https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1606474228/us/rwgcirkqfbiksnnwouef.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095695/us/gdymf3yyctxppatenfrz.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095586/us/suz55rrazzlpg8y02dwc.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095445/us/mgxc7pqr2o6zqgcwalij.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412341/us/waztxtibxbtgek3gqmk7.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095335/us/igemfsbg4fm09ifnvfnn.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095221/us/tyodxznantzil5jjobjf.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095096/us/hs20wb7zlspwprpiwvun.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1608119246/us/oci1shzjkag6gx42t1xb.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412432/us/lmgrcadk0ej6lmn9xexj.jpg
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Litteratur

 • Bibliotekarie – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Bibliotekarie samt relaterad information om hur mycket en Bibliotekarie tjänar i lön, hur det är att jobba som Bibliotekarie, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Bibliotekarie utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Bibliotekarie?

  Bibliotekariens speciella kompetens ligger i att hantera och organisera information och att tänka utifrån användarens perspektiv. En Bibliotekarie är duktig på att kritiskt granska och värdera källor och har ofta en pedagogisk roll.  Bibliotekarien arbetar med att organisera och söka tryckta och elektroniska medier och kritiskt granskar olika informationskällors kvalitet och innehåll. I arbetsuppgifterna ingår ofta att utbilda och handleda människor i att söka information effektivt. Det kan också handla om att förmedla upplevelser av olika slag, framförallt inom kultur- och utbildningsområdet.

  Det finns en varierad arbetsmarknad för bibliotekarier, från tjänster vid folk-, skol- och folkhögskolebibliotek, eller högskole- och sjukhusbibliotek, till tjänster inom näringslivet och organisationer. Bibliotekarier samlar, strukturerar och förmedlar information, kunskap och upplevelser i olika medier, men biblioteken genomgår stora förändringar de närmaste åren i samband med att medier förändras, så rollen som bibliotekarie kommer säkerligen också att förändras.

  Man skiljer på Skolbibliotekarie som främst arbetar med informationssökning, informationsförmedling och att ge råd om litteratur. Där informerar man om böcker och olika andra medier samt utbildar lite inom litteratur. På forskningsbibliotek inom universitet och högskolor arbetar de med att ge forskare och studenter kvalificerad information och utbildning i att hitta litteratur, artiklar och söka i databaser men de stödjer också forskares publicering av sitt vetenskapliga arbete.

  Arbetsuppgifter

  En Bibliotekarie kan ha en mängd olika arbetsuppgifter, bland annat

  • informera och presentera böcker
  • visa hur man använder olika mediekanaler
  • göra informationssökningar
  • inköp av böcker och andra medier
  • arrangera olika författarevents
  • delta i utställningar, debatter och föredrag

  Var arbetar man?

  Som Bibliotekarie kan man arbeta på folkbiblioteken runt om i landet, även på olika barn- och vuxenbibliotek eller i en bokbuss. Bibliotekarier finns även i skolor och kan arbeta vid forskningscentra. På stora företag finns också bibliotekarier.

  Videointervju med en Bibliotekarie

  Vilken utbildning krävs för att bli Bibliotekarie

  En Bibliotekarie behöver studera inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området. En biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning ger en förberedelse för kvalificerade arbetsuppgifter inom hela informationssektorn, inte bara vid bibliotek, utan också inom andra pedagogiska, vetenskapliga och administrativa verksamheter. Bibliotekarieutbildningen tar tre till fyra år och leder fram till kandidat- eller magisterexamen.

  Att studera till Bibliotekarie

  Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap är bland annat inriktat på urval, lagring, systematisering, sökning, förmedling och användning av böcker, webbsidor, ljudupptagningar och andra typer av media. En akademisk examen med biblioteks- och informationsvetenskap som huvudämne är tre- eller femårig. Av dessa år läser du två eller tre år inom huvudämnet.

  Behörighetskrav för att plugga till Bibliotekarie

  För att läsa exempelvis biblioteks- och informationsvetenskap varierar förkunskapskraven mellan utbildningsorterna till allt från grundläggande behörighet till krav på tidigare högskolestudier. Läs mer under grundläggande behörighet för högskolestudier.

  Studera till Bibliotekarie utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Bibliotekarie i Norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Det finns magister- och masterprogram för Bibliotekarier. Det finns bland annat masterprogram i ABM som står för arkiv, bibliotek och museer samt masterprogram i biblioteks- och informationsvetenskap, klicka på Magister/Master till vänster för att se alternativ.

  Specialisering och inriktningar

  Vanliga yrkestitlar/inriktningar på Bibliotekarier

  • Dokumentalist - den äldre benämningen på en person som arbetar med att sköta dokumenthanteringen, det vill säga samlar in information och granskar den.
  • Document manager – administrerar elektroniska och tryckta dokumentlagringssystem.
  • Informatiker - är en specialistbibliotekarie med kunskap inom ett särskilt ämnesområde. Man arbetar vid vetenskapliga bibliotek eller vid forsknings- och utredningsavdelningar för att utföra specialiserade informationssökningsuppdrag.
  • Informationsspecialist – finner och värderar information från tryckta och elektroniska källor.
  • Informationsarkitekt – bygger, utvärderar och förbättrar bland annat webbplatser och intranät. Arbetar bland annat med informationsstruktur, gränssnitt, navigering, sökfunktioner och innehåll.
  • Knowledge manager – administrerar en organisations kunskapsresurser.
  • Omvärldsbevakare / omvärldsanalytiker.
  • Researcher – letar information inom alla möjliga områden.

  Skillnad mot liknande yrken

  Se Informatiker som arbetar med informatik handlar om hur människor använder sig av information och hur tekniken kan användas för att kommunicera samt hur system för information och kommunikation ska byggas.

  Stipendier för Bibliotekarie

  Det kan finnas stipendium för dig som är/vill bli Bibliotekarie oavsett ifall du ska studera, forska eller redan arbetar som Bibliotekarie:

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Inga traineeprogram, internship eller kompetensutveckling tillgängliga.

  Frågor på studievägledningen relaterad till bibliotekarie

  Luciano, Märsta

  Frågor på studievägledningen relaterad till bibliotekarie

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en bibliotekarie:
  30 100 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  Lärande, kommunikation och informationsteknologi - Magisterprogram, Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad IT

  Arbetar du med utbildning och IT inom näringslivet? Är du en lärare med intresse och ansvar för IT-frågor? Arb...

  Göteborg

  BicFortum-stortavla