https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080662/us/oxi6ojmpek5gwkt4be4f.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080861/us/lxnptlcposq8zsrbkxgh.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1642154358/us/husql7w6xgri9dl61kvy.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Biologi

 • Biolog – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Biolog samt relaterad information om hur mycket Biolog tjänar i lön, hur det är att jobba som Biolog, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Biolog utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Biolog?

  En Biolog forskar inom biologi och studerar allt som lever. De har en självklar roll inom exempelvis biotekniken, livsmedelsutvecklingen, zoologin, mykologin, botaniken eller ekologin. Biologer behövs framför allt inom hälsa, miljö och naturvård. Inom dessa områden finns många utmaningar och biologer bidrar både med expertis inom forskning och utveckling och med att identifiera nya affärsmöjligheter. Biologer driver projekt, ansvarar för omvärldsbevakning och håller i utredningar. Biologisk kompetens behövs också inom kundsupport, utbildning, marknadsföring och försäljning. Väljer du biologi med inriktning mot molekyler, celler, organismers och organs funktioner finns jobben ofta inom läkemedels och bioteknikindustrin, med ansvar för bland annat kvalitetstestning, provning och produktutveckling. Väljer du biologi med fokus på miljö- och ekologi kan du jobba som konsult inom miljöområdet, som ekolog, samhällsplanerare, inventerare eller utredare. Biologer har alltså en mycket bred och generell kompetens inom både kemi och biologi och Biologer arbetar på många olika befattningar och inom många branscher.

  Bioinformatiker

  Bioinformatik är en utbildning som växt fram som ett arbetsområde i gränslandet mellan matematik, datavetenskap och biologi för att kunna hantera och analysera biologiska data, som uppstår på grund av den snabba utvecklingen inom biologin. De stora projekt kring gensekvensering och den pågående kartläggningen av proteinernas struktur och funktion i cellen är områden som ställer helt andra krav på biologins förmåga att hantera data än tidigare. Även övervakningen av hotade eller kommersiellt intressanta arter kräver en ny kompetens att hantera data. Verktygen för bioinformatiker är datavetenskapliga men frågeställningarna är biologiska. Läs mer om yrket bioinformatiker.

  Bioteknolog/molekylärbiolog

  Det finns olika inriktningar inom dessa utbildningar. Kemi, molekylärbiologi, utvecklingsbiologi och bioinformatik/funktionsgenomik är några exempel på kurser under utbildningen. Du studerar bakterier, växter, virus, djur eller människor på molekylär nivå. Utbildningen sträcker sig från molekyl, via gen till organism. På Sveriges lantbruksuniversitet, SLU kan du studera till Bioteknolog och på flera universitet och högskolor kan du studera molekylärbiologi. Här kan du läsa mer om yrket Biotekniker.

  Toxikolog

  Toxikologi är läran om kemiska ämnens skadliga effekter på levande organismer. Toxikologer studerar med hjälp av olika modeller hur skilda ämnen kan påverka människors hälsa vid olika exponeringssituationer. Det kan till exempel handla om att bedöma risken för att olika kemiska ämnen kan orsaka fosterskador och sjukdomar som exempelvis cancer. En gren av toxikologin, ekotoxikologi, undersöker hur kemiska ämnen påverkar ekosystem och olika organismer i miljön. De som jobbar med detta kallas ekotoxikologer. Läs mer om Toxikolog och hur man utbildar sig.

  Väljer du biologi med fokus på miljö och ekologi kan du jobba som konsult inom miljöområdet, som ekolog, samhällsplanerare, inventerare, utredare, miljörevisor, samordnare eller chef, till exempel livsmedels-, djurskydds- och miljö- och hälsoskyddsinspektörer är också ofta biologer, men de vanligaste befattningarna är handläggare, biolog, projektledare, naturvårdshandläggare och laboratorieingenjör. Väljer du biologi med inriktning mot molekyler, celler, organismers och organs funktioner finns jobben ofta inom läkemedels och bioteknikindustrin, med ansvar för bland annat kvalitetstestning, provning och produktutveckling. Biologer med denna inriktning finns också på hygieniska och diagnostiska laboratorier, till exempel inom sjukvården.

  Arbetsuppgifter

  Oavsett vilken inriktning Biologen har så arbeta man främst med forskning, utveckling och utbildning. Biologer finns dessutom på hygieniska och diagnostiska laboratorier, till exempel inom sjukvården. Många biologer breddar sin utbildning genom att läsa exempelvis kommunikation, marknadsföring, juridik eller ekonomi och jobbar som exempelvis vetenskapsjournalister och miljörevisorer. En kombination av biologi och datavetenskap är gångbart på arbetsmarknaden, se Bioinformatiker ovan. Djupa kunskaper krävs i biologi inom många tekniska befattningar t ex utvecklare av analysinstrument, processutvecklare, forskningsingenjörer etc. inom bioteknik och läkemedelsindustrin.

  Var arbetar man?

  Biologer med specialistinriktningar av olika slag finns framför allt på offentlig sektor, på myndigheter, universitet och högskolor. Inom landstingen finns exempelvis sjukhusgenetiker, på djurparker etologer och zoologer, samt på botaniska trädgårdar botaniker.

  Videointervju med en Biolog

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli Biolog

  Kandidatexamen 180 högskolepoäng eller 3 år varav minst 90 högskolepoäng i ditt huvudämne. Efter kandidatexamen kan du läsa vidare på avancerad nivå. Magisterexamen omfattarsammanlagt 240 högskolepoäng, ytterligare 60 högskolepoäng genom ett års heltidsstudier. Masterexamen omfattar sammanlagt 300 högskolepoäng det vill säga ytterligare 120 högskolepoäng två års heltidsstudier. Alla utbildningar har inte alla alternativ. Professionella biologer har i allmänhet påbörjat eller genomfört en doktorandtjänst vid ett universitet.

  Att studera till Biolog

  Det finns många inriktningar om du vill arbeta som Biolog senare. Biokemi, bioteknik, botanik, cellbiologi, ekologi, etologi, genetik, immunologi, limnologi, marinbiologi, mikrobiologi, molekylärbiologi, naturvård, neurobiologi, populationsbiologi, strukturbiologi, toxikologi, zoologi och biologisk mångfald är några exempel på inriktningar inom biologi.

  Behörighetskrav för Biologer

  Behörighetskraven för utbildningar till Biolog hittar du i områdesbehörighet A12.

  Studera till Biolog utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Biolog i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Se ovan under "Att studera till biolog".

  Specialisering och inriktningar

  Det är ganska vanligt att en Biolog specialiserar sig inom något av de många specialistområden som nämns i stycket ovan "Att studera till Biolog".

  Stipendier för Biologer

  Frågor på studievägledningen relaterad till biolog

  Frågor på studievägledningen relaterad till biolog

  Frågor på studievägledningen relaterad till biolog

  Frågor på studievägledningen relaterad till biolog

  Frågor på studievägledningen relaterad till biolog

  Frågor på studievägledningen relaterad till biolog

  Frågor på studievägledningen relaterad till biolog

  Frågor på studievägledningen relaterad till biolog

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en biolog:
  37 100 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  University of The Sunshine Coast, EduPlanet

  Universitetet ligger mitt i The Sunshine Coast, med dess fantastiska klimat och närhet till stranden. Skolan h...

  Australien

  Fysiologi - en introduktion, Karolinska Institutet

  Kursen ger dig en introduktion till människokroppens funktioner. Genom föreläsningar och problembaserade övnin...

  Solna

  Skagit Valley College, EduPlanet

  Skagit Valley College (SVC) är beläget i Washington State i natursköna Mount Vernon mellan Seattle i USA och V...

  Flera orter

  Santa Barbara City College, EduPlanet

  Santa Barbara City College är ett mycket prisvärt college som utsetts till USA:s bästa Community College. Läge...

  Flera orter

  San Diego State University, EduPlanet

  San Diego State University är ett högt rankat universitet med många internationella studenter. Genom ett samar...

  Flera orter

  Pacific Lutheran University, EduPlanet

  Pacific Lutheran University (PLU) grundades av norrmän och har varit ett etablerat universitet sedan 1960. Sko...

  Flera orter

  Seattle Central College, EduPlanet

  Seattle Central College är beläget på Capitol Hill, mitt i centrala Seattle. Sedan 1966 har skolan bedrivit hö...

  USA

  Kandidatprogram i Biologi, Stockholms universitet

  Biologi betyder läran om livet, och biologiämnet omfattar alla aspekter på de levande organismerna; deras bygg...

  Stockholm

  Kandidatprogram i Geologi, Geokemi och Geofysik, Stockholms universitet

  Geologi är vetenskapen om Jorden – man studerar dess uppkomst och sammansättning, samt de processer som omform...

  Stockholm

  Naturläkemedel, Karolinska institutet

  Naturläkemedel används av ungefär 40 procent av Sveriges befolkning. Trots terapeutiska effekter och risker me...

  Distansutbildning

  Fazer, banner stortavla