https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Sociologi

 • Biståndsbedömare – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Biståndsbedömare samt relaterad information om hur mycket Biståndsbedömare tjänar i lön, hur det är att jobba som Biståndsbedömare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Biståndsbedömare utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Biståndsbedömare?

  Biståndsbedömaren bedömer och utreder en enskild människas behov av hjälp och stöd från kommunen. Biståndsbedömaren utreder vilka fysiska, psykiska och sociala förutsättningar som ska beaktas i varje enskilt fall. Biståndsbedömarens uppgift är att försöka göra det möjligt för äldre och personer med funktionsnedsättning att leva som andra, så långt det är möjligt. Man avgör vilken service eller stöd som krävs för detta. Det är biståndsbedömaren som prövar om en enskild kommuninnevånare är berättigad till bistånd. Man följer också upp hur stödet fungerar. Om klienternas behov ändras beslutas om vilka förändringar som ska göras i stödet.

  Besluten bygger på den information biståndshandläggare samlar in och på den gällande lagstiftningen inom området. En viktig del av biståndshandläggares arbete är att ha kontakt med dem som ansökt om, eller har fått rätt till bistånd. Ofta möter de även deras anhöriga eller gode män.

  Biståndsbedömaren utreder vilka fysiska, psykiska och sociala förutsättningar som ska beaktas i varje enskilt fall. När tillräcklig information om en klients behov av stöd har samlats in fattar antingen biståndsbedömaren eller ansvarig nämnd beslut. Utredningen måste dokumenteras väl.

  Resonemangen kring besluten måste vara begripliga både för kolleger och för allmänheten, men framförallt för den enskilde person som beslutet gäller. Förutom att kunna tala och lyssna väl behöver biståndshandläggare även kunna uttrycka sig väl i skrift.

  Arbetsuppgifter

  Ofta är det biståndsbedömaren som har ansvar för att beställa tjänster utifrån beslutet om stöd. En annan arbetsuppgift kan vara att genomföra vårdplaneringar tillsammans med kunder, anhöriga och vårdpersonal. I arbetet ingår bland annat

  • enskilda samtal med människor
  • analysera inland akuta situationer med utgångsläge från varje enskild person
  • rapportskrivning
  • var en länk mellan en person och en myndighet
  • ha god pedagogisk förmåga för att kunna motivera sina beslut

  Var arbetar man?

  På sociala myndigheten inom kommunen.

  Videointervju med Biståndsbedömare

  Vilken utbildning krävs för att bli Biståndsbedömare

  Det krävs en högskoleutbildning med beteendevetenskaplig inriktning. Biståndsbedömare har ofta en skiftande utbildningsbakgrund. Många är utbildade socionomer, andra har beteendevetenskaplig utbildning. Men det finns även samhällsvetare och sjuksköterskor som arbetar som biståndsbedömare.

  Att studera till Biståndsbedömare

  De som arbetar som biståndsbedömare har ofta en skiftande utbildningsbakgrund. Många är utbildade socionomer, andra har beteendevetenskaplig utbildning. Men det finns även ett flertal exempel på bland annat samhällsvetare och sjuksköterskor som arbetar som biståndsbedömare.

  Behörighetskrav för Biståndsbedömare

  Behörighetskraven för utbildningar till Biståndsbedömare, det vill säga socionomer, hittar du i områdesbehörighet A5.

  Studera till Biståndsbedömare utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan hitta relevanta utbildningar till biståndsbedömare i Norge på Søk Utdanning.

  Specialisering och inriktningar

  En Biståndsbedömare kan också välja att arbeta främst med en viss kategori klienter, exempelvis ungdomar, personer med funktionsnedsättning eller äldre.

  Skillnad mot liknande yrken

  Man kan jämföra Biståndsbedömare med Socialsekreterare arbetar med att ge hjälp och stöd till personer och familjer som befinner sig i svåra situationer. Även dessa arbetar i kommunen.

  Stipendier för Biståndsbedömare

  Vi saknar information om stipendier för biståndsbedömare.

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Inga traineeprogram, internship eller kompetensutveckling tillgängliga.

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en biståndsbedömare:
  25 000 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  Socialpedagog, Expressa Utbildningscenter

  Utbildningen till Socialpedagog passar dels dig som redan är verksam inom det sociala yrkesfältet, dels dig so...

  Distansutbildning

  Socialpedagogisk utbildning, Gotlands folkhögskola

  Socialpedagogutbildningen på Gotlands folkhögskola är en 2-årig yrkesutbildning för dig med intresse för männi...

  Flera orter

  Piraja