https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Säkerhet

 • Brandman

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Brandman samt relaterad information om hur mycket brandmän tjänar i lön, hur det är att jobba som brandman, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till att bli brandman utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Brandman?

  Att arbeta som brandman innebär att förebygga, hindra och begränsa skador på människor, egendom eller i miljön vid olyckshändelser. Utöver att släcka bränder rycker brandmän till exempel ut vid trafikolyckor. Det kan handla om att få loss och att ge första hjälpen åt personer som är fastklämda i ett bilvrak. Brandmän rycker också ut när olja, farliga kemikalier och andra skadliga ämnen läckt ut vid översvämningar och olyckor på sjön.

  Vid en brand arbetar brandmännen i lag och har olika funktioner. Inom laget växlar man mellan de olika uppgifterna. Den utrustning som används vid räddningstjänstuppdrag måste alltid fungera. Därför handlar mycket av brandmannens arbete om underhåll, kontroll och reparationer av utrustning. Det är också viktigt att genomföra övningar och på andra sätt förbereda sig för olika typer av räddningsinsatser.

  Eftersom yrket är fysiskt krävande ingår konditions- och styrketräning i arbetet. Brandmännens kondition och hälsa kontrolleras regelbundet med hjälp av fysiska tester och läkarundersökningar.

  På vissa orter har räddningstjänsten avtalat med kommunen att mot betalning nattetid rycka ut när äldre människor via sitt trygghetslarm signalerar att de behöver hjälp. Arbetstiderna varierar men de flesta brandmän jobbar i skift. Vissa brandmän väljer även att arbeta deltid som brandman medan de innehar en annan anställning hos en annan arbetsgivare. Kraven för att bli deltidsbrandman kan variera beroende på vilken kommun du söker anställning som deltidsbrandman. Några vanliga grundkrav är:

  • att kunna inställa dig på brandstationen inom 5-6 minuter
  • att ha genomgått grundutbildning på brandstation
  • samt genomgått MSB:s yrkesutbildning
  • att ha god fysisk prestationsförmåga
  • att vara simkunnig och ha körkort.

  Arbetsuppgifter

  Vid räddningsinsatser samarbetar brandmän med ambulanssjukvårdare, läkare, polis, kustbevakning, sjöräddning och andra räddningstjänster. Brandmän arbetar även med förebyggande skydd genom att bland annat informera om brandskydd exempelvis i skolor, daghem och arbetsplatser. I arbetsuppgifterna för en brandman ingår bland annat

  • förbereda sig för olika typer av räddningsinsatser
  • underhålla, kontrollera och reparera utrustning
  • koppla och lägga ut slangar
  • manövrera räddningsfordon och maskinstegar
  • informera om räddningstjänsten och brandskydd.

  Var arbetar man?

  De flesta brandmän arbetar hos kommunernas räddningstjänst. Det finns också stora företag som har egen brandförsvarsorganisation där brandmän är anställda. Det finns många som arbetar som "Räddningstjänstpersonal i beredskap" tidigare benämndes dessa för deltidsbrandmän. De har något annat arbete som huvudsysselsättning.

  Vilken utbildning krävs för att bli Brandman

  Ett av kraven för att bli brandman är att du genomgått den eftergymnasiala utbildningen Skydd mot olyckor som är två år och leder till examen i säkerhets- och räddningsarbete. Efter utbildningen har man möjlighet att arbeta som brandman inom den kommunala räddningstjänsten. Utbildningen kan också leda till andra arbeten inom räddnings- och säkerhetsområdet, i kommunal, statlig eller privat sektor.

  För att komma in på utbildningen krävs grundläggande högskolebehörighet och godkänt betyg i ämnena svenska B, engelska A, matematik A och samhällskunskap A. Man måste också ha körkort för personbil och vara simkunnig samt fullt frisk och klara ett rullbandstest, som kan genomföras på de flesta räddningstjänster runt om i landet. Mer information om rullbandstestet finns att läsa i ansökningshandlingarna. Man bör inte lida av höjdrädsla eller klaustrofobi.

  Utbildningen anordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Den finns i Revinge utanför Lund och i Sandö, norr om Härnösand. Den kan även läsas på distans och då sker de praktiska momenten på fysiska närträffar.

  Att studera till Brandman

  Utbildningen till att bli brandman har breddats till att omfatta både kunskaper om hur olyckor kan förebyggas och om hur en räddningsinsats kan genomföras när olyckan trots allt inträffar. Även om de flesta brandmän arbetar inom den kommunala räddningstjänsten breddas brandmannens traditionella yrkesroll och det förebyggande arbetet blir allt viktigare.

  Behörighetskrav för Brandman

  Behörighetskraven för utbildningar till Brandman hittar du i grundläggande behörighet. Förutom grundläggande behörighet skall du ha godkänt (lägst betyget E) i Svenska 2, Matematik 1a eller 1b eller 1c och Samhällskunskap 1a1 och 1a2 eller 1b. Se även de särskilda kraven ovan under Utbildningskrav.

  Betygskrav och urval

  Hos myndigheten för samhällsskydd och beredskap hittar du information om tidigare betygskrav och antagningsstatistik för att bli brandman. Se antagningsstatistik.

  Av antalet platser på brandmansutbildningen Skydd mot olyckor fördels enligt följande:

  50 % av platserna tillsätts av sökande med betyg. I betygsgruppen ingår också de som har studieomdöme från folkhögskola.
  30 % av platserna tillsätts av sökande som gjort högskoleprovet
  20 % av platserna tillsätts med sökande som har betyg inklusive arbetslivserfarenhet

  Arbetslivserfarenhet

  Enligt MSB kan den som har arbetslivserfarenhet (förkortat ALE nedan) på minst två år på lägst halvtid kan få extrapoäng till sitt betygsmeritvärde enligt följande:

  • 2-5 års ALE = + 0,5 poäng
  • 5-7 års ALE = + 1,5 poäng
  • Över 7 års ALE = + 2 poäng
  • Räddningstjänsterfarenhet, minst 1 år heltid alternativt 3 år deltid = + 0,5 poäng
  • Vårderfarenhet minst 1 år heltid = + 0,5 poäng

  En person kan få max 2,5 poäng extra tillräknat till betygsmeritvärdet (över 7 års ALE + Räddningstjänsterfarenhet, minst 1 år heltid alternativt 3 år deltid alternativt vårderfarenhet på heltid minst ett år). Du kan läsa mer hos MSB.

  Studera till Brandman utomlands

  Eftersom brandmän har hög exponering mot offer i olyckor och måste kunna kommunicera på det inhemska språket gäller det att man har koll på det språk där man vill arbeta. Kraven för att plugga till brandman utomlands kan också variera beroende på vilka säkerhetsföreskrifter landet i fråga har.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Brandmän kan till exempel vidareutbilda sig till brandingenjör.

  Specialisering och inriktningar

  I ett 20-tal kommuner finns räddningsdykare med specialutbildning. Räddningsdykare kallas oftast vattendykare och arbetar i första hand med livräddning. På Polisens uppdrag söker räddningsdykare också saknade personer under vatten. En brandman som har genomgått brandmansutbildningen och har praktisk erfarenhet av yrket kan gå vidareutbildningar och specialisera sig på till exempel olycksförebyggande arbete och tillsyn. Det är också möjligt att utbilda sig till arbetsledare både på stationen och vid räddningsinsatser.

  Skillnad mot liknande yrken

  En Brandman kan även arbeta som rökdykare eller kemdykare, ett stressigt och anträngande jobb. Rök- och kemdykare använder andningsskydd och ibland speciella dräkter som skydd mot farliga kemikalier för att kunna jobba med det aktuella ämnet eller rädda någon som behöver hjälp.

  Frågor på studievägledningen relaterad till brandman

  Luciano, Märsta

  Frågor på studievägledningen relaterad till brandman

  Luciano, Märsta

  Frågor på studievägledningen relaterad till brandman

  måns Friberg

  Frågor på studievägledningen relaterad till brandman

  Mattias Sjögren

  Frågor på studievägledningen relaterad till brandman

  Robin

  Frågor på studievägledningen relaterad till brandman

  Frågor på studievägledningen relaterad till brandman

  Lön & Löneutveckling

  Året 2020 tjänade en brandman:
  23 252 kronor per månad

  ...
  Piraja