https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1651743840/us/euelsqftzxz6mksr5tje.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1651743954/us/g2tmr3ikniu9frxh5ahq.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Bygg, anläggning & fastighet

 • Byggarbetsledare – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Byggarbetsledare samt relaterad information om hur mycket Byggarbetsledare tjänar i lön, hur det är att jobba som Byggarbetsledare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Byggarbetsledare utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Byggarbetsledare?

  Byggarbetsledare är en chefsbefattning inom byggsektorn och är den ingenjör som leder bygget ute på byggarbetsplatsen. På de större byggena finns fler byggarbetsledare som ansvarar för var sin del. Byggarbetsledaren bevakar att maskiner och material finns på plats och samordnar arbetet med de underentreprenörer, som till exempel sköter om rör- och elinstallationer. Byggarbetsledaren har ansvaret för att arbetet utförs enligt gällande ritningar och anvisningar och för att säkerhetsföreskrifterna följs. Som platschef har man en eller flera byggarbetsledare under sig men på små byggen kan platschefen och byggarbetsledaren vara samma person.

  Arbetsuppgifter

  Platschefen har det övergripande ansvaret för personalen och för bygget och ser till exempel till att tidplanen håller. Som platschef finns man ute på byggena men har även en del kontorsarbete att sköta om. Byggnadsledare är en arbetsledande befattning som planerar och styr det dagliga arbetet i projektet så att allt flyter på. Yrkesarbetarna ska veta vad som behöver göras och material måste finnas på plats. God samarbetsförmåga och engagemang skattas högt i jobbet. Man måste kunna fatta snabba beslut och ta konsekvenserna och föra en bra dialog med medarbetare och andra yrkesgrupper i projektet. Som arbetsledare rapporterar du till produktionschefen. Arbetsuppgifter som ingår är exempelvis

  • planera, styra och följa upp produktionens dagliga aktiviteter
  • beställa material och styr produktionen resurseffektivt
  • samordna yrkesarbetarnas och underentreprenörernas arbeten
  • planera för att minimera slöseri i form av väntan på material, maskiner
  • ge besked om arbetssätt

  Var arbetar man?

  På byggföretag och entreprenadföretag.

  Videointervju med en Byggarbetsledare

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Byggarbetsledare

  Högskoleexamen med inriktning mot byggarbetsledare genom att man fått Byggarbetsledarprogrammet är inriktat mot byggande av lokaler och bostäder och har utformats i nära samarbete med Sveriges Byggindustrier.

  Att studera till Byggarbetsledare

  I Byggarbetsledarprogrammet ingår kurser som innehåller praktik på arbetsplatsen, ofta med andra arbetsledare som handledare. Förutom grundläggande kunskaper i matematik och fysik ger utbildningen kunskaper om hela byggprocessen. Materialkunskap, tidsplanering, kalkylering, produktionsteknik, kvalitetsteknik, juridik och ekonomi är ämnen som ingår i utbildningen.

  Behörighetskrav för Byggarbetsledare

  Behörighetskraven för utbildningar till Byggarbetsledare hittar du i områdesbehörighet A8.

  Studera till Byggarbetsledare utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Byggarbetsledare i Norge på Søk Utdanning.

  Specialisering och inriktningar

  Byggbranschen ser ett ökat behov av kunniga byggarbetsledare och platschefer och man kan specialisera sig inom byggproduktion med miljö- och kretsloppsanpassning eller andra ekologiska frågor i samband med byggandet.

  Skillnad mot liknande yrken

  Yrket som Byggarbetsledare har vissa likheter med Produktionsledare, som också är ute på byggen och planerar även arbetet, beställer material, köper in arbetskraft från underentreprenörer med mera.

  Stipendier för Byggarbetsledare

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Kompetensutveckling inom byggområdet

  ...
  Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Grund, Trainor

  En byggarbetsmiljösamordnare ska enligt lag alltid utses av byggherren. Som byggarbetsmiljösamordnare är du an...

  Flera orter

  Bygg och anläggning, Astar

  Det här är programmet för dig som tycker om att arbeta med händerna och som vill vara efterfrågad på arbetsmar...

  Flera orter

  Produktionsledare – Anläggning, KYH

  Anläggning är ett vitt begrepp som innefattar allt från husgrunder och parker till vägar, broar och järnväg. S...

  Flera orter

  Byggproduktionsledare – ROT, KYH

  Som byggproduktionsledare inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) leder du arbetet i byggprojekt, är ...

  Flera orter

  Byggproduktionsledare nyproduktion, KYH

  Som byggproduktionsledare inom nyproduktion ansvarar du för driften av en arbetsplats och styr byggets alla ak...

  Flera orter

  Byggproduktionsledare, KYH

  Som byggproduktionsledare ansvarar du för driften av en arbetsplats och styr byggets alla aktörer så att de jo...

  Flera orter

  Piraja