https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Beteendevetenskap

 • Beteendevetare

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Beteendevetare samt relaterad information om hur mycket Beteendevetare tjänar i lön, hur det är att jobba som Beteendevetare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Beteendevetare utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och vad gör en Beteendevetare?

  Är du intresserad av gruppdynamik, organisationer och arbetsmiljö? Då kan en beteendevetenskaplig utbildning vara något för dig. Beteendevetare arbetar inom många områden och med en bred variation av arbetsuppgifter. Vilka beror framför allt på utbildningen, hur du inriktar och kompletterar dina studier. En del skaffar sig redan under utbildningen en specialistinriktning som de sedan arbetar inom, medan andra utvecklar specialkunskaper när de har börjat arbeta. Specialiseringar kan till exempel vara organisationsutveckling, rehabilitering, behandlingsarbete eller interaktion mellan människa och IT.

  Beteendevetenskap är ett gemensamt ord för de olika vetenskaper som arbetar med att studera människans beteende från olika synvinklar och perspektiv. Vid en rad högskolor i Sverige kan man läsa utbildningar inom beteendevetenskap och grundutbildningen täcker vanligtvis områdena psykologi, sociologi och pedagogik och något av dessa tre ämnen brukar i regel utgöra huvudämnet för beteendevetenskapsutbildningen. En utbildning inom beteendevetenskap riktar sig till den som vill arbeta med människor. Sättet att arbeta på kan vara i många olika former det kan till exempel vara att vägleda, ge råd eller informera, stötta och hjälpa eller helt enkelt styra andra människor. En gemensam nämnare är att beteendevetare arbetar självständigt med att möta människor och hantera olika sociala situationer som uppstår i vardagen.

  Arbetsuppgifter

  Beteendevetare kan arbeta med områden som gruppdynamik, organisationer och arbetsmiljö. Exempel på arbetsuppgifter är att ansvara för utredningar, undersökningar, behandlingsinsatser och kompetensutveckling. Beteendevetare är en växande yrkeskategori eftersom alltfler arbetsgivare satsar på personalens hälsa, kompetensutveckling och trivsel.

  Var arbetar man?

  Många beteendevetare är egenföretagare med konsultverksamhet.

  Vilken utbildning krävs för att bli Beteendevetare

  För att bli en beteendevetare i Sverige krävs det att du har en grundläggande gymnasiebehörighet samt du måste ha läst Matematik A och Samhällskunskap A på gymnasiet för att vara behörig att söka till utbildningen. Ett beteendevetenskapligt program är i regel 180 högskolepoäng och läses under 3 år. Under programmets gång utvecklar du samtalsmetodik, presentationsteknik, utvärdering och ledarskap för att hjälpa dig i din framtida roll som handläggare eller utredare

  Att studera till Beteendevetare

  De vanligaste beteendevetenskapliga ämnena är pedagogik, psykologi och sociologi, varav ett väljs till huvudämne. Som en del i din beteendevetenskapliga utbildning kan du exempelvis läsa arbetsvetenskap, arbetsliv, företagsekonomi, informatik, organisation, socialpsykologi eller andra samhällsvetenskapliga ämnen. En beteendevetenskaplig utbildning får du antingen genom att läsa ett program eller fristående kurser. Väljer du att läsa fristående kurser sätter du själv samman en examen. Fundera på vad du är mest intresserad av och undersök sedan var du kan läsa just dessa ämnen. En beteendevetenskaplig utbildning på grundnivå omfattar 3 år (180 högskolepoäng) för en kandidatexamen. Därefter kan man fortsätta på avancerad nivå ytterligare ett år för magisterexamen eller två år för en masterexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen som omfattar 2 respektive 4 år.

  Läs intervjun med Sanna som läser beteendevetareprogrammet.

  Behörighetskrav för Beteendevetare

  Behörighetskraven för utbildningar till Beteendevetare hittar du i områdesbehörighet A4 och områdesbehörighet A5.

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Beteendevetare i Norge på Søk Utdanning.

  Specialisering och inriktningar

  Beteendevetare riktar in sig på arbetsliv och medarbetare för att arbeta i organisationer med social- och organisationspsykologi.

  Skillnad mot liknande yrken

  Arbeten återfinns inom områden som ligger nära socionomers, personalvetares och samhällsvetares yrken.

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Kompetensutveckling för Beteendevetare på Utbildning24

  Frågor på studievägledningen relaterad till beteendevetare

  Frågor på studievägledningen relaterad till beteendevetare

  Frågor på studievägledningen relaterad till beteendevetare

  Frågor på studievägledningen relaterad till beteendevetare

  Frågor på studievägledningen relaterad till beteendevetare

  Frågor på studievägledningen relaterad till beteendevetare

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en beteendevetare:
  29 100 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  Certifierad Beteendeterapeut, Academy Online

  Vill du arbeta med och bidra till mänskligt växande? Beteendeterapeut utbildningen består av fyra kursmoduler ...

  Distansutbildning

  Beteendepedagog, Humanistiskt Lärcentrum

  Beteende hos människor har studerats i många år men än idag kan det finnas svårigheter att fullt förstå hur vi...

  Distansutbildning

  Grundläggande psykoterapiutbildning med kognitiv inriktning, steg 1 (KBT), Bergströms Kunskapsföretag

  Steg 1-utbildning med Mindfulness, intro i ACT m.m Även inriktning på missbruk/beroende eller relationer/anhör...

  Flera orter

  Piraja