid kontrollen skriver man besiktningsprotokoll och föreslår lämpliga underhållsåtgärder om det behövs.

  Den nya så kallade lättbyggnadstekniken innebär att husstommar byggs i tunnplåt i stället för i trä. Det innebär att man minimerar risken för fukt- och mögelskador. Därmed kan en arbetsuppgift för byggnadsplåtslagare i framtiden bli att montera hela husstommar. Byggnadsplåtslagare arbetar i självstyrande arbetslag av varierande storlek. De kan också arbeta ensamma och utför då arbetet självständigt, ofta utifrån en arbetsbeskrivning. För att inte skada känsliga takmaterial vid nedtagning av snö och is på vintern anlitas byggnadsplåtslagare för att skotta snö från taken.

  Byggnadsplåtslagare arbetar ofta på höga höjder så man bör inte vara höjdrädd om man väljer detta yrke. Arbetet utförs ibland i obekväma arbetsställningar. Bestämmelser angående säkerhetsanordningar och skydd är väl reglerade i lag.

  Arbetsuppgifter

  En Byggnadsplåtslagare arbetar oftast ute och kan ha en mängd olika arbetsuppgifter, bland annat

  • isolera måla och bekläda plåt på tak och fasader
  • arbeta med olika metaller av plåt
  • snöröjning på tak
  • underhållsarbete

  Var arbetar man?

  Som Byggnadsplåtslagare får man jobb på plåtslageri, inom byggbranschen, hos entreprenader eller i eget företag.

  Videointervju med en Byggnadsplåtslagare

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Byggnadsplåtslagare

  Utbildning till byggnadsplåtslagare och ventilationsplåtslagare finns på gymnasieskolans byggprogram. Efter tre års utbildning på skolan arbetar man som lärling vid ett plåtslageriföretag under cirka 2,5 år. Under den tiden avlägger man sin yrkesexamen. Därefter är man klar och får sitt yrkesbevis.

  Att studera till Byggnadsplåtslagare

  Om skolan inte har egen plåtutbildning läser man kärnämnena på byggprogrammet i skolan och får den praktiska utbildningen genom ett plåtslageriföretag. I det fallet får man kompletterande fackteoriutbildning vid Plåt och Vent Teknikcentrum i Katrineholm. På bli.platslagare.nu finns en lista med skolor där man kan utbilda sig till plåtslagare. Det kan också finnas möjlighet att få hela utbildningen genom lärlingsanställning i ett företag. Modellen kräver kompletterande utbildning fastställd av Plåt och Vent Yrkesnämnd. Kompletterande utbildning finns på Plåt och Vent Teknikcentrum i Katrineholm.

  Behörighetskrav för Byggnadsplåtslagare

  Eftersom byggnadsplåtslagare utbildas på gymnasiet gäller behörighetskraven för gymnasiet.

  Studera till Byggnadsplåtslagare utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Vi saknar information om ifall det krävs någon speciell utbildning för att bli byggnadsplåtslagare i Norge.

  Specialisering och inriktningar

  Som Byggnadsplåtslagare kan man specialisera sig till att blir Ventilationsplåtslagare och installera ventilationssystem i byggnader. Ventilationsplåtslagaren kontrollerar till- och frånluftsventilation, mäter luftflöden, kontrollerar värmeväxlare, skriver besiktningsprotokoll och föreslår förbättringsåtgärder.

  Skillnad mot liknande yrken

  Ventilationsplåtslagare eller Ventilationsmontör monterar ventilationskanaler med tillhörande fläktar och aggregat, utför service och reparerar systemen. Ibland tillverkar de själva delar av anläggningen. Ventilationsplåtslagare arbetar efter en färdig ritning eller tar själva mått för att tillverka en viss detalj. En stor del av arbetsmaterialet är fabrikstillverkat.

  Stipendier för Byggnadsplåtslagare

  Vi saknar information om stipendier för byggnadsplåtslagare.

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Inga traineeprogram, internship eller kompetensutveckling tillgängliga.

  ...
  Bygg och anläggning, Astar

  Det här är programmet för dig som tycker om att arbeta med händerna och som vill vara efterfrågad på arbetsmar...

  Flera orter

  Smidesteknik, konsthantverk & entreprenörskap, Volund Metal Art School

  På Volund Metal Art School kommer du in i en verklig fungerande verksamhet, i Smedja Volund. Här får du chans ...

  Norrtälje

  Piraja